Poznámka:

Jako uživatel aplikace Acrobat Reader DC obdržíte každý měsíc dvě bezplatné transakce Podepsat, abyste mohli vyzkoušet pracovní postup Podepsat.

Dokumenty si můžete nechat od ostatních podepsat pomocí nástroje Vyplnit a podepsat, který využívá cloudových služeb poskytovaných službou Adobe Sign. Umožňuje podepisujícím rychle podepsat dohody bez ohledu na to, kde se nacházejí, pomocí webového prohlížeče nebo mobilního zařízení. Podepisující se kvůli podpisu dohod nemusí nikde přihlašovat a nemusí si ani kupovat žádný produkt Adobe.

Podepisující obdrží e-mail s žádostí o podepsání dohod. Po podepsání obdržíte jak vy, tak vaši podepisující, podepsaný dokument PDF e-mailem. Celý proces podepisování můžete v aplikaci Acrobat DC nebo Acrobat Reader DC sledovat v části Domovská stránka > K podpisu.

 

Podepsání dokumentů jinými uživateli

Podporované typy souborů k podpisu

Kromě PDF lze k podpisu odeslat i soubory Microsoft Office, různé obrazové soubory, soubory HTML a textové soubory. K podporovaným souborům patří: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, CSV, HTML, HTM, TIFF, TIF, BMP, GIF, JPG, JPEG a PNG.

Poznámka: Proveďte úpravy ještě před podepsáním dokumentu. Podepsaná dohoda je ověřená službou Adobe Sign. Úpravami podepsané dohody přijdete o ověření.

Postup:

 1. Otevřete soubor PDF, který chcete podepsat, v aplikaci Acrobat nebo Acrobat Reader.

 2. V pravém podokně klikněte na možnost Vyplnit a podepsat nebo vyberte možnost Nástroje > Vyplnit a podepsat. Zobrazí se okno nástroje Vyplnit a podepsat.

  Domovská stránka služby Fill & Sign

  Poznámka:

  Pokud toto nové rozhraní služby Adobe Sign nevidíte, aktualizujte aplikaci Acrobat DC na nejnovější verzi. Automatickou aktualizaci spustíte přímo z produktu Acrobat DC výběrem příkazu Nápověda > Zkontrolovat aktualizace, a poté podle kroků uvedených v okně aktualizační aplikace stáhněte a nainstalujte nejnovější aktualizace.

 3. Klikněte na možnost Vyžádat podpisy. Zobrazí se volba Přidat podepisující osoby.

  Úvodní stránka služby Adobe Sign
 4. Postupujte následovně:

  1. Do pole Podepisující osoby přidejte e-mailové adresy příjemců v pořadí, v jakém chcete dokument podepsat.
  2. Podle potřeby změňte výchozí text v poli Předmět a zpráva.
   Volitelné: Pokud chcete přidat víc lidí, které chcete jen informovat, přidejte jejich e-mailové adresy do seznamu Kopie pomocí tlačítka Přidat na kopii.
  3. Chcete-li přidat více dokumentů, klikněte na možnost Přidat soubory, a poté procházením vyberte dokumenty. (Pokud nechcete použít další volby, přeskočte následující volitelný krok.)
  4. (Volitelné) Chcete-li zadat pokročilé možnosti, například ověření podepisující osoby, připomenutí a další, klikněte na možnost Další volby.
   • Možnost Dokončit v pořadí je ve výchozím nastavení zapnutá. Čísla u e-mailových adres znázorňují pořadí účasti. Nechcete-li, aby podepisování probíhalo v předem daném pořadí, přesuňte přepínač na možnost Dokončit v libovolném pořadí.
    (Volitelné) Chcete-li být uvedeni jako podepisující dokumentu, klikněte na možnost Přidat mě.
   • Zadejte typ ověřování, jako je E-mail, Heslo, Sociální identita, Ověření na základě znalostí nebo Telefon.
   • Chraňte soubor PDF pomocí možnosti Ochrana heslem.
   • Nastavte Termín dokončení.
   • Příjemcům můžete Nastavit připomenutí, aby provedli akci.
   • Uveďte Jazyk příjemce pro odeslaný e-mail.
  Adobe Sign – Pokročilé možnosti
  Další nebo pokročilé možnosti
 5. Klikněte na možnost Určit místo podepsání nebo Další.

  Dokument je nyní připraven k přidání polí, která mají podepisující vyplnit nebo podepsat.

  Poznámka: Pokud jste přidali více dokumentů, převedou se do souborů PDF a zkombinují se do jednoho souboru. Kombinovaný soubor se otevře, abyste mohli přidat příslušná pole.

 6. Zobrazí se okno Určit místo vyplnění a podpisu s možnostmi podle toho, zda jste přidali jednoho nebo více podepisujících.

  • Zjednodušený režim pro jednoho podepisujícího
   Pokud jste přidali jednoho podepisujícího, zobrazí se zjednodušená možnost, jak je znázorněno níže. Chcete-li umístit podpis nebo jiné pole, klikněte na požadované místo v dokumentu a poté nastavte vlastnosti z kontextové nabídky daného pole.
  Určit místo vyplnění a podpisu
  • Zjednodušený režim pro více podepisujících
   Tento režim poskytuje zjednodušené vytváření s možnostmi přiřazování polí několika podepisujícím osobám. Vyberete-li v pravém podokně podepisující osobu a přidáte pole do formuláře, budou pole přiřazena podepisující osobě. To znamená, že tato pole budou k dispozici podepisující osobě k vyplnění informací a podepsání formuláře.
  Zjednodušený režim pro více podepisujících osob

  Pomocí plovoucího panelu nástrojů můžete přepnout pověřenou osobu libovolného pole. Barvy přiřazené podepisujícím osobám usnadňují rozlišování polí pro jednotlivé podepisující osoby.

  Plovoucí pruh nástrojů
  Plovoucí pruh nástrojů
  Výběr podepisující osoby
  Výběr podepisující osoby
  Zobrazit další pole
  Výběr typu pole
  • Rozšířený režim pro více podepisujících osob
   Pokud jste přidali více podepisujících, zobrazí se níže uvedené možnosti. Kliknutím na tlačítko vložíte objevená pole formuláře do dokumentu PDF. Pole lze rovněž přetáhnout z karet na pravém panelu na požadované místo v dokumentu.
  Přidání polí podpisu do dokumentu

  Poznámka:

  U více podepisujících můžete přepínat mezi zjednodušeným a rozšířeným režimem. Chcete-li přepnout režim, klikněte v pravém panelu na možnost Přepnout do zjednodušeného režimu .

 7. Až do dokumentu umístíte všechna požadovaná pole, klikněte na možnost Odeslat. Dokument se odešle k podpisu příjemcům a zobrazí se potvrzení.

  Potvrzení odeslání k podpisu

  Obdržíte e-mail od služby Adobe Sign uvádějící, že byly dohody odeslány prvnímu podepisujícímu k podpisu. První podepisující také obdrží e-mail s odkazem k podepsání dohody. Jakmile podepisující přidá svůj podpis do pole podpisu a následně klikne na tlačítko Kliknutím podepsat, je dohoda odeslána dalšímu podepisujícímu k podpisu atd. Po podepsání dohody všemi podepisujícími obdrží všichni kopii podepsané dohody.

  Všechny vaše podepsané dokumenty jsou uchovávány na jednom místě a jsou přístupné odkudkoliv. Více informací naleznete v části Sledování dokumentů odeslaných k podpisu níže.

Postup autora podpisu

Podepisující obdrží e-mail s odkazem k podepsání dohody. Pokud podepisující používá aplikaci pro stolní počítače Acrobat DC nebo Acrobat Reader DC, zobrazí se mu upozornění, že s ním byla sdílena dohoda k podpisu. Další informace se nacházejí v části Podpis dohody.

Poznámka:

Podepisující se kvůli podpisu dohod nemusí nikde přihlašovat a nemusí si ani kupovat žádný produkt Adobe. Dohody mohou podepisovat pomocí webového prohlížeče, mobilního zařízení nebo aplikace pro stolní počítače Acrobat DC / Acrobat Reader DC.

Sledování dohod odeslaných k podpisu

Dostupné ve verzi Acrobat DC

Můžete sledovat, které dohody jsou odeslány k podpisu, které jsou podepsané a které stále čekají na váš podpis.

Jednotliví a týmoví uživatelé

Přejděte na stránku Domovská stránka > Podepsat > Všechny dohody. Zobrazeny jsou všechny dokumenty sdílené k podpisu.

Podnikoví uživatelé

 1. V části Domovská stránka > Podepsat > Všechny dohody klikněte na možnost Otevřít Adobe Sign.

  Otevřít Adobe Sign
 2. V novém okně prohlížeče se zobrazí stránka Správa služby Adobe Sign.

  Sledování dohod odeslaných k podpisu
Máte potíže s odesíláním dokumentů k podpisu? Využijte individuální konverzaci na Facebooku .

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online