Odeslání dokumentů k podpisu

Dokumenty si můžete nechat od ostatních podepsat pomocí nástroje Vyplnit a podepsat, který využívá cloudové služby poskytované službou Acrobat Sign. Umožňuje podepisujícím rychle podepsat dohody pomocí webového prohlížeče nebo mobilního zařízení bez ohledu na to, kde se nacházejí. Podepisující si kvůli podpisu dohod nemusí kupovat žádný produkt Adobe.

Podívejte se na krátké instruktážní video a pusťte se do toho


Podepisujte své dokumenty PDF a sdílejte je s ostatními. Klikněte na možnost Začínáme a spusťte aplikaci Acrobat: Začínáme

Elektronické podepsání dokumentů jinými uživateli

Proveďte úpravy ještě před podepsáním dokumentu. Podepsaná dohoda je ověřená službou Adobe Acrobat Sign. Úpravami podepsané dohody přijdete o ověření.

Podepisující obdrží e-mail s žádostí o podepsání dohod. Po podepsání obdržíte jak vy, tak vaši podepisující, podepsaný dokument PDF e-mailem. Celý proces podepisování můžete v aplikaci Acrobat nebo Acrobat Reader sledovat v části Domovská stránka > K podpisu.

Podporované typy souborů k podpisu

Kromě PDF lze k podpisu odeslat i soubory Microsoft Office, různé obrázky, soubory HTML a textové soubory. K podporovaným souborům patří: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, CSV, HTML, HTM, TIFF, TIF, BMP, GIF, JPG, JPEG a PNG.

Postup:

 1. Otevřete formulář PDF v aplikaci Acrobat nebo Acrobat Reader a poté vyberte možnost Nástroje > Požádat o elektronické podpisy.

 2. Zobrazí se okno Požádat o podpisy. Postupujte následovně:

  1. Do pole Podepisující osoby přidejte e-mailové adresy příjemců v pořadí, v jakém chcete dokument podepsat.
  2. Podle potřeby změňte výchozí text v poli Předmět a Zpráva.
   Volitelné: Pokud chcete přidat víc lidí, které chcete jen informovat, přidejte jejich e-mailové adresy do seznamu Kopie pomocí tlačítka Přidat na kopii.
  3. Chcete-li přidat více dokumentů, klikněte na možnost Přidat soubory, a poté procházením vyberte dokumenty.
  Okno služby Acrobat Sign

  Pokud nechcete použít další možnosti, přeskočte následující volitelný krok.

  d. (volitelné) Chcete-li zadat pokročilé možnosti, například ověření podepisující osoby, připomenutí a další, klikněte na možnost Další možnosti.

  • Možnost Dokončit v pořadí je ve výchozím nastavení zapnutá. Čísla u e-mailových adres znázorňují pořadí účasti. Nechcete-li, aby podepisování probíhalo v předem daném pořadí, přesuňte přepínač na možnost Dokončit v libovolném pořadí.
   (Volitelné) Chcete-li být uvedeni jako podepisující dokumentu, klikněte na možnost Přidat mě.
  • Zadejte typ ověřování, jako je E-mail, Heslo, Ověření na základě znalostí nebo Telefon.
  • Chraňte soubor PDF pomocí možnosti Ochrana heslem.
  • Nastavte Termín dokončení.
  • Příjemcům můžete Nastavit připomenutí, aby provedli akci.
  • Uveďte Jazyk příjemce pro odeslaný e-mail. (K dispozici pouze u služby na podnikové úrovni.)
  Adobe Sign – Pokročilé možnosti
  Další nebo pokročilé možnosti

 3. Klikněte na možnost Určit místo podepsání nebo Další.

  Dokument je nyní připraven k přidání polí, která mají podepisující vyplnit nebo podepsat.

  Poznámka:

  Pokud jste přidali více dokumentů, převedou se do souborů PDF a sloučí se do jednoho souboru. Kombinovaný soubor se otevře, abyste mohli přidat příslušná pole.

 4. Zobrazí se okno Určit místo vyplnění a podpisu s možnostmi podle toho, zda jste přidali jednoho nebo více podepisujících.

  • Zjednodušený režim pro jednoho podepisujícího
   Pokud jste přidali jednoho podepisujícího, režim pokročilých úprav je vypnutý a zobrazí se zjednodušená možnost, jak je znázorněno níže. Chcete-li umístit podpis nebo jiné pole, klikněte na požadované místo v dokumentu a poté nastavte vlastnosti z kontextové nabídky daného pole.
  Určit místo vyplnění a podpisu

  • Zjednodušený režim pro více podepisujících
   Tento režim poskytuje zjednodušenou tvorbu s možnostmi přiřazování polí několika podepisujícím osobám. Vyberete-li v pravém podokně podepisující osobu a přidáte pole do formuláře, pole budou přiřazena podepisující osobě. To znamená, že tato pole budou k dispozici podepisující osobě k vyplnění informací a podepsání formuláře.
  Zjednodušený režim pro více podepisujících osob

  Pomocí plovoucího panelu nástrojů můžete přepnout pověřenou osobu libovolného pole. Barvy přiřazené podepisujícím osobám usnadňují rozlišování polí pro jednotlivé podepisující osoby.

  Plovoucí panel nástrojů
  Plovoucí panel nástrojů

  Výběr podepisující osoby
  Výběr podepisující osoby

  Zobrazit další pole
  Výběr typu pole

  • Rozšířený režim pro více podepisujících osob
   Pokud jste přidali více podepisujících, zobrazí se níže uvedené možnosti. Kliknutím na tlačítko vložíte objevená pole formuláře do dokumentu PDF. Pole lze rovněž přetáhnout z karet na pravém panelu na požadované místo v dokumentu.
  Rozšířený režim pro více podepisujících

  Poznámka:

  U více podepisujících můžete přepínat mezi zjednodušeným a rozšířeným režimem. Chcete-li přepnout režim, vypněte přepínač Rozšířené úpravy v pravém panelu.

 5. Až do dokumentu umístíte všechna požadovaná pole, klikněte na možnost Odeslat. Dokument se odešle k podpisu příjemcům a zobrazí se potvrzení.

  Potvrzení odeslání k podpisu

  Obdržíte e-mail od služby Adobe Acrobat Sign uvádějící, že dohody byly odeslány prvnímu podepisujícímu k podpisu. První podepisující také obdrží e-mail s odkazem k podepsání dohody. Jakmile podepisující přidá svůj podpis do pole podpisu a následně klikne na tlačítko Kliknutím podepsat, je dohoda odeslána dalšímu podepisujícímu k podpisu atd. Po podepsání dohody všemi podepisujícími obdrží všichni kopii podepsané dohody.

  Všechny vaše podepsané dokumenty jsou uchovávány na jednom místě a jsou přístupné odkudkoliv. Více informací naleznete v tématu Sledování dokumentů odeslaných k podpisu.

Postup podepisujícího

Podepisující obdrží e-mail s odkazem k podepsání dohody. Pokud podepisující používá aplikaci pro stolní počítače Acrobat nebo Acrobat Reader, zobrazí se mu upozornění, že s ním byla sdílena dohoda k podpisu. Další informace se nacházejí v části Podpis dohody.

Poznámka:

Podepisující se kvůli podpisu dohod nemusí nikde přihlašovat a nemusí si ani kupovat žádný produkt Adobe. Dohody mohou podepisovat pomocí webového prohlížeče, mobilního zařízení nebo aplikace pro stolní počítače Acrobat / Acrobat Reader.

Sledování dohod odeslaných k elektronickému podpisu

Dostupné v aplikaci Acrobat

Můžete sledovat, které dohody jsou odeslány k podpisu, které jsou podepsané a které stále čekají na váš podpis.

Jednotliví a týmoví uživatelé

Přejděte na stránku Domovská stránka > Podepsat > Všechny dohody. Zobrazeny jsou všechny dokumenty sdílené k podpisu.

Podnikoví uživatelé

 1. V části Domovská stránka > Podepsat > Všechny dohody klikněte na možnost Otevřít Acrobat Sign.

  Otevřít Adobe Sign

 2. V novém okně prohlížeče se zobrazí stránka Správa služby Acrobat Sign.

  Sledování dohod odeslaných k podpisu

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.