Aplikace Reader umožňuje podepsat PDF a začlenit tento podpis do souboru. Pokud zobrazujete PDF na webu, musíte jej před podepsáním stáhnout.

Některé dokumenty mají aktivované zabezpečení zakazující elektronické podpisy. Takové dokumenty vytiskněte a poté podepište vytisknutou kopii.

Podepsání PDF

Dokument nebo formulář PDF můžete podepsat napsáním, nakreslením nebo vložením obrazu svého vlastnoručního podpisu. Můžete také přidat text, například své jméno, společnost, titul nebo datum. Po uložení dokumentu se podpis a text stanou součástí tohoto PDF.

 1. Otevřete dokument nebo formulář PDF, který chcete podepsat.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na ikonu Podepsat . Anebo můžete vybrat nabídku Nástroje > Vyplnit a podepsat či možnost Vyplnit a podepsat v pravém podokně.

  Nástroj Globální podpis
 3.  Zobrazí se nástroj Vyplnit a podepsat. Klikněte na tlačítko Vyplnit a podepsat.

  Domovská stránka služby nástroje Vyplnit a podepsat
 4. Pole formuláře se rozpoznají automaticky. Když podržíte ukazatel myši nad polem, zobrazí se modrý rámeček. Klikněte kamkoli do modrého rámečku a kurzor se automaticky přesune na správné místo. Napište text, který chcete do pole doplnit.

  Když podržíte ukazatel myši nad polem, zobrazí se rozpoznané pole formuláře
  Podržením ukazatele myši se zobrazí rozpoznané textové pole

  Můžete zvolit požadovanou barvu pro vyplnění formuláře PDF. V nabídce Vyplnit a podepsat klikněte na tlačítko barvy a zvolte požadovanou barvu.

  Výběr barvy pro vyplnění formuláře

  Ve výchozím nastavení je barva podpisu černá. Chcete-li zachovat výchozí barvu podpisu, ujistěte se, že možnost Zachovat původní barvu pro podpisy není zaškrtnutá.

  Poznámka:

  Další informace o vyplnění formuláře naleznete na stránce Vyplnění formuláře PDF.

 5. V panelu nástrojů klikněte na ikonu Podepsat a poté zvolte, jestli chcete přidat svůj podpis nebo pouze iniciály.

  Přidání podpisu nebo iniciál

  Pokud jste již někdy přidali podpisy nebo iniciály, zobrazí se jako volby pro výběr.

 6. Pokud jste již někdy přidali svůj podpis nebo iniciály, stačí je vybrat z voleb nabídky Podepsat a poté kliknout na místo v PDF, kam chcete svůj podpis přidat. Přejděte na další krok.

  Pokud podepisujete poprvé, zobrazí se panel Podpis nebo Iniciály. Na následujícím obrázku vidíte ukázku panelu Podpis.

  Napsání, nakreslení nebo importování podpisu na obrázku
  Můžete si vybrat, jestli chcete podpis napsat, nakreslit nebo importovat obraz podpisu. Přidané podpisy a iniciály se uloží pro příští použití.
  • Psaní: Napište do pole své jméno. Můžete si vybrat z několika málo stylů podpisů. Kliknutím na možnost Změnit styl si můžete zobrazit jiný styl.
  • Kreslení: Nakreslete do pole svůj podpis.
  • Obrázek: Vyhledejte a vyberte obrázek svého podpisu.
  • Uložit podpis: Pokud je toto políčko zaškrtnuté a jste přihlášeni do aplikace Acrobat Reader nebo Acrobat, přidaný podpis se bezpečně uloží do služby Adobe Document Cloud pro opakované používání.

  Klikněte na možnost Použít a poté klikněte na místo v PDF, kam chcete umístit podpis nebo iniciály.

 7. Chcete-li přesunout umístěný podpis nebo iniciály, kliknutím pole zvýrazněte a poté použijte klávesy se šipkami. Pomocí voleb na panelu nástrojů pole můžete změnit velikost pole nebo jej odstranit.

Poznámka:

Chcete-li použít obraz svého podpisu:

 • Napište svoje jméno černým inkoustem na čistý list bílého papíru. Podepište se doprostřed papíru tak, aby nedošlo k vyfotografování nebo naskenování okrajů.
 • Nafotografujte nebo naskenujte svůj podpis. Pokud podpis fotografujete, tak zajistěte, aby byla stránka osvětlená, a aby na podpis nepadaly žádné stíny.
 • Přeneste fotografii nebo naskenovaný snímek do počítače. Aplikace Acrobat a Reader dokáží zpracovat soubory ve formátu JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, TIF a BMP. Obrázek nemusíte ořezávat. Pokud jsou fotografie nebo naskenovaný snímek ostré, aplikace Acrobat/Reader importuje pouze podpis.

Odesílání a sledování podepsaných PDF

Po podepsání formuláře můžete soubor PDF sdílet s ostatními. Pokud chcete formulář sdílet, postupujte podle pokynů uvedených v článku Odesílání formuláře.

Získání souboru PDF, který podepsali jiní uživatelé pomocí služby Adobe Sign

Dokumenty si můžete nechat od ostatních podepsat pomocí nástroje Vyplnit a podepsat, který využívá cloudových služeb poskytovaných službou Adobe Sign. Umožňuje podepisujícím rychle podepsat dohody bez ohledu na to, kde se nacházejí, pomocí webového prohlížeče nebo mobilního zařízení. Podepisující se kvůli podpisu dohod nemusí nikde přihlašovat a nemusí si ani kupovat žádný produkt Adobe.

Podepisující obdrží e-mail s žádostí o podepsání dohod. Po podepsání obdržíte jak vy, tak vaši podepisující, podepsaný dokument PDF e-mailem. Celý proces podepisování můžete v aplikaci Acrobat DC nebo Acrobat Reader DC sledovat v části Domovská stránka > K podpisu.

 

Více informací naleznete v tématu Odeslání dokumentů PDF k podpisu.

 

Správa certifikátů (zabezpečené soubory PDF)

Tvůrce souboru PDF může dokument zašifrovat pomocí certifikátu pro ověřování digitálních podpisů. Certifikáty, které dostanete od jiných uživatelů, se ukládají v seznamu důvěryhodných identit. Tento seznam připomíná adresář, který umožňuje ověřovat podpisy těchto uživatelů v libovolných dokumentech, které od nich obdržíte.

Podrobnější informace naleznete v následujících článcích v nápovědě aplikace Acrobat:

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online