Aplikace Reader umožňuje podepsat PDF a začlenit tento podpis do souboru. Pokud zobrazujete PDF na webu, musíte jej před podepsáním stáhnout.

Některé dokumenty mají aktivované zabezpečení zakazující elektronické podpisy. Takové dokumenty vytiskněte a poté podepište vytisknutou kopii.

Podepsání PDF

Dokument nebo formulář PDF můžete podepsat napsáním, nakreslením nebo vložením obrazu svého vlastnoručního podpisu. Můžete také přidat text, například své jméno, společnost, titul nebo datum. Po uložení dokumentu se podpis a text stanou součástí tohoto PDF.

 1. Otevřete dokument nebo formulář PDF, který chcete podepsat.

 2. Vyberte možnost Nástroje > Vyplnit a podepsat.

 3. Chcete-li přidat text, jako je vaše jméno, název společnosti, titul nebo datum, přetáhněte svoje uložené osobní údaje z pravého panelu do pole formuláře.

  Případně můžete použít příkaz Přidat text na panelu nástrojů. Klikněte na místo v dokumentu, kam chcete přidat text a začněte psát. Pomocí panelu nástrojů pole proveďte odpovídající změny.

 4. V panelu nástrojů klikněte na ikonu Podepsat a poté zvolte, jestli chcete přidat svůj podpis nebo pouze iniciály.

  Přidání podpisu nebo iniciál

  Pokud jste již někdy přidali podpisy nebo iniciály, zobrazí se jako volby pro výběr.

 5. Pokud jste již někdy přidali svůj podpis nebo iniciály, stačí je vybrat z voleb nabídky Podepsat a poté kliknout na místo v PDF, kam chcete svůj podpis přidat. Přejděte na další krok.

  Pokud podepisujete poprvé, uvidíte panel Podpis nebo Iniciály. Na následujícím obrázku vidíte ukázku panelu Podpis.

  Napsání, nakreslení nebo importování podpisu na obrázku
  Můžete si vybrat, jestli chcete podpis napsat, nakreslit nebo importovat obraz podpisu. Přidané podpisy a iniciály se uloží pro příští použití.

  Typ

  Do pole zadejte své jméno. Můžete si vybrat z několika málo stylů podpisů; kliknutím na možnost Změnit styl si můžete zobrazit jiný styl.

  Kreslit

  Do pole nakreslete svůj podpis.

  Obraz

  Procházením vyhledejte obraz svého podpisu.

  Uložení podpisu

  Pokud je toto políčko zaškrtnuté a jste přihlášenidoaplikace Acrobat Reader nebo Acrobat, uloží se přidaný podpis bezpečně do služby Adobe Document Cloud pro opakované používání.

  Klikněte na možnost Použít a poté klikněte na místo v PDF, kam chcete umístit podpis nebo iniciály.

 6. Chcete-li přesunout umístěný podpis nebo iniciály, kliknutím pole zvýrazněte a poté použijte klávesy se šipkami. Pomocí voleb na panelu nástrojů pole můžete změnit velikost pole nebo jej odstranit.

Poznámka:

Chcete-li použít obraz svého podpisu:

 • Napište svoje jméno černým inkoustem na čistý list bílého papíru. Podepište se doprostřed papíru tak, aby nedošlo k vyfotografování nebo naskenování okrajů.
 • Nafotografujte nebo naskenujte svůj podpis. Pokud podpis fotografujete, tak zajistěte, aby byla stránka osvětlená, a aby na podpis nepadaly žádné stíny.
 • Přeneste fotografii nebo naskenovaný snímek do počítače. Acrobat/Reader přijímá soubory JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, TIF a BMP. Obrázek nemusíte ořezávat. Pokud jsou fotografie nebo naskenovaný snímek ostré, aplikace Acrobat/Reader importuje pouze podpis.

Odesílání a sledování podepsaných PDF

Pomocí služby Send & Track můžete posílat podepsaná PDF jiným lidem a získávat oznámení, když si tito lidé PDF zobrazí. Kopie vašeho dokumentu se uloží v účtu služby Adobe Document Cloud, takže ji máte kdykoli k dispozici. Do účtu se můžete přihlásit pomocí svého Adobe ID.

 1. Po dokončení dokumentu klikněte v pravém panelu, v části Volby odeslání, na volbu Odeslat a sledovat. Další pokyny naleznete v nápovědě služby Send & Track.

Získání souboru PDF, který podepsali jiní uživatelé pomocí služby Adobe Sign

Dokumenty si můžete nechat od ostatních podepsat pomocí nástroje Odeslat k podpisu, který využívá cloudových služeb poskytovaných službou Adobe Sign. Umožňuje podepisujícím rychle podepsat dokumenty bez ohledu na to, kde se nacházejí, pomocí webového prohlížeče nebo mobilního zařízení. Podepisující se kvůli podpisu dokumentů nemusí nikde přihlašovat a nemusí si ani kupovat žádný produkt Adobe.

Nástroj Send for Signature vám rovněž pomáhá sledovat celý proces podepisování. Tento nástroj posílá e-maily s žádosti o podpis dokumentu vašim podepisujícím. Po podepsání obdržíte jak vy, tak vaši podepisující, podepsaný dokument PDF e-mailem.

Více informací naleznete v tématu Odeslání dokumentů PDF k podpisu.

Správa certifikátů (zabezpečené soubory PDF)

Tvůrce souboru PDF může dokument zašifrovat pomocí certifikátu pro ověřování digitálních podpisů. Certifikáty, které dostanete od jiných uživatelů, se ukládají v seznamu důvěryhodných identit. Tento seznam připomíná adresář, který umožňuje ověřovat podpisy těchto uživatelů v libovolných dokumentech, které od nich obdržíte.

Podrobnější informace naleznete v následujících článcích v nápovědě aplikace Acrobat:

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online