Podpis PDF

Aplikace Reader umožňuje podepsat PDF a začlenit tento podpis do souboru. Pokud prohlížíte soubor PDF na webu, musíte jej před podepsáním stáhnout. Některé dokumenty mají aktivované zabezpečení zakazující elektronické podpisy. Takové dokumenty vytiskněte a poté podepište vytištěnou kopii.

Vyplnit a podepsat PDF


Rychle vyplňte a podepište libovolný formulář PDF online

Podepisujte soubory PDF

Dokument nebo formulář PDF můžete podepsat napsáním, nakreslením nebo vložením obrázku svého vlastnoručního podpisu. Můžete také přidat text, například své jméno, společnost, titul nebo datum. Po uložení dokumentu se podpis a text stanou součástí tohoto PDF.

 1. Otevřete dokument nebo formulář PDF, který chcete podepsat.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na ikonu Podepsat . Anebo můžete vybrat Nástroje > Vyplnit a podepsat či možnost Vyplnit a podepsat v pravém panelu.

  Nástroj Globální podpis

 3.  Zobrazí se nástroj Vyplnit a podepsat. Klikněte na tlačítko Vyplnit a podepsat.

  Domovská stránka služby Fill & Sign

 4. Pole formuláře jsou rozpoznána automaticky. Když podržíte ukazatel myši nad polem, zobrazí se modrý rámeček. Klikněte kamkoli do modrého rámečku a kurzor se automaticky přesune na správné místo. Do pole vepište text. 

  Když podržíte ukazatel myši nad polem, zobrazí se rozpoznané pole formuláře
  Podržením ukazatele myši se zobrazí rozpoznané textové pole

  Můžete zvolit požadovanou barvu pro vyplnění formuláře PDF. V nabídce Vyplnit a podepsat klikněte na tlačítko barvy a zvolte požadovanou barvu.

  Výběr barvy pro vyplnění formuláře

  Ve výchozím nastavení je barva podpisu černá. Chcete-li zachovat výchozí barvu podpisu, ujistěte se, že možnost Zachovat původní barvu pro podpisy není zaškrtnutá.

  Poznámka:

  Další informace o vyplnění formuláře naleznete na stránce Vyplnění formuláře PDF.

 5. V panelu nástrojů klikněte na ikonu Podepsat a poté zvolte, jestli chcete přidat svůj podpis nebo pouze iniciály.

  Přidání podpisu nebo iniciál

  Pokud jste již někdy přidali podpisy nebo iniciály, zobrazí se jako možnosti pro výběr.

 6. Pokud jste již někdy přidali svůj podpis nebo iniciály, stačí je vybrat z možností nabídky Podepsat a poté kliknout na místo v PDF, kam chcete svůj podpis přidat. Přejděte na další krok.

  Pokud podepisujete poprvé, zobrazí se panel Podpis nebo Iniciály. Na následujícím obrázku vidíte ukázku panelu Podpis.

  Napsání, nakreslení nebo importování podpisu na obrázku
  Můžete si vybrat, jestli chcete podpis napsat, nakreslit nebo importovat obrázek podpisu. Přidané podpisy a iniciály se uloží pro příští použití.

  • Psaní: Napište do pole své jméno. Můžete si vybrat z několika málo stylů podpisů. Kliknutím na možnost Změnit styl si můžete zobrazit jiný styl.
  • Kreslení: Nakreslete do pole svůj podpis.
  • Obrázek: Vyhledejte a vyberte obrázek svého podpisu.
  • Uložit podpis: Pokud je toto políčko zaškrtnuté a jste přihlášeni do aplikace Acrobat Reader nebo Acrobat, přidaný podpis se bezpečně uloží do služby Adobe Document Cloud pro opakované používání.

  Klikněte na možnost Použít a poté klikněte na místo v PDF, kam chcete umístit podpis nebo iniciály.

 7. Chcete-li přesunout umístěný podpis nebo iniciály, kliknutím pole zvýrazněte a poté použijte klávesy se šipkami. Pomocí možností na panelu nástrojů pole můžete změnit velikost pole nebo jej odstranit.

Poznámka:

Chcete-li použít obrázek svého podpisu:

 • Napište svoje jméno černým inkoustem na čistý list bílého papíru. Podepište se doprostřed papíru tak, aby nedošlo k vyfotografování nebo naskenování okrajů.
 • Nafotografujte nebo naskenujte svůj podpis. Pokud podpis fotografujete, tak zajistěte, aby byla stránka osvětlená, a aby na podpis nepadaly žádné stíny.
 • Přeneste fotografii nebo naskenovaný snímek do počítače. Aplikace Acrobat a Reader dokáží zpracovat soubory ve formátu JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, TIF a BMP. Obrázek nemusíte oříznout. Pokud jsou fotografie nebo sken dostatečně jasné, importuje aplikace Acrobat nebo Reader pouze podpis.

Odesílejte a sledujte podepsané soubory PDF

Po podepsání formuláře můžete soubor PDF sdílet s ostatními. Pokud chcete formulář sdílet, postupujte podle pokynů uvedených v článku Odesílání formuláře.

Elektronické podepsání dokumentů jinými uživateli

Více informací naleznete v tématu Odeslání dokumentů PDF k podpisu.

Správa certifikátů (zabezpečené soubory PDF)

Tvůrce souboru PDF může dokument zašifrovat pomocí certifikátu pro ověřování digitálních podpisů. Certifikáty, které dostanete od jiných uživatelů, se ukládají v seznamu důvěryhodných identit. Tento seznam připomíná adresář, který umožňuje ověřovat podpisy těchto uživatelů v libovolných dokumentech, které od nich obdržíte.

Podrobnější informace naleznete v následujících článcích v nápovědě aplikace Acrobat:

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.

[Feedback V2 Badge]