Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Adobe After Effects | APSB21-79

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

ASPB21-79

26. října 2021    

3

Shrnutí

Společnost Adobe zveřejnila aktualizaci pro aplikaci Adobe After Effects pro systémy Windows a macOS. Tato aktualizace řeší několik kritickýchzávažných chyb zabezpečení. Úspěšné zneužití by mohlo vést ke svévolnému spuštění kódu a odepření služeb aplikaci v kontextu aktuálního uživatele.         

Postižené verze

Produkt

Verze

Platforma

Adobe After Effects

18.4.1 a starší verze       

Windows

Řešení

Společnost Adobe těmto aktualizacím udělila následující prioritu a doporučuje uživatelům, aby si nainstalovali nejnovější verzi přes aktualizační mechanismus aplikace Creative Cloud pro počítače.  Více informací najdete na této stránce nápovědy.

Produkt

Verze

Platforma

Úroveň priority

Dostupnost

Adobe After Effects

22.0

Windows a macOS

3

Adobe After Effects

18.4.2

Windows a macOS

3

Ve spravovaných prostředích mohou správci IT použít k nasazení aplikací Creative Cloud u koncových uživatelů nástroj Admin Console. Více informací najdete na této stránce nápovědy.

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Základní hodnocení CVSS 

Čísla CVE

Přístup k místu v paměti na konci vyrovnávací paměti (CWE-788

Svévolné spuštění kódu 

Kritická

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-40751   

Přístup k místu v paměti na konci vyrovnávací paměti

(CWE-788)

Svévolné spuštění kódu 

Kritická 

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-40752 

Přístup k místu v paměti na konci vyrovnávací paměti (CWE-788

Svévolné spuštění kódu 

Kritická 

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-40753 

Přístup k místu v paměti na konci vyrovnávací paměti (CWE-788

Svévolné spuštění kódu 

Kritická 

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-40754   

Přístup k místu v paměti na konci vyrovnávací paměti

(CWE-788)

Svévolné spuštění kódu 

Kritická 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-40755

Dereference nulového ukazatele (CWE-476

Útoky DoS na aplikace 

Důležitá

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H 

CVE-2021-40756   

Přístup k místu v paměti na konci vyrovnávací paměti (CWE-788

Svévolné spuštění kódu 

Kritická

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-40757 

Přístup k místu v paměti na konci vyrovnávací paměti (CWE-788

Svévolné spuštění kódu 

Kritická

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-40758  

Přístup k místu v paměti na konci vyrovnávací paměti (CWE-788

Svévolné spuštění kódu 

Kritická

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-40759   

Přístup k místu v paměti na konci vyrovnávací paměti (CWE-788

Svévolné spuštění kódu 

Kritická

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-40760  

Dereference nulového ukazatele (CWE-476

Útoky DoS na aplikace 

Důležitá

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H 

CVE-2021-40761   

Poděkování

Společnost Adobe by ráda poděkovala za nahlášení těchto potíží a za spolupráci při ochraně našich zákazníků následujícím výzkumníkům:  

  • (hy350) HY350 z týmu Topsec Alpha Team CVE-2021-40761; CVE-2021-40756;   

  • (yjdfy) CQY z týmu Topsec Alpha Team CVE-2021-40760; CVE-2021-40759; CVE-2021-40758; CVE-2021-40757; CVE-2021-40755;  CVE-2021-40753      

  • (cff_123) CFF z týmu Topsec Alpha Team CVE-2021-40751; CVE-2021-40752; CVE-2021-40754 

Revize

  • 28. října 2021: Přidán řádek do tabulky řešení pro N-1. 


Další informace najdete na adrese https://helpx.adobe.com/security.html nebo o ně zažádejte e-mailem na adresu PSIRT@adobe.com.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.