Aplikace Creative Cloud pro stolní počítače nabízí rychlý způsob, jak aktualizovat všechny vaše aplikace na jejich nejnovější verzi. Nainstalované aplikace můžete aktualizovat jednotlivě, nebo všechny současně.

Aktualizace aplikací Creative Cloud

Poznámka:

Podle výchozího nastavení jsou při aktualizaci na nejnovější verzi všechny předchozí verze aplikací Creative Cloud odinstalovány. Pokud budete chtít dříve nainstalované verze zachovat, nezapomeňte před zahájením aktualizace změnit výchozí nastavení. Další informace naleznete v tématu Další volby.

Postup vyhledání aktualizací

Aplikace Adobe Creative Cloud pro stolní počítače dokáže pravidelně kontrolovat dostupnost nových aktualizací a upozorní vás pokaždé, když je k dispozici aktualizace kterékoli z nainstalovaných aplikací. Podle potřeby však můžete získat nejnovější aktualizace pro vaše aplikace Creative Cloud, aniž byste museli čekat na opětovné načtení aplikace Creative Cloud pro stolní počítače.

Pokud chcete zjistit, zda nejsou dostupné aktualizace aplikací, klikněte na ikonu se třemi svislými tečkami v pravé horní části aplikace Creative Cloud pro stolní počítače a vyberte možnost Vyhledat aktualizace aplikací.

Vyberte možnost Vyhledat aktualizace aplikací

Postup aktualizace aplikací

Nejnovější verze aplikací Creative Cloud nepodporují některé starší verze systémů Windows a Mac. Další informace

Při aktualizací aplikací se předvolby a nastavení přenesou do nové verze. Předchozí verze aplikací se odinstalují. Tato výchozí nastavení můžete změnit v části Další volby.

 1. Než začnete, uložte si práci a zavřete všechny aplikace Adobe. Pokud budou aplikace Adobe spuštěné, může se zobrazit výzva k jejich ukončení. Další informace naleznete v tématu Ukončení konfliktních procesů nebo aplikací.

 2. Otevřete aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače a přejděte na panel Aplikace. Na panelu Aplikace bude u aplikací nainstalovaných ve vašem počítači uvedeno tlačítko Aktualizovat.

  Poznámka:

  Nainstalované zásuvné moduly třetích stran nemusí v aplikacích verze 2017 pracovat správně. Informace o kompatibilitě a aktualizacích získáte od poskytovatele zásuvných modulů.

 3. Klikněte na tlačítko Aktualizovat vše nebo Aktualizovat.

  Poznámka:

  Možnost Aktualizovat vše nepoužívejte, pokud chcete zachovat starší verzi jedné z těchto aplikací. Jakmile budete připraveni k jejich aktualizaci, například po dokončení aktuálního projektu, klikněte na tlačítko Aktualizovat vedle příslušné aplikace.

 4. Případně klikněte na možnost Další volby.

  • Zrušte označení pole Importovat předchozí nastavení a předvolby. Standardně se nastavení a předvolby z předchozí verze přenesou do nejnovější verze. Další informace naleznete v tématu Import nastavení a předvoleb.
  • Zrušením označení pole Odebrat starší verze můžete zachovat dříve nainstalované verze softwaru. Podle výchozího nastavení jsou při aktualizaci na nejnovější verzi všechny předchozí verze aplikací Creative Cloud odinstalovány. Další informace naleznete v tématu Odebrat starší verze.
 5. Kliknutím na tlačítko Aktualizace zahájíte aktualizaci nainstalovaných aplikací na jejich nejnovější verzi.

  Po dokončení aktualizace vám budou k dispozici nejnovější verze aplikací. Informace o tom jak začít, naleznete v tématu Spuštění aplikací Creative Cloud.

Pokročilé možnosti aktualizace

Možnost Další volby vám umožní upravit chování při aktualizaci aplikací. Ve výchozím nastavení budou všechny dříve nainstalované verze aplikací Creative Cloud odebrány a přizpůsobené předvolby a nastavení budou přeneseny na nejnovější verzi.

Pokud budete chtít dříve nainstalované verze zachovat nebo nastavení nepřenášet, upravte následující nastavení:

Importovat předchozí nastavení a předvolby

Po výběru jsou příslušná nastavení a předvolby z aktuálních aplikací automaticky přeneseny do nejnovější instalované verze. Po spuštění aplikace můžete být vyzváni k importování nastavení ze starší verze. Během upgradu si aplikace Dreamweaver, Edge Animate a Muse vždy přenesou předvolby z předchozích verzí.

Některé aplikace však nemusí přenos předvoleb a nastavení z předchozích verzí podporovat:

 • Acrobat DC
 • Bridge

Odebrat starší verze

Pokud vyberete tuto možnost, dříve nainstalované verze aplikací Creative Cloud budou po aktualizaci odebrány. Například při aktualizaci aplikace Photoshop CC 2015.5 dojde k odinstalování aplikace Photoshop CC 2015.

Některé aplikace však nemusí zachování starší verze podporovat. Po kliknutí na tlačítko Aktualizovat vše dojde k odinstalování předchozích verzí těchto aplikací, a to i v případě, že jste označení možnosti Odebrat starší verze zrušili.

Automatická aktualizace

Aplikace Creative Cloud pro stolní počítače umožňuje nastavit předvolbu, aby se aplikace automaticky aktualizovaly ihned po zveřejnění nových verzí. 

 • Cyklus automatické aktualizace začíná vždy, když je k dispozici aktualizace a aplikace Creative Cloud pro stolní počítače se obnoví nebo restartuje.
 • Pokud je při zahájení cyklu aktualizace otevřená nějaká aplikace a je pro ni dostupná aktualizace, tato aplikace nebude aktualizována automaticky.
 • Pokud nelze aplikaci z nějakého důvodu aktualizovat automaticky, budete muset ji aktualizovat ručně, případně ji můžete nechat aktualizovat automaticky v dalším aktualizačním cyklu.

Pozor:

Pokud pracujete na skupinovém projektu, například na videoprojektu, a je důležité, aby všichni členové skupiny měli stejnou verzi aplikace, vypněte pro tuto aplikaci automatickou aktualizaci kliknutím na šipku vedle možnosti Aktualizovat nebo Otevřít a zvolením možnosti Správa > Automatická aktualizace.

Povolit automatickou aktualizaci pro všechny aplikace

Když při první aktualizaci aplikací kliknete na možnost Aktualizovat nebo Aktualizovat vše, otevře se dialogové okno s možností pro nastavení automatické aktualizace aplikací. Tuto funkci povolíte zvolením možnosti Aktivovat automatickou aktualizaci

Automatickou aktualizaci můžete také povolit pro všechny aplikace v předvolbách, případně můžete spravovat automatickou aktualizaci pro jednotlivé aplikace. 

Nová funkce Automatická aktualizace

Poznámka:

Povolení automatické aktualizace pro všechny aplikace pomocí předvoleb

 1. V aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače klikněte vpravo nahoře na ikonu se třemi svislými tečkami a vyberte možnost Předvolby.

  Předvolby
  Předvolby
 2. Klikněte postupně na Creative Cloud > Apps> Automatická aktualizace.

 3. Vyberte možnost Povolit automatickou aktualizaci

  Povolit automatickou aktualizaci

Poznámka:

Aktualizace více aplikací může chvíli trvat, což je závislé na počtu aktualizovaných aplikací a rychlosti internetu.

Správa automatické aktualizace pro jednotlivé aplikace

Po povolení automatické aktualizace v předvolbách můžete spravovat automatickou aktualizaci pro jednotlivé aplikace Creative cloud.

 1. Přejděte v aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače na panel Aplikace.

 2. Posuňte se k aplikaci, kterou chcete spravovat.

 3. Klikněte na šipku vedle možnosti Aktualizovat nebo Otevřít. Pak zvolte možnosti Spravovat > Automatická aktualizace.

  Správa automatické aktualizace
 4. V dialogovém okně Konfigurace automatických aktualizací zrušte volbu možnosti Povolit automatickou aktualizaci, čímž následně umožníte ruční aktualizaci aplikace. Ve výchozím nastavení se aplikace Creative Cloud aktualizuje vždy, když je k dispozici aktualizace, nebo upgraduje pokaždé, když je k dispozici nová verze.

  Ve výchozím nastavení budou všechny dříve nainstalované verze aplikací Creative Cloud odebrány a přizpůsobené předvolby a nastavení budou přeneseny na nejnovější verzi. Chcete-li zadat chování při aktualizaci aplikace, klikněte na možnost Další volby nastavení.

  Konfigurace automatických aktualizací

  Zachovat předvolby

  Toto je výchozí zvolená možnost  a příslušná nastavení a předvolby z aktuálních aplikací se automaticky přenesou do nejnovější instalované verze. Zrušte volbu možnosti Zachovat předvolby, pokud nechcete nastavení a předvolby přenést. 

  Odebrat starší verze

  Toto je výchozí nastavená možnost a při aktualizaci na nejnovější verzi jsou všechny předchozí verze aplikací Creative Cloud odinstalovány. Zrušením volby možnosti Odebrat starší verze budou dříve nainstalované verze softwaru zachovány.

  Poznámka:

  Možnosti Zachovat předvolbyOdebrat starší verze v části Rozšířená nastavení nejsou v aplikacích Adobe XD, Lightroom CC a Lightroom Classic CC k dispozici. Pokud potřebujete vrátit předchozí verzi, viz Instalace předchozí verze aplikace Creative Cloud. Stávající předvolby jsou vždy zachovány.

Možné chybové situace

Pokud při automatické aktualizaci aplikací dojde k potížím, zobrazí se jedno z těchto oznámení operačního systému:

Některé aplikace se nepodařilo aktualizovat
Některé aplikace se nepodařilo automaticky aktualizovat
Automatické aktualizace se nezdařily
Žádná z aplikací nebyla automaticky aktualizována

Více informací o chybě a řešení problému zjistíte kliknutím na možnost Další informace před názvem produktu na kartě Aplikace.

ErrorMessage_v1

Aplikaci můžete po vyřešení problému aktualizovat ručně kliknutím na možnost Aktualizovat na kartě Aplikace.

Důležité upozornění

Pokud povolíte automatickou aktualizaci, aplikace Creative Cloud budou aktualizovány nebo upgradovány pokaždé, když budou k dispozici jejich aktualizace, resp. nové verze. V případě upgradu bude předchozí verze aplikace odebrána. Předvolby se však uchovají v obou případech.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online