Aplikace Creative Cloud pro stolní počítače nabízí rychlý způsob, jak aktualizovat všechny vaše aplikace na jejich nejnovější verzi. Nainstalované aplikace můžete aktualizovat jednotlivě, nebo všechny současně.

Aktualizace aplikací Creative Cloud

Poznámka:

Podle výchozího nastavení jsou při aktualizaci na nejnovější verzi všechny předchozí verze aplikací Creative Cloud odinstalovány. Pokud budete chtít dříve nainstalované verze zachovat, nezapomeňte před zahájením aktualizace změnit výchozí nastavení. Další informace naleznete v tématu Další volby.

Postup vyhledání aktualizací

Aplikace Adobe Creative Cloud pro stolní počítače pravidelně kontroluje dostupnost nových aktualizací a upozorní vás pokaždé, když je k dispozici aktualizace některé z nainstalovaných aplikací. Nejnovější aktualizace aplikací Creative Cloud však můžete získat i bez čekání na obnovení aplikace Creative Cloud pro stolní počítače.

Pokud chcete zkontrolovat dostupnost aktualizací aplikací, klikněte na ikonu se třemi tečkami pod sebou v pravém horním rohu aplikace Creative Cloud pro stolní počítače a vyberte možnost Vyhledat aktualizace aplikací.

Vyberte možnost Vyhledat aktualizace aplikací

Postup aktualizace aplikací

Nejnovější verze aplikací Creative Cloud nepodporují některé starší verze systémů Windows a Mac. Další informace

Při aktualizací aplikací se předvolby a nastavení přenesou do nové verze. Předchozí verze aplikací se odinstalují. Tato výchozí nastavení můžete změnit v části Další volby.

 1. Než začnete, uložte si práci a zavřete všechny aplikace Adobe. Pokud budou aplikace Adobe spuštěné, může se zobrazit výzva k jejich ukončení. Další informace naleznete v tématu Ukončení konfliktních procesů nebo aplikací.

 2. Otevřete aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače a přejděte na panel Aplikace. Na panelu Aplikace bude u aplikací nainstalovaných ve vašem počítači uvedeno tlačítko Aktualizovat.

  Poznámka:

  Nainstalované zásuvné moduly třetích stran nemusí v aplikacích verze 2019 pracovat správně. Informace o kompatibilitě a aktualizacích získáte od poskytovatele zásuvných modulů.

 3. Klikněte na tlačítko Aktualizovat vše nebo Aktualizovat.

  Poznámka:

  Pokud chcete zachovat starší verzi některé z těchto aplikací, možnost Aktualizovat vše nepoužívejte. Až budete připraveni k jejich aktualizaci (například po dokončení aktuálního projektu), klikněte u příslušných aplikací na tlačítko Aktualizovat.

 4. Můžete také kliknout na možnost Další volby.

  • Zrušte označení pole Importovat předchozí nastavení a předvolby. Standardně se nastavení a předvolby z předchozí verze přenesou do nejnovější verze. Další informace naleznete v tématu Import nastavení a předvoleb.
  • Zrušením označení pole Odebrat starší verze můžete zachovat dříve nainstalované verze softwaru. Podle výchozího nastavení jsou při aktualizaci na nejnovější verzi všechny předchozí verze aplikací Creative Cloud odinstalovány. Další informace naleznete v tématu Odebrat starší verze.
  Další volby
 5. Kliknutím na tlačítko Aktualizace zahájíte aktualizaci nainstalovaných aplikací na jejich nejnovější verzi.

  Po dokončení aktualizace vám budou k dispozici nejnovější verze aplikací. Informace o tom jak začít, naleznete v tématu Spuštění aplikací Creative Cloud.

Pokročilé možnosti aktualizace

Další volby umožňují upravit chování při aktualizaci aplikací. Ve výchozím nastavení se všechny dříve nainstalované verze aplikací Creative Cloud odeberou a jejich předvolby a nastavení se přenesou do nejnovější verze.

Pokud chcete dříve nainstalované verze zachovat nebo nechcete nastavení přenést, upravte následující možnosti:

Importovat předchozí nastavení a předvolby

Pokud vyberete tuto možnost, nastavení a předvolby z aktuálních aplikací se automaticky přenesou do nejnovější instalované verze. Po spuštění aplikací můžete být vyzváni k importování nastavení ze starších verzí.

Odebrat starší verze

Pokud vyberete tuto možnost, dříve nainstalované verze aplikací Creative Cloud budou při aktualizaci odebrány.

Některé aplikace však nemusí zachování starší verze podporovat. Po kliknutí na tlačítko Aktualizovat vše dojde k odinstalování předchozích verzí těchto aplikací, a to i v případě, že jste označení možnosti Odebrat starší verze zrušili.

Automatická aktualizace

Aplikace Creative Cloud pro stolní počítače umožňuje nastavit předvolbu, aby se aplikace automaticky aktualizovaly ihned po zveřejnění nových verzí. 

 • Cyklus automatické aktualizace začíná vždy, když je k dispozici aktualizace a aplikace Creative Cloud pro stolní počítače se obnoví nebo restartuje.
 • Pokud je při zahájení cyklu aktualizace otevřená nějaká aplikace a je pro ni dostupná aktualizace, tato aplikace nebude aktualizována automaticky.
 • Pokud nelze aplikaci z nějakého důvodu aktualizovat automaticky, je třeba ji aktualizovat ručně, případně ji můžete nechat aktualizovat automaticky v dalším aktualizačním cyklu.

Poznámka:

V případě automatických aktualizací aplikací Adobe AcrobatAcrobat Reader se podívejte do tématu Automatické aktualizace | Acrobat, Reader.

Pozor:

Pokud pracujete na skupinovém projektu (například na vytváření videa) a je důležité, aby všichni členové skupiny používali stejnou verzi aplikace, vypněte u této aplikace automatickou aktualizaci. Klikněte na šipku vedle možnosti Aktualizovat nebo Otevřít a pak na možnosti Správa> Automatická aktualizace.

Povolení automatické aktualizace pro všechny aplikace

Když při první aktualizaci aplikací kliknete na možnost Aktualizovat nebo Aktualizovat vše, otevře se dialogové okno s možností pro nastavení automatické aktualizace aplikací. Tuto funkci povolíte zvolením možnosti Aktivovat automatickou aktualizaci

Automatickou aktualizaci můžete také povolit pro všechny aplikace v předvolbách, případně můžete spravovat automatickou aktualizaci pro jednotlivé aplikace. 

Nová funkce automatické aktualizace

Poznámka:

Povolení automatické aktualizace pro všechny aplikace pomocí předvoleb

 1. V aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače klikněte vpravo nahoře na ikonu se třemi svislými tečkami a vyberte možnost Předvolby.

  Dialogové okno Předvolby
 2. Klikněte postupně na možnost Creative Cloud > Aplikace > Automatická aktualizace.

 3. Vyberte možnost Povolit automatickou aktualizaci

  Povolení automatické aktualizace

Poznámka:

Aktualizace více aplikací může chvíli trvat, záleží na počtu aktualizovaných aplikací a rychlosti připojení k internetu.

Správa automatické aktualizace pro jednotlivé aplikace

Po povolení automatické aktualizace v předvolbách můžete spravovat automatickou aktualizaci pro jednotlivé aplikace Creative cloud.

 1. Přejděte v aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače na panel Aplikace.

 2. Posuňte se k aplikaci, kterou chcete spravovat.

 3. Klikněte na šipku vedle možnosti Aktualizovat nebo Otevřít. Pak zvolte možnosti Spravovat > Automatická aktualizace.

  Správa automatické aktualizace
 4. Pokud chcete aplikaci do budoucna aktualizovat ručně, zrušte v dialogovém okně Konfigurace automatických aktualizací výběr možnosti Povolit automatickou aktualizaci. Ve výchozím nastavení se aplikace Creative Cloud aktualizuje vždy, když je k dispozici aktualizace, a upgraduje pokaždé, když je k dispozici nová verze.

  Ve výchozím nastavení se všechny dříve nainstalované verze aplikací Creative Cloud odeberou a jejich předvolby a nastavení se přenesou do nejnovější verze. Chcete‑li určit chování aktualizace aplikace, klikněte na možnost Další volby.

  Konfigurace automatických aktualizací

  Zachovat předvolby

  Toto je výchozí vybraná možnosta příslušnánastavení a předvolby z aktuálních aplikací se automaticky přenesou do nejnovější instalované verze. Zrušte volbu možnosti Zachovat předvolby, pokud nechcete nastavení a předvolby přenést. 

  Odebrat starší verze

  Toto je výchozí nastavená možnost a při aktualizaci na nejnovější verzi jsou všechny předchozí verze aplikací Creative Cloud odinstalovány. Zrušením volby možnosti Odebrat starší verze budou dříve nainstalované verze softwaru zachovány.

  Poznámka:

  Možnosti Zachovat předvolbyOdebrat starší verze v části Další volby nejsou k dispozici u aplikací Adobe XD, Lightroom CC a Lightroom Classic CC. Pokud potřebujete vrátit předchozí verzi, viz Instalace předchozí verze aplikace Creative Cloud. Stávající předvolby jsou vždy zachovány.

Možné chybové situace

Pokud při automatické aktualizaci aplikací dojde k potížím, zobrazí se jedno z těchto oznámení operačního systému:

Některé aplikace se nepodařilo aktualizovat
Některé aplikace se nepodařilo automaticky aktualizovat
Automatické aktualizace se nezdařily
Žádná z aplikací nebyla automaticky aktualizována

Více informací o chybě a řešení problému zjistíte kliknutím na možnost Další informace před názvem produktu na kartě Aplikace.

Chybová zpráva

Aplikaci můžete po vyřešení problému aktualizovat ručně kliknutím na možnost Aktualizovat na kartě Aplikace.

Důležité upozornění

Pokud povolíte automatickou aktualizaci, aplikace Creative Cloud budou aktualizovány nebo upgradovány pokaždé, když budou k dispozici jejich aktualizace, resp. nové verze. V případě upgradu bude předchozí verze aplikace odebrána. Předvolby se však uchovají v obou případech.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online