Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Adobe After Effects | APSB22-19

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

ASPB22-19

12. dubna 2022    

3

Shrnutí

Společnost Adobe vydala aktualizaci aplikace Adobe After Effects pro systémy Windows a macOS. Tato aktualizace řeší  kritické chyby zabezpečení.  Úspěšné zneužití by mohlo vést ke svévolnému spuštění kódu v kontextu aktuálního uživatele.         

Postižené verze

Produkt

Verze

Platforma

Adobe After Effects

22.2.1 a starší verze     

Windows a macOS

Adobe After Effects

18.4.5 a starší verze     

Windows a macOS

Řešení

Společnost Adobe těmto aktualizacím udělila následující prioritu a doporučuje uživatelům, aby si nainstalovali nejnovější verzi přes aktualizační mechanismus aplikace Creative Cloud pro počítače. Více informací najdete na této stránce nápovědy.

Produkt

Verze

Platforma

Úroveň priority

Dostupnost

Adobe After Effects

22.3

Windows a macOS

3

Adobe After Effects

18.4.6

Windows a macOS

3

Ve spravovaných prostředích mohou správci IT použít k nasazení aplikací Creative Cloud u koncových uživatelů nástroj Admin Console. Více informací najdete na této stránce nápovědy.

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Základní hodnocení CVSS 

Čísla CVE

Přetečení vyrovnávací paměti založené na zásobníku (CWE-121)

Svévolné spuštění kódu 

Kritická

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-27783

Přetečení vyrovnávací paměti založené na zásobníku (CWE-121)

Svévolné spuštění kódu 

Kritická

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-27784

Poděkování

Společnost Adobe by ráda poděkovala za nahlášení těchto potíží a za spolupráci při ochraně našich zákazníků následujícím výzkumníkům:  

  • Yongjun Liu z týmu pro zabezpečení nsfocus – CVE-2022-27783 a CVE-2022-27784

Revize: 

17. prosince 2021: Aktualizace základního hodnocení CVSS pro CVE-2021-44190, CVE-2021-44191, CVE-2021-44192, CVE-2021-44193, CVE-2021-44194, CVE-2021-44195, CVE-2021-44188

     

 

 

 


Další informace najdete na adrese https://helpx.adobe.com/cz/security.html nebo o ně zažádejte e-mailem na adresu PSIRT@adobe.com.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.