Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizace zabezpečení pro aplikaci Adobe Animate | APSB21-03

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

APSB21-03 

12. ledna 2021      

3

Shrnutí

Společnost Adobe zveřejnila aktualizaci pro aplikaci Adobe Animate. Tato aktualizace řeší kritickou chybu zabezpečení.  Úspěšné zneužití by mohlo vést ke svévolnému spuštění kódu v kontextu aktuálního uživatele. 

Postižené verze

Produkt

Verze

Platforma

Adobe Animate

21.0 a starší verze      

Windows

Řešení

Společnost Adobe těmto aktualizacím udělila následující prioritu a doporučuje uživatelům, aby si nainstalovali nejnovější verzi přes aktualizační mechanismus aplikace Creative Cloud pro stolní počítače.  Více informací najdete na této stránce nápovědy.

Produkt

Verze

Platforma

Priorita

Dostupnost

Adobe Animate       

21.0.2  

Windows a macOS

3

Centrum stahování     

Adobe Animate       

20.5.3

Windows a macOS

3

Centrum stahování     

Ve spravovaných prostředích mohou správci IT použít k nasazení aplikací Creative Cloud u koncových uživatelů nástroj Admin Console. Více informací najdete na této stránce nápovědy.  

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Čísla CVE

Prvek cesty vyhledávání, která není pod kontrolou

Svévolné spuštění kódu

Kritická

CVE-2021-21008

Poděkování

Společnost Adobe děkuje za nahlášení těchto potíží a za spolupráci při ochraně našich zákazníků následujícím jednotlivcům a organizacím:   

  • Hou JingYi (@hjy79425575) z týmu Qihoo 360 CERT
  • Yongjun Liu z bezpečnostního týmu nsfocus.   

Verze

21. srpna 2021: Přidány podrobnosti verze N-1 v sekci řešení.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online