Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizace zabezpečení pro aplikaci Adobe Animate | APSB21-21

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

ASPB21-21

9. března 2021      

3

Shrnutí

Společnost Adobe zveřejnila aktualizaci pro aplikaci Adobe Animate. Tato aktualizace řeší několik kritickýchzávažných chyb zabezpečení.  Úspěšné zneužití by mohlo vést ke svévolnému spuštění kódu v kontextu aktuálního uživatele.

Postižené verze

Produkt

Verze

Platforma

Adobe Animate

21.0.3 a starší verze       

Windows

Adobe Animate

20.5.1 a starší verze       

Windows

Řešení

Společnost Adobe těmto aktualizacím udělila následující prioritu a doporučuje uživatelům, aby si nainstalovali nejnovější verzi přes aktualizační mechanismus aplikace Creative Cloud pro stolní počítače.  Více informací najdete na této stránce nápovědy.

Produkt

Verze

Platforma

Priorita

Dostupnost

Adobe Animate       

21.0.4

Windows a macOS

3

Centrum stahování     

Adobe Animate       

20.5.2

Windows a macOS

3

Centrum stahování     

Ve spravovaných prostředích mohou správci IT použít k nasazení aplikací Creative Cloud u koncových uživatelů nástroj Admin Console. Více informací najdete na této stránce nápovědy.  

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Čísla CVE

 

Čtení mimo hranice

 

Neoprávněné zveřejnění informací

 

Důležité

CVE-2021-21072

CVE-2021-21073

CVE-2021-21074

CVE-2021-21075

CVE-2021-21076

Přetečení vyrovnávací paměti

Svévolné spuštění kódu

Kritická

CVE-2021-21071

CVE-2021-21077

Poděkování

Společnost Adobe by ráda poděkovala panu Yongjun Liu z bezpečnostního týmu nsfocus za nahlášení relevantních problémů a za spolupráci se společností Adobe při ochraně jejích zákazníků.

Revize

23. června 2018: Byly aktualizovány tabulky ovlivněných verzí a verzích řešení, takže nyní obsahují informace o verzích LTS.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online