Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Adobe Audition | APSB20-40

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

ASPB20-40

16. června 2020            

3

Shrnutí

Společnost Adobe zveřejnila aktualizaci pro aplikaci Adobe Audition pro systémy Windows a macOS. Tato aktualizace řeší kritickou chybu zabezpečení spočívající v zápisu mimo hranice, která by mohla vést ke svévolnému spuštění kódu.        

Dotčené verze

Produkt

Verze

Platforma

Adobe Audition

13.0.6 a starší verze          

Windows

Řešení

Společnost Adobe těmto aktualizacím udělila následující prioritu a doporučuje uživatelům, aby si nainstalovali nejnovější verzi přes aktualizační mechanismus aplikace Creative Cloud pro počítače.  Více informací najdete na této stránce nápovědy.

Produkt

Verze

Platforma

Priorita Hodnocení

Dostupnost

Adobe Audition

13.0.7

Windows a macOS

3

Ve spravovaných prostředích mohou správci IT použít k nasazení aplikací Creative Cloud u koncových uživatelů nástroj Admin Console. Více informací najdete na této stránce nápovědy.

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Čísla CVE

Zápis mimo hranice

Svévolné spuštění kódu      

Kritická  

CVE-2020-9658

CVE-2020-9659

Poděkování

Společnost Adobe by za nahlášení těchto problémů a za spolupráci při ochraně bezpečnosti našich zákazníků ráda poděkovala Matu Powellovi z iniciatitvy Zero Day Initiative společnosti Trend Micro. 

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.