Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Adobe Audition | APSB21-121

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

APSB21-121

14. prosince 2021           

3

Shrnutí

Společnost Adobe zveřejnila aktualizaci pro aplikaci Adobe Audition pro systémy Windows a macOS. Tato aktualizace řeší množství středních chyb zabezpečení v rámci zvyšování oprávnění.                

Postižené verze

Produkt

Verze

Platforma

Adobe Audition

22.0  a starší verze          

Windows a macOS

Adobe Audition

14.4 a starší verze          

Windows a macOS

Řešení

Společnost Adobe těmto aktualizacím udělila následující prioritu a doporučuje uživatelům, aby si nainstalovali nejnovější verzi přes aktualizační mechanismus aplikace Creative Cloud pro počítače.  Více informací najdete na této stránce nápovědy.

Produkt

Verze

Platforma

Úroveň priority

Dostupnost

Adobe Audition

22.1.1

Windows a macOS

3

Adobe Audition

14.4.3

Windows a macOS

3

Ve spravovaných prostředích mohou správci IT použít k nasazení aplikací Creative Cloud u koncových uživatelů nástroj Admin Console. Více informací najdete na této stránce nápovědy.

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Základní hodnocení CVSS 

Čísla CVE

Neoprávněné načtení (CWE-125)

Zvyšování oprávnění

Střední

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N
 

CVE-2021-44697

Neoprávněné načtení (CWE-125)

Zvyšování oprávnění

Střední

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N
 
 

CVE-2021-44698
 

Neoprávněné načtení (CWE-125)

Zvyšování oprávnění

Střední

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N
 
 

CVE-2021-44699

Poděkování


Společnost Adobe by za nahlášení těchto problémů a za spolupráci při ochraně bezpečnosti našich zákazníků ráda poděkovala Matu Powellovi z iniciativy Zero Day Initiative
společnosti Trend Micro.        

  • Mat Powell v rámci iniciativy Zero Day Initiative společnosti Trend Micro – CVE-2021-44697, CVE-2021-44698, CVE-2021-44699

Revize


28. října 2021: Přidán řádek do tabulky řešení pro verzi N-1.

 


Další informace najdete na adrese https://helpx.adobe.com/security.html nebo e-mailu PSIRT@adobe.com

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online