Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Adobe Audition | APSB21-62

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

ASPB21-62

20. července 2021           

3

Shrnutí

Společnost Adobe zveřejnila aktualizaci pro aplikaci Adobe Audition pro systémy Windows a macOS. Tato aktualizace řeší středně závažnou chybu zabezpečení hodnoty mimo rozsah, která může způsobit nevrácenou paměť.

Postižené verze

Produkt

Verze

Platforma

Adobe Audition

14.2 a starší verze          

Windows

Řešení

Společnost Adobe těmto aktualizacím udělila následující prioritu a doporučuje uživatelům, aby si nainstalovali nejnovější verzi přes aktualizační mechanismus aplikace Creative Cloud pro počítače.  Více informací najdete na této stránce nápovědy.

Produkt

Verze

Platforma

Úroveň priority

Dostupnost

Adobe Audition

14.4

Windows a macOS

3

Ve spravovaných prostředích mohou správci IT použít k nasazení aplikací Creative Cloud u koncových uživatelů nástroj Admin Console. Více informací najdete na této stránce nápovědy.

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Základní hodnocení CVSS 

Čísla CVE

Čtení mimo hranice

 (CWE-125)

Únik paměti

Střední

3,3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-36003

Poděkování

Společnost Adobe by za nahlášení těchto problémů a za spolupráci při ochraně bezpečnosti našich zákazníků ráda poděkovala Matu Powellovi z iniciatitvy Zero Day Initiative společnosti Trend Micro. 

Verze

29. července 2021: aktualizace dopadu chyby zabezpečení pro CVE-2021-36003.


Další informace najdete na adrese https://helpx.adobe.com/cz/security.html nebo o ně zažádejte e-mailem na adresu PSIRT@adobe.com

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?