Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Adobe Bridge | APSB21-53

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

APSB21-53

13. července 2021 

3

Shrnutí

Společnost Adobe zveřejnila aktualizaci zabezpečení pro aplikaci Adobe Bridge. Tato aktualizace řeší kritické a středně závažné 
 chyby zabezpečení, které mohly vést ke svévolnému spuštění kódu v kontextu aktuálního uživatele.

Postižené verze

Produkt

Verze

Platforma

Adobe Bridge  

11.0.2 a starší verze 

Windows  

Řešení

Společnost Adobe těmto aktualizacím udělila následující prioritu a doporučuje uživatelům, aby si nainstalovali nejnovější verzi přes aktualizační mechanismus aplikace Creative Cloud pro počítače.  Více informací najdete na této stránce nápovědy.   

Produkt

Verze

Platforma

Priorita   

Dostupnost    

Adobe Bridge  

11.1

Windows a macOS    

3

Adobe Bridge  

10.1.3

Windows a macOS    

3

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Základní hodnocení CVSS

Čísla CVE

Přetečení vyrovnávací paměti na haldě

(CWE-122)

Svévolné spuštění kódu

Kritická 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-28624

Neoprávněné načtení (CWE-125)

Nahodilé čtení souborového systému

Střední 

3,3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-35992

Nesprávné ověření vstupu

(CWE-20)

Svévolné spuštění kódu   

Kritická  

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-35991

Zápis mimo hranice

(CWE-787)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-35989

CVE-2021-35990

Poděkování

Společnost Adobe by ráda poděkovala za nahlášení těchto potíží a za spolupráci při ochraně našich zákazníků následujícím výzkumníkům:  

  • Tran Van Khang – khangkito (VinCSS) spolupracující v rámci iniciativy Zero Day Initiative společnosti Trend Micro (CVE-2021-28624)
  • Mat Powell (@mrpowell) a Joshua Smith (@kernelsmith) z inciativy Zero Day Initiative společnosti Trend Micro (CVE-2021-35989 , CVE-2021-35990, CVE-2021-35992 )
  • Mat Powell v rámci iniciativy Zero Day Initiative společnosti Trend Micro (CVE-2021-35991)  

Revize

20. srpna 2021: Přidány podrobnosti verze N-1 v sekci řešení.


Další informace najdete na adrese https://helpx.adobe.com/cz/security.html nebo o ně zažádejte e-mailem na adresu PSIRT@adobe.com

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online