Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Adobe Bridge | APSB22-03

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

APSB22-03

11. ledna 2022

3

Shrnutí

Společnost Adobe zveřejnila aktualizaci zabezpečení pro aplikaci Adobe Bridge. Tato aktualizace řeší kritické, důležité a středně závažné chyby zabezpečení, jejichž zneužití by mohlo vést ke svévolnému spuštění kódu a zvyšování oprávnění.

  

Postižené verze

Produkt

Verze

Platforma

Adobe Bridge  

12.0 a starší verze 

Windows  a macOS

Adobe Bridge 

11.1.2 a starší verze 

Windows a macOS

Řešení

Společnost Adobe těmto aktualizacím udělila následující prioritu a doporučuje uživatelům, aby si nainstalovali nejnovější verzi přes aktualizační mechanismus aplikace Creative Cloud pro počítače.  Více informací najdete na této stránce nápovědy.   

Produkt

Verze

Platforma

Priorita   

Dostupnost    

Adobe Bridge  

12.0.1

Windows a macOS    

3

Adobe Bridge  

11.1.3

Windows a macOS    

3

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Základní hodnocení CVSS

Čísla CVE

Zápis mimo hranice (CWE-787)

Svévolné spuštění kódu
 

Kritická 

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
 

CVE-2021-44743
  

Použití paměti po uvolnění (CWE-416)

Zvyšování oprávnění

Důležitá

4.0

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N
 

CVE-2021-45051
 

Neoprávněné načtení (CWE-125

Zvyšování oprávnění
 
 

Střední  

3,3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-45052

Neoprávněné načtení (CWE-125

Únik paměti

Střední  

3.3

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-44187

Neoprávněné načtení (CWE-125

Únik paměti

Střední  

3.3

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-44186

Neoprávněné načtení (CWE-125

Únik paměti

Střední  

3.3

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-44185

Poděkování

Společnost Adobe by ráda poděkovala za nahlášení těchto potíží a za spolupráci při ochraně našich zákazníků následujícím výzkumníkům:    

  • Mat Powell v rámci iniciativy Zero Day Initiative společnosti Trend Micro (CVE-2021-44743, CVE-2021-45051, CVE-2021-45052; CVE-2021-44187; CVE-2021-44186; CVE-2021-44185)


Revize

6. prosince 2021: Přidání podrobností o CVE pro CVE-2021-44185, CVE-2021-44186, CVE-2021-44187 


Další informace najdete na adrese https://helpx.adobe.com/security.html nebo e-mailu PSIRT@adobe.com

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.