Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Adobe Bridge | APSB22-25

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

APSB22-25

14. června 2022

3

Shrnutí

Společnost Adobe zveřejnila aktualizaci zabezpečení pro aplikaci Adobe Bridge. Tato aktualizace řeší kritické a důležité chyby zabezpečení, které by mohly vést ke svévolnému spuštění kódu, nahodilému zápisu souborového systému a úniku paměti.

Postižené verze

Produkt

Verze

Platforma

Adobe Bridge  

12.0.1 a starší verze 

Windows  a macOS

Řešení

Společnost Adobe těmto aktualizacím udělila následující prioritu a doporučuje uživatelům, aby si nainstalovali nejnovější verzi přes aktualizační mechanismus aplikace Creative Cloud pro počítače.  Více informací najdete na této stránce nápovědy.   

Produkt

Verze

Platforma

Priorita   

Dostupnost    

Adobe Bridge  

12.0.2

Windows a macOS    

3

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Základní hodnocení CVSS

Čísla CVE

Zápis mimo hranice (CWE-787)

Svévolné spuštění kódu
 

Kritická 

7.8


CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
 


CVE-2022-28839
  

Zápis mimo hranice (CWE-787)

Nahodilý zápis souborového systému

Kritická

7.8


CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
 


CVE-2022-28840
 

Nesprávné ověření vstupu (CWE-20)
 

Svévolné spuštění kódu
 
 

Kritická 

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28841

Použití paměti po uvolnění (CWE-416)
 

Svévolné spuštění kódu

Kritická 

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28842

Nesprávné ověření vstupu (CWE-20)
 

Svévolné spuštění kódu

Kritická  

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28843

Zápis mimo hranice (CWE-787)

Svévolné spuštění kódu

Kritická  

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28844

Zápis mimo hranice (CWE-787)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28845

Zápis mimo hranice (CWE-787)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28846

Zápis mimo hranice (CWE-787)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28847

Nesprávné ověření vstupu (CWE-20)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28848

Použití paměti po uvolnění (CWE-416)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28849

Neoprávněné načtení (CWE-125)

Únik paměti

Důležitá

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-28850

Poděkování

Společnost Adobe by ráda poděkovala za nahlášení těchto potíží a za spolupráci při ochraně našich zákazníků následujícím výzkumníkům:    

  • Mat Powell v rámci iniciativy Zero Day Initiative společnosti Trend Micro (CVE-2022-28839, CVE-2022-28840, CVE-2022-28841, CVE-2022-28842, CVE-2022-28843, CVE-2022-28844, CVE-2022-28845, CVE-2022-28846, CVE-2022-28847, CVE-2022-28848, CVE-2022-28849, CVE-2022-28850)


Revize

6. prosince 2021: Přidání podrobností o CVE pro CVE-2021-44185, CVE-2021-44186, CVE-2021-44187 


Další informace najdete na adrese https://helpx.adobe.com/cz/security.html nebo o ně zažádejte e-mailem na adresu PSIRT@adobe.com

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?