Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Adobe Character Animator | APSB22-34

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

APSB22-34

12. července 2022    

3

Shrnutí

Společnost Adobe vydala aktualizaci aplikace Adobe Character Animator pro systémy Windows a macOS.  Tato aktualizace řeší kritické chyby zabezpečení. Úspěšné zneužití této chyby by mohlo vést ke svévolnému spuštění kódu.
 

Postižené verze

Produkt

Verze

Platforma

Character Animator 2021

4.4.7 a starší verze     

Windows a macOS

Character Animator 2022

22.4 a starší verze

Windows a macOS

Řešení

Společnost Adobe těmto aktualizacím udělila následující prioritu a doporučuje uživatelům, aby si nainstalovali nejnovější verzi přes aktualizační mechanismus aplikace Creative Cloud pro počítače. Více informací najdete na této stránce nápovědy.

Produkt

Verze

Platforma

Úroveň priority

Dostupnost

Character Animator 2022  

22.5

Windows a macOS

3

Ve spravovaných prostředích mohou správci IT použít k nasazení aplikací Creative Cloud u koncových uživatelů nástroj Admin Console. Více informací najdete na této stránce nápovědy.

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Základní hodnocení CVSS 

Čísla CVE


Přetečení vyrovnávací paměti založené na haldě (CWE-122)
 

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
 


CVE-2022-34241
 

Neoprávněné načtení (CWE-125)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-34242

Poděkování

Společnost Adobe by ráda poděkovala za nahlášení těchto potíží a za spolupráci při ochraně našich zákazníků následujícím výzkumníkům:   

  • Mat Powell spolupracující s iniciativou Zero Day Initiative společnosti Trend Micro (CVE-2022-34241, CVE-2022-34242) 

Revize

  • 27. října 2021: přidány zásluhy za CVE-2021-40769.

 

 


Další informace najdete na adrese https://helpx.adobe.com/cz/security.html nebo e-mailu PSIRT@adobe.com 

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?