Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Dimension | APSB21-116

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

APSB21-116

14. prosince 2021      

3

Shrnutí

Společnost Adobe zveřejnila aktualizaci pro aplikaci Adobe Dimension. Tato aktualizace řeší  kritické, důležitéstřední  chyby zabezpečení.  Úspěšné zneužití této chyby by mohlo vést ke svévolnému spuštění kódu a zvyšování oprávnění v kontextu aktuálního uživatele.      

Postižené verze

Produkt

Verze

Platforma

Adobe Dimension

3.4.3 a starší verze  
    

Windows a macOS 

Řešení

Společnost Adobe těmto aktualizacím udělila následující prioritu a doporučuje uživatelům, aby si nainstalovali nejnovější verzi přes aktualizační mechanismus aplikace Creative Cloud pro počítače.   Více informací najdete na této stránce nápovědy.   

Produkt

Verze

Platforma

Priorita

Dostupnost

Adobe Dimension

3.4.4

Windows a macOS 

3

Ve spravovaných prostředích mohou správci IT použít k nasazení aplikací Creative Cloud u koncových uživatelů nástroj Admin Console. Více informací najdete na této stránce nápovědy.  

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Základní hodnocení CVSS 

Čísla CVE

Neoprávněné načtení (CWE-125)

Zvyšování oprávnění

Důležitá

4.0

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-43763

Přístup k místu v paměti na konci vyrovnávací paměti (CWE-788)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-44179

Zápis mimo hranice (CWE-787)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-44180

Zápis mimo hranice (CWE-787)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-44181

Neoprávněné načtení (CWE-125)

Zvyšování oprávnění

Střední

3.3

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-44182

Neoprávněné načtení (CWE-125)

Zvyšování oprávnění

Střední

3,3

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-44183

Poděkování


Společnost Adobe by za nahlášení těchto problémů a za spolupráci při ochraně bezpečnosti našich zákazníků ráda poděkovala Matu Powellovi z iniciativy Zero Day Initiative společnosti Trend Micro.

  • Mat Powell v rámci iniciativy Zero Day Initiative společnosti Trend Micro  --CVE-2021-43763, CVE-2021-44179, CVE-2021-44180, CVE-2021-44181, CVE-2021-44182 a CVE-2021-44183Další informace najdete na adrese https://helpx.adobe.com/security.html nebo o ně zažádejte e-mailem na adresu PSIRT@adobe.com

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.