Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizace zabezpečení pro aplikaci Adobe Illustrator | APSB20-53

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

APSB20-53  

20. října 2020     

3

Shrnutí

Společnost Adobe vydala aktualizace aplikace Adobe Illustrator 2020 pro systémy Windows.  Tato aktualizace řeší kritické chyby zabezpečení, které mohly vést ke svévolnému spuštění kódu v kontextu aktuálního uživatele.


Dotčené verze

Produkt

Verze

Platforma

Illustrator 2020

24.2 a starší verze   

Windows

Řešení

Společnost Adobe těmto aktualizacím udělila následující prioritu a doporučuje uživatelům, aby si nainstalovali nejnovější verzi přes aktualizační mechanismus aplikace Creative Cloud pro počítače.  Více informací najdete na této stránce nápovědy.

Produkt

Verze

Platforma

Priorita

Dostupnost

Illustrator 2020      

25.0

Windows a macOS

3

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Čísla CVE

Čtení mimo hraniceSvévolné spuštění kódu  

Kritická

CVE-2020-24409

CVE-2020-24410

Zápis mimo hranice

Svévolné spuštění kódu KritickéCVE-2020-24411

Poškození paměti    

Svévolné spuštění kódu    

Kritická 

CVE-2020-24412

CVE-2020-24413

CVE-2020-24414

CVE-2020-24415

Poděkování

Společnost Adobe děkuje za nahlášení těchto potíží a za spolupráci při ochraně našich zákazníků následujícím jednotlivcům a organizacím:    

  • Tran Van Khang – khangkito z týmu VinCSS (člen skupiny Vingroup) spolupracující v rámci iniciativy Zero Day Initiative společnosti Trend Micro (CVE-2020-24409, CVE-2020-24410, CVE-2020-24411)
  • Honggangu Renovi z týmu FortiGuard Labs společnosti Fortinet. (CVE-2020-24412, CVE-2020-24413, CVE-2020-24414, CVE-2020-24415)

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online