Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizace zabezpečení pro aplikaci Adobe Illustrator | APSB22-15

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

ASPB22-15

8. března  2022     

3

Shrnutí

Společnost Adobe zveřejnila aktualizaci pro aplikaci Adobe Illustrator 2022. Tato aktualizace řeší kritickou chybu zabezpečení, která by mohla vést ke svévolnému spuštění kódu. 
             

Postižené verze

Produkt

Verze

Platforma

Illustrator 2022

26.0.3 a starší verze 

Windows a macOS

Illustrator 2021

25.4.4 a starší verze 

Windows a macOS

Řešení

Společnost Adobe těmto aktualizacím udělila následující prioritu a doporučuje uživatelům, aby si nainstalovali nejnovější verzi přes aktualizační mechanismus aplikace Creative Cloud pro počítače.  Více informací najdete na této stránce nápovědy.

Produkt

Verze

Platforma

Priorita

Dostupnost

Illustrator 2022    

26.1.0

Windows a macOS

3

Illustrator 2021    

25.4.5

Windows a macOS

3

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Základní hodnocení CVSS 

Čísla CVE

Přetečení vyrovnávací paměti (CWE-120)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-23187

Poděkování

Společnost Adobe by ráda poděkovala za nahlášení těchto potíží a za spolupráci při ochraně našich zákazníků následujícím výzkumníkům:   

Kushal Arvind Shah z laboratoří FortiGuard Labs společnosti Fortinet – CVE-2022-23187

Revize

16. března 2022: Přidány ovlivněné a opravené verze aplikace Illustrator v25.x


Další informace najdete na adrese https://helpx.adobe.com/cz/security.html nebo o ně zažádejte e-mailem na adresu PSIRT@adobe.com

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.