Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Adobe InCopy | APSB21-110

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

APSB21-110

9. listopadu 2021

3

Shrnutí

Společnost Adobe zveřejnila aktualizaci zabezpečení pro aplikaci Adobe InCopy.  Tato aktualizace řeší kritickézávažné chyby zabezpečení. Úspěšné zneužití by mohlo vést ke svévolnému spuštění kódu, úniku paměti a odepření služeb aplikaci.                           

Postižené verze

Produkt

Dotčené verze

Platforma

Adobe InCopy  

16.4 a starší verze

Windows a macOS

Řešení

Společnost Adobe přiřadila této aktualizaci následující hodnocení priority a doporučuje uživatelům aktualizovat instalaci softwaru pomocí aplikace Creative Cloud pro počítače nebo otevřením nabídky nápovědy aplikace InCopy a kliknutím na možnost „Aktualizace“. Více informací najdete na této stránce nápovědy.

Produkt

Aktualizovaná verze

Platforma

Úroveň priority

Dostupnost

Adobe InCopy   

17.0

Windows a macOS  

3

Co se týká spravovaných prostředí, správci IT mohou pomocí aplikace Creative Cloud Packager vytvořit balíčky nasazení. Více informací najdete na této stránce nápovědy.

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Základní hodnocení CVSS 

Číslo CVE

Přístup k místu v paměti na konci vyrovnávací paměti

(CWE-788)

Svévolné spuštění kódu

Kritická 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-43015

Dereference nulového ukazatele (CWE-476)

Útoky DoS na aplikace

Důležitá

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H

CVE-2021-43016

Poděkování

Společnost Adobe by ráda poděkovala za nahlášení těchto potíží a za spolupráci při ochraně našich zákazníků následujícím výzkumníkům.  

  • (yjdfy) CQY z týmu Topsec Alpha Team CVE-2021-43015 
  • (hy350) HY350 z týmu Topsec Alpha Team CVE-2021-43016

_______________________________________________________________________________________

Další informace najdete na adrese https://helpx.adobe.com/security.html nebo e-mailu PSIRT@adobe.com.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.