Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Adobe InDesign | APSB21-107

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

APSB21-107

26. října 2021 

3

Shrnutí

Společnost Adobe zveřejnila aktualizaci zabezpečení pro aplikaci Adobe InDesign.  Tato aktualizace řeší kritickézávažné chyby zabezpečení. Úspěšné zneužití by mohlo vést ke svévolnému spuštění kódu, úniku paměti a odepření služeb aplikaci.  

Postižené verze

Produkt

Dotčené verze

Platforma

Adobe InDesign

16.4 a starší verze

Windows a macOS 

Řešení

Společnost Adobe přiřadila této aktualizaci následující hodnocení priority a doporučuje uživatelům aktualizovat instalaci softwaru pomocí aplikace Creative Cloud pro stolní počítače nebo otevřením nabídky nápovědy aplikace InDesign a kliknutím na možnost „Aktualizace“. Více informací najdete na této stránce nápovědy.

Produkt

Aktualizovaná verze

Platforma

Úroveň priority

Dostupnost

Adobe InDesign

17.0

Windows a macOS

3

Co se týká spravovaných prostředí, správci IT mohou pomocí aplikace Creative Cloud Packager vytvořit balíčky nasazení. Více informací najdete na této stránce nápovědy.

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Základní hodnocení CVSS 

Číslo CVE

Dereference nulového ukazatele (CWE-476

Útoky DoS na aplikace

Důležitá

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H 
 

 CVE-2021-40743 

Přístup k místu v paměti na konci vyrovnávací paměti (CWE-788)

Svévolné spuštění kódu 

Kritická

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-42732 

Přetečení vyrovnávací paměti (CWE-120

Svévolné spuštění kódu 

Kritická

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-42731  

Poděkování

Společnost Adobe by ráda poděkovala za nahlášení těchto potíží a za spolupráci při ochraně našich zákazníků následujícím výzkumníkům:   

  • (hy350) HY350 z týmu Topsec Alpha Team CVE-2021-40743

  • (yjdfy) CQY z týmu Topsec Alpha Team CVE-2021-42732

  • (cff_123) CFF z týmu Topsec Alpha Team CVE-2021-42731 


Další informace najdete na adrese https://helpx.adobe.com/security.html nebo o ně zažádejte e-mailem na adresu PSIRT@adobe.com

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?