Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Adobe InDesign | APSB21-73

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

APSB21-73

14. září 2021 

3

Shrnutí

Společnost Adobe zveřejnila aktualizaci zabezpečení pro aplikaci Adobe InDesign.  Tato aktualizace řeší několik kritických chyb zabezpečení. Úspěšné zneužití mohlo vést ke svévolnému spuštění kódu v kontextu aktuálního uživatele.  

Postižené verze

Produkt

Dotčené verze

Platforma

Adobe InDesign

16.3.2 a starší verze

macOS 

Adobe InDesign

16.3 a starší verze   

Windows

Řešení

Společnost Adobe přiřadila této aktualizaci následující hodnocení priority a doporučuje uživatelům aktualizovat instalaci softwaru pomocí aplikace Creative Cloud pro stolní počítače nebo otevřením nabídky nápovědy aplikace InDesign a kliknutím na možnost „Aktualizace“. Více informací najdete na této stránce nápovědy.

Produkt

Aktualizovaná verze

Platforma

Úroveň priority

Dostupnost

Adobe InDesign

16.4

Windows a macOS

3

Adobe InDesign

15.1.4

Windows a macOS

3

 

Co se týká spravovaných prostředí, správci IT mohou pomocí aplikace Creative Cloud Packager vytvořit balíčky nasazení. Více informací najdete na této stránce nápovědy.

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Základní hodnocení CVSS 

Číslo CVE

Přístup k místu v paměti na konci vyrovnávací paměti

(CWE-788)

Svévolné spuštění kódu 

Kritická 

8.8

CVSS3.1:/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

 CVE-2021-39820

Čtení mimo hranice

(CWE-125)

Svévolné spuštění kódu 

Kritická 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-39821

CVE-2021-39822

Přístup k místu v paměti na konci vyrovnávací paměti

(CWE-788)

Svévolné spuštění kódu 

Kritická 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-40727

Poděkování

Společnost Adobe by ráda poděkovala za nahlášení těchto potíží a za spolupráci při ochraně našich zákazníků následujícím výzkumníkům:   

  • Francis Provencher {PRL} spolupracující v rámci iniciativy Zero Day Initiative společnosti Trend Micro (CVE-2021-39821, CVE-2021-39822)
  • CFF z týmu Topsec Alpha (yjdfy) (CVE-2021-39820, CVE-2021-40727)

Revize

14. července 2021:  Chyba zabezpečení CVE-2021-21043 byla nahrazena kódem CVE-2021-36004

28. července 2021: aktualizace postižené verze a tabulky řešení 

29. září 2021: V sekci řešení byly přidány podrobnosti o verzi N-1.

30. září 2021: Byla přidány podrobnosti o chybě zabezpečení CVE-2021-40727.

4. října 2021: Byl odebrán odkaz na poznámky k verzi 15.1.4.


 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online