Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Adobe Media Encoder | APSB21-118

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

APSB21-118

14. prosince 2021    

3

Shrnutí

Společnost Adobe zveřejnila aktualizaci pro aplikaci Adobe Media Encoder.  Tato aktualizace řeší kritické a střední chyby zabezpečení, jejichž zneužití by mohlo vést ke svévolnému spuštění kódu a zvyšování oprávnění.

                      

Postižené verze

Produkt

Verze

Platforma

Adobe Media Encoder

22.0 a starší verze

Windows a macOS

Adobe Media Encoder

15.4.2 a starší verze

Windows a macOS

Řešení

Společnost Adobe těmto aktualizacím udělila následující prioritu a doporučuje uživatelům, aby si nainstalovali nejnovější verzi přes aktualizační mechanismus aplikace Creative Cloud pro počítače.  Více informací najdete na této stránce nápovědy.

Produkt

Verze

Platforma

Priorita

Adobe Media Encoder

22.1.1

Windows a macOS

3

Adobe Media Encoder

15.4.3

Windows a macOS

3

Ve spravovaných prostředích mohou správci IT použít k nasazení aplikací Creative Cloud u koncových uživatelů nástroj Admin Console. Více informací najdete na této stránce nápovědy.

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Základní hodnocení CVSS 

Čísla CVE

Přístup k místu v paměti na konci vyrovnávací paměti

(CWE-788)

Svévolné spuštění kódu 

Kritická   

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-43756
  

Neoprávněné načtení (CWE-125)

Svévolné spuštění kódu

Kritická

7.8CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
 

CVE-2021-43757
  

Neoprávněné načtení (CWE-125)

Zvyšování oprávnění
 

Střední

4.0

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N
 

CVE-2021-43758

Neoprávněné načtení (CWE-125)

Zvyšování oprávnění

Střední

4,0

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-43759
  

Neoprávněné načtení (CWE-125)

Zvyšování oprávnění

Střední

4.0

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-43760

Poděkování

Společnost Adobe by ráda poděkovala za nahlášení těchto potíží a za spolupráci při ochraně našich zákazníků následujícím osobám: 

  • Mat Powell v rámci iniciativy Zero Day Initiative společnosti Trend Micro (CVE-2021-43757, CVE-2021-43758, CVE-2021-43759, CVE-2021-43760)

  • (yjdfy) CQY z týmu Topsec Alpha Team (CVE-2021-43756)


Další informace najdete na adrese https://helpx.adobe.com/security.html nebo o ně zažádejte e-mailem na adresu PSIRT@adobe.com

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online