Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Adobe Media Encoder | APSB21-70

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

APSB21-70

17. srpna 2021    

3

Shrnutí

Společnost Adobe zveřejnila aktualizaci pro aplikaci Adobe Media Encoder.  Tato aktualizace řeší kritickou chybu zabezpečení spočívající v zápisu mimo hranice, která by mohla vést ke svévolnému spuštění kódu v kontextu aktuálního uživatele. 

Postižené verze

Produkt

Verze

Platforma

Adobe Media Encoder

15.4 a starší verze

Windows a macOS

Řešení

Společnost Adobe těmto aktualizacím udělila následující prioritu a doporučuje uživatelům, aby si nainstalovali nejnovější verzi přes aktualizační mechanismus aplikace Creative Cloud pro počítače.  Více informací najdete na této stránce nápovědy.

Produkt

Verze

Platforma

Priorita

Adobe Media Encoder

15.4.1

Windows a macOS

3

Ve spravovaných prostředích mohou správci IT použít k nasazení aplikací Creative Cloud u koncových uživatelů nástroj Admin Console. Více informací najdete na této stránce nápovědy.

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Základní hodnocení CVSS 

Čísla CVE

Přístup k místu v paměti na konci vyrovnávací paměti

(CWE-788)

Svévolné spuštění kódu 

Kritická   

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-36070

Přístup k místu v paměti na konci vyrovnávací paměti

(CWE-788)

Svévolné spuštění kódu 

Kritická   

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-46818

Přístup k místu v paměti na konci vyrovnávací paměti

(CWE-788)

Svévolné spuštění kódu 

Kritická   

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-46817

Poděkování

Společnost Adobe by ráda poděkovala CQY z týmu Topsec Alpha (yjdfy) za nahlášení tohoto problému a za spolupráci při ochraně našich zákazníků.

Revize

9. června 2022: Čísla CVE byla upravena na CVE-2021-46818 a CVE-2021-46817

10. května 2022: Revize dotčené verze platformy.


Další informace najdete na adrese https://helpx.adobe.com/cz/security.html nebo o ně zažádejte e-mailem na adresu PSIRT@adobe.com

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.