Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Adobe Media Encoder | APSB21-99

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

APSB21-99

26. října 2021    

3

Shrnutí

Společnost Adobe zveřejnila aktualizaci pro aplikaci Adobe Media Encoder.  Tato aktualizace řeší kritické a závažné chyby zabezpečení, které by mohly vést ke svévolnému spuštění kódu, úniku paměti a odepření služeb aplikaci.   
                      

Postižené verze

Produkt

Verze

Platforma

Adobe Media Encoder

15.4.1 a starší verze

Windows a macOS

Řešení

Společnost Adobe těmto aktualizacím udělila následující prioritu a doporučuje uživatelům, aby si nainstalovali nejnovější verzi přes aktualizační mechanismus aplikace Creative Cloud pro počítače.  Více informací najdete na této stránce nápovědy.

Produkt

Verze

Platforma

Priorita

Adobe Media Encoder

22.0

Windows a macOS

3

Adobe Media Encoder

15.4.2

Windows a macOS

3

Ve spravovaných prostředích mohou správci IT použít k nasazení aplikací Creative Cloud u koncových uživatelů nástroj Admin Console. Více informací najdete na této stránce nápovědy.

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Základní hodnocení CVSS 

Čísla CVE

Přístup k místu v paměti na konci vyrovnávací paměti

(CWE-788)

Svévolné spuštění kódu 

Kritická   

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-40777  

Dereference nulového ukazatele (CWE-476

Únik paměti

Kritická

8.3

CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H 

CVE-2021-40778  

Přístup k místu v paměti na konci vyrovnávací paměti (CWE-788

Svévolné spuštění kódu 

Kritická

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-40779

CVE-2021-43013

Přístup k místu v paměti na konci vyrovnávací paměti (CWE-788

Svévolné spuštění kódu 

Kritická

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-40780  

Dereference nulového ukazatele (CWE-476

Útoky DoS na aplikace 

Důležitá

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H

CVE-2021-40781 

Dereference nulového ukazatele (CWE-476

Útoky DoS na aplikace 

Důležitá

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H 

CVE-2021-40782 

Poděkování

Společnost Adobe by ráda poděkovala za nahlášení těchto potíží a za spolupráci při ochraně našich zákazníků následujícím osobám: 

  • (hy350) HY350 z týmu Topsec Alpha Team CVE-2021-40782; CVE-2021-40781; CVE-2021-40778

  • (yjdfy) CQY z týmu Topsec Alpha Team CVE-2021-40780; CVE-2021-40779

  • (cff_123) CFF z týmu Topsec Alpha Team (CVE-2021-40777; CVE-2021-43013) 

Revize

28. října 2021: Byla přidány podrobnosti o chybě zabezpečení CVE-2021-43013.

29. října 2021: Přidán řádek do tabulky řešení pro verzi N-1.


Další informace najdete na adrese https://helpx.adobe.com/security.html nebo o ně zažádejte e-mailem na adresu PSIRT@adobe.com

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.