Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Adobe Premiere Pro | APSB21-67

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

ASPB21-67

14.  září 2021   

3

Shrnutí

Společnost Adobe vydala aktualizace aplikace Adobe Premiere Pro pro systémy Windows a macOS. Tato aktualizace řeší kritickou chybu zabezpečení. Úspěšné zneužití by mohlo vést ke svévolnému spuštění kódu v kontextu aktuálního uživatele.      

Postižené verze

Produkt

Verze

Platforma

Adobe Premiere Pro 

15.4 a starší verze     

Windows

Řešení

Společnost Adobe těmto aktualizacím udělila následující prioritu a doporučuje uživatelům, aby si nainstalovali nejnovější verzi přes aktualizační mechanismus aplikace Creative Cloud pro počítače. Více informací najdete na této stránce nápovědy.

Produkt

Verze

Platforma

Úroveň priority

Dostupnost

Adobe Premiere Pro

15.4.1

Windows a macOS

3

Ve spravovaných prostředích mohou správci IT použít k nasazení aplikací Creative Cloud u koncových uživatelů nástroj Admin Console. Více informací najdete na této stránce nápovědy.

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Základní hodnocení CVSS 

Čísla CVE

Přístup k místu v paměti na konci vyrovnávací paměti

(CWE-788)

Svévolné spuštění kódu 

Kritická

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-46816

Poděkování

Společnost Adobe děkuje CQY z týmu Topsec Alpha (yjdfy) za ohlášení tohoto problému a za spolupráci se společností Adobe a pomoc s ochranou našich zákazníků. 

Revize

9. června 2022: Aktualizace CVE na CVE-2021-46816

28. října 2021: Přidány podrobnosti pro CVE-2021-42723.


Další informace najdete na adrese https://helpx.adobe.com/cz/security.html nebo e-mailu PSIRT@adobe.com 

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.