Metody šifrování smlouvy

Při odesílání smlouvy můžete na stránce Odeslat nastavit volby pro ověření, jestli je autor podpisu skutečně správná osoba nebo můžete podepsaný a dokončený dokument zabezpečit heslem.

Tyto způsoby šifrování přidávají úroveň zabezpečení zajišťující, že informace autora podpisu budou v bezpečí.

Ověřit identitu autora podpisu pomocí hesla

1. Select Password

Tato volba umožňuje odesílateli nastavit určité heslo. Toto heslo můžete poté odeslat podepisujícímu (nějakým způsobem mimo službu Adobe Sign, například běžným e-mailem nebo telefonicky), a umožnit mu tak přístup k dokumentu a jeho podepsání.

Setting the Password

Poznámka:

Hesla mohou obsahovat pouze písmena a číslice; nesmí obsahovat žádné speciální znaky. Například:

` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] \ ; ' , . / { } | : " < >?

Poznámka:

Je důležité zapamatovat si nastavené heslo pro podpis, protože jej nelze nijak obnovit nebo resetovat. Pokud dojde ke ztrátě nebo zapomenutí hesla pro podpis, neexistuje žádný způsob jak získat k dokumentu nebo k transakci přístup. Pokud je dokument nedostupný, musí odesílatel transakci zrušit a poslat dokument znovu.

Ochránit podepsaný dokument heslem

Tato volba umožňuje odesílateli nastavit určité heslo pro podepsaný dokument PDF. Toto heslo je vyžadováno k otevření a zobrazení podepsaného souboru PDF.

Zaškrtnutí políčka Zobrazit heslo zobrazí obsah pole hesla, abyste si mohli ověřit, že se obě hesla shodují a vypadají tak, jak jste si přáli.

Pokud se hesla neshodují, zobrazí se v poli druhého hesla ikona chyby.

Signed Document Password

Poznámka:

Hesla mohou obsahovat pouze písmena a číslice; nesmí obsahovat žádné speciální znaky. Například:

` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] \ ; ' , . / { } | : " < >?

Poznámka:

Je důležité si pamatovat, že nastavená hesla u podepsaných dokumentů PDF se vloží do souboru PDF, přičemž je není možné obnovit či resetovat.

Pokud dojde ke ztrátě nebo zapomenutí hesla pro podepsaný dokument PDF, neexistuje žádný způsob, jak soubor PDF otevřít.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online