Příručka uživatele Zrušit

Adobe Acrobat Sign – příručka Začínáme

 

Příručka služby Adobe Acrobat Sign

Co je nového

 1. Poznámky před vydáním
 2. Poznámky k vydání
 3. Důležitá oznámení

Začínáme

 1. Stručný návod pro správce
 2. Stručný návod pro uživatele
 3. Pro vývojáře
 4. Knihovna výukových videí
 5. Časté dotazy

Správa

 1. Přehled konzole Admin Console
 2. Správa uživatelů
  1. Přidání uživatele
  2. Hromadné přidání uživatelů
  3. Přidání uživatelů z adresáře
  4. Přidání uživatelů ze služby MS Azure Active Directory
  5. Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
   1. Technické účty – řízené rozhraním API
   2. Účty služeb – řízené ručně
  6. Kontrola uživatelů s chybami zřizování
  7. Změna jména/e-mailové adresy
  8. Úprava členství uživatele ve skupině
  9. Úprava členství uživatele ve skupině prostřednictvím rozhraní skupiny
  10. Povýšení uživatele do role správce
  11. Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
  12. Přepnutí identity uživatele
  13. Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
  14. Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
  15. Profily produktů
  16. Prostředí pro přihlášení 
 3. Nastavení účtu/skupiny
  1. Přehled nastavení
  2. Globální nastavení
   1. Úroveň a ID účtu
   2. Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
   3. Hromadné odeslání
   4. Webové formuláře
   5. Vlastní pracovní postupy odeslání
   6. Pracovní postupy služby Power Automate
   7. Dokumenty knihovny
   8. Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
   9. Omezená viditelnost dokumentu
   10. Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF 
   11. Přidání odkazu do e-mailu
   12. Přidání obrázku do e-mailu
   13. Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
   14. Připojení sestav auditů k dokumentům
   15. Sloučení více dokumentů do jednoho
   16. Nahrání podepsaného dokumentu
   17. Delegování pro uživatele v mém účtu
   18. Povolení delegování externích příjemců
   19. Oprávnění k podpisu
   20. Oprávnění k odeslání
   21. Oprávnění přidávat elektronické pečeti
   22. Nastavení časového pásma
   23. Nastavení výchozího formátu data
   24. Uživatelé ve více skupinách (UMG)
    1. Upgrade na použití UMG
   25. Oprávnění správce skupiny
   26. Nahrazení příjemce
   27. Sestava auditu
    1. Přehled
    2. Povolení neověřeného přístupu na stránce ověření transakce
    3. Zahrnutí připomenutí
    4. Zahrnutí událostí zobrazení
    5. Zahrnutí stránky dohody / počtu příloh
   28. Zprávy v produktu a nápověda
   29. Přístupné soubory PDF
   30. Nový způsob podepisování
   31. Zákazník ve zdravotnictví
  3. Nastavení účtu
   1. Přidání loga
   2. Úprava názvu hostitele / adresy URL společnosti    
   3. Přidání názvu společnosti
  4. Preference podpisu
   1. Dobře formátované podpisy
   2. Povolení příjemcům podepisovat podle
   3. Podepisující mohou změnit své jméno
   4. Povolení příjemcům použít jejich uložený podpis
   5. Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
   6. Procházení příjemců mezi poli formuláře
   7. Odmítnutí podepsat
   8. Povolení pracovních postupů s razítkem
   9. Vyžádání od podepisujících uvedení pozice nebo společnosti
   10. Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
   11. Zobrazení zpráv při e-podepisování
   12. Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
   13. Vyžádání IP adresy od podepisujících
   14. Vyloučení názvu společnosti a pozice na razítkách účastníků
  5. Digitální podpisy
   1. Přehled
   2. Stažení a podepsání v aplikaci Acrobat
   3. Podepisování cloudovými podpisy
   4. Omezení cloudoví poskytovatelé podpisů
  6. Elektronické pečeti
  7. Digitální identita
  8. Nastavení sestav
   1. Nové prostředí pro sestavy
   2. Nastavení klasické sestavy
  9. Nastavení zabezpečení
   1. Nastavení jednotného přihlašování
   2. Nastavení Zapamatovat si mne
   3. Zásady hesla pro přihlášení
   4. Síla hesla pro přihlášení
   5. Doba trvání webové relace
   6. Typ šifrování PDF
   7. API
   8. Přístup k informacím o uživateli a skupině
   9. Povolení rozsahů IP
   10. Sdílení účtů
   11. Oprávnění ke sdílení účtů
   12. Ovládací prvky sdílení dohod
   13. Ověření identity podepisujícího
   14. Heslo pro podepisování dohody
   15. Síla hesla dokumentu
   16. Blokování podepisujících podle geografického umístění
   17. Telefonické ověření
   18. Ověření na základě znalostí (KBA)
   19. Povolení vyjmutí stránek
   20. Vypršení platnosti odkazu na dokument
   21. Nahrání klientského certifikátu pro webhooky/zpětná volání
   22. Časové razítko
  10. Nastavení odeslání
   1. Zobrazení stránky Odeslat po přihlášení
   2. Vyžádání jména příjemce při odesílání
   3. Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
   4. Povolené role příjemce
   5. Skupiny příjemců
   6. Povinná pole
   7. Připojování dokumentů
   8. Změny dohod
   9. Název dohody
   10. Jazyky
   11. Soukromé zprávy
   12. Povolené typy podpisů
   13. Připomenutí
   14. Ochrana podepsaného dokumentu heslem
   15. Možnosti identifikace podepisujícího
    1. Přehled
    2. Heslo pro podpis
    3. Jednorázové heslo prostřednictvím e-mailu
    4. Ověřování službou Acrobat Sign
    5. Telefonické ověření
    6. Cloudový digitální podpis
    7. Ověření založené na znalostech
    8. Průkaz totožnosti
    9. Sestavy totožnosti podepisujících
   16. Ochrana obsahu
   17. Povolení notářských transakcí
   18. Ukončení platnosti dokumentu
   19. Zobrazení náhledu, umístění podpisů a přidání polí
   20. Pořadí podepisování
   21. Liquid Mode
   22. Ovládací prvky vlastního pracovního postupu
   23. Možnosti nahrání na stránce elektronického podpisu
   24. Přesměrování adresy URL potvrzení po podepsání
  11. Šablony zpráv
  12. Nastavení pro biofarmacii
   1. Přehled
   2. Vynucení ověření identity
   3. Důvody podepsání
  13. Integrace pracovních postupů
  14. Nastavení služby Notarize
  15. Integrace plateb
  16. Zprávy podepisujícího
  17. Nastavení protokolu SAML
   1. Konfigurace SAML
   2. Instalace služby Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Instalace aplikace Okta
   4. Instalace aplikace OneLogin
   5. Instalace služby Oracle Identity Federation
  18. Správa dat
  19. Nastavení časového razítka
  20. Externí archiv
  21. Jazyky účtů
  22. Nastavení e-mailů
   1. Obrázky záhlaví/zápatí e-mailů
   2. Povolení jednotlivých zápatí e-mailů uživatele
   3. Přizpůsobení e-mailu Žádost o podpis
   4. Přizpůsobení polí Komu a Kopie
   5. Vlastní e-mailové šablony
   6. Povolení oznámení bez odkazů
  23. Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
  24. Konfigurace možností pro příjemce
 4. Pokyny pro regulační požadavky
  1. Dostupnost
   1. Soulad s předpisy pro usnadnění přístupu
   2. Vytváření formulářů s usnadněním přístupu pomocí aplikace Acrobat pro počítače
   3. Vytváření formulářů AcroForms s usnadněním přístupu
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. Přehled GDPR
   2. Redigování uživatele
   3. Redigování dohod uživatele    
  4. Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
   1. Ověřovací balíček části 11 pro titul 21 CFR
   2. Příručka pro titul 21 CFR a přílohu 11 pravidel EudraLex
   3. Analýza sdílených odpovědností
  5. Zákazníci ve zdravotnictví
  6. Podpora IVES
  7. Ukládání do úschovny eOriginal pro doklad osvědčující právo k věci movité
  8. Hlediska EU/Spojeného království
   1. Přeshraniční transakce EU/Spojeného království a nařízení eIDAS
   2. Požadavky HMLR na elektronicky podepsané dokumenty
   3. Dopad brexitu na zákony o elektronických podpisech ve Spojeném království
 5. Hromadné stahování dohod
 6. Nárokování domény 

Odesílání, podepisování a správa dohod

 1. Odesílání dohod  
  1. Přehled stránky Odeslat
  2. Odeslání dohody pouze sami sobě
  3. Odeslání dohody ostatním
  4. Vlastnoruční podpisy
  5. Pořadí podepisování příjemců
  6. Hromadné odeslání
   1. Přehled funkce Hromadné odeslání
   2. Hromadné odeslání – ruční zadání příjemců
   3. Hromadné odeslání – nahrávání souborů CSV
   4. Zrušení transakce hromadného odeslání
   5. Přidávání připomenutí k hromadnému odeslání
   6. Sestavy pro hromadné odeslání
 2. Vytváření polí v dokumentech
  1. Prostředí pro vytváření v aplikaci
   1. Automatická detekce pole
   2. Přetahování polí pomocí prostředí pro vytváření
   3. Přiřazení polí formuláře příjemcům
   4. Role Předvyplnění
   5. Použití polí s opakovaně použitelnou šablonou pole
   6. Převedení polí do nové šablony knihovny
   7. Aktualizované tvůrčí prostředí při odesílání dohod
  2. Vytváření formulářů pomocí textových značek
  3. Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
   1. Vytvoření formuláře AcroForm
   2. Vytváření přístupných souborů PDF
  4. Pole
   1. Typy polí
    1. Běžné typy polí
    2. Vložené obrázky
    3. Obrázky razítek
   2. Vzhled obsahu pole
   3. Ověření pole
   4. Hodnoty maskovaných polí
   5. Nastavení podmínek zobrazení/skrytí
   6. Počítaná pole 
 1. Časté dotazy k vytváření
 2. Podepisování dohod
  1. Podepisování dohod, které vám byly odeslány
  2. Vyplnění a podepsání
  3. Podepsání sám sebou
 3. Správa dohod 
  1. Přehled stránky Správa
  2. Delegování dohod
  3. Nahrazení příjemců
  4. Omezení viditelnosti dokumentu 
  5. Zrušení dohody 
  6. Vytváření nových připomenutí
  7. Kontrola připomenutí
  8. Zrušení připomenutí
  9. Další akce...
   1. Jak vyhledávání funguje
   2. Zobrazení dohody
   3. Vytvoření šablony z dohody
   4. Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
   5. Nahrání podepsané dohody
   6. Úpravy souborů a polí odeslané dohody
   7. Úprava způsobu ověření příjemce
   8. Přidání nebo změna data vypršení platnosti
   9. Přidání poznámky do dohody
   10. Sdílení jednotlivé dohody
   11. Zrušení sdílení dohody
   12. Stažení jednotlivé dohody
   13. Stažení jednotlivých souborů dohody
   14. Stažení sestavy auditu dohody
   15. Stažení obsahu pole dohody
 4. Sestava auditu
 5. Tvorba sestav a export dat
  1. Přehled
  2. Udělení přístupu uživatelům k vytváření sestav
  3. Grafy sestav
   1. Vytvoření nové sestavy
   2. Sestavy dohod
   3. Sestavy transakcí
   4. Sestavy aktivity nastavení
   5. Úprava sestavy
  4. Exporty dat 
   1. Vytvoření nového exportu dat
   2. Úprava exportu dat
   3. Aktualizace obsahu exportu dat
   4. Stažení exportu dat
  5. Přejmenování sestavy/exportu
  6. Duplikování sestavy/exportu
  7. Plánování sestavy/exportu
  8. Odstranění sestavy/exportu
  9. Kontrola použití transakce

Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod

 1. Webové formuláře 
  1. Tvorba webového formuláře
  2. Úprava webového formuláře
  3. Zakázání/povolení webového formuláře
  4. Skrytí/zobrazení webového formuláře
  5. Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu 
  6. Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
  7. Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
  8. Změna velikosti webového formuláře
 2. Opakovaně použitelné šablony (Šablony knihovny) 
  1. Americké vládní formuláře v knihovně Acrobat Sign
  2. Vytvoření šablony knihovny
  3. Změna názvu šablony knihovny
  4. Změna typu šablony knihovny
  5. Změna úrovně oprávnění šablony knihovny
  6. Kopírování, úpravy a uložení sdílené šablony
  7. Stažení agregovaných dat polí pro šablonu knihovny
 3. Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
 4. Pracovní postupy služby Power Automate 
  1. Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
  2. Povolení integrace modulu Power Automate
  3. Sledování využívání modulu Power Automate
  4. Vytvoření nového postupu (příklady)
  5. Aktivační události používané pro postupy
  6. Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
  7. Správa postupů
  8. Úpravy postupů
  9. Sdílení postupů
  10. Zakázání nebo povolení postupů
  11. Odstranění postupů
  12. Užitečné šablony
   1. Pouze správce
    1. Uložení všech dokončených dokumentů do služby SharePoint
    2. Uložení všech dokončených dokumentů do služby OneDrive for Business
    3. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení všech dokončených dokumentů do služby DropBox
    5. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Box
   2. Archivace dohody
    1. Uložení dokončených dokumentů do služby SharePoint
    2. Uložení dokončených dokumentů do služby One Drive for Business
    3. Uložení dokončených dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení dokončených dokumentů do služby DropBox
    5. Uložení dokončených dokumentů do služby Box
   3. Archivace dohod webových formulářů
    1. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do knihovny služby SharePoint
    2. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby OneDrive for Business
    3. Uložení vyplněných dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby Box
   4. Extrahování dat dohody
    1. Extrahování dat polí formuláře z podepsaného dokumentu a aktualizace listu aplikace Excel
   5. Oznámení o dohodě
    1. Odesílání vlastních e-mailových upozornění s obsahem dohody a podepsanou dohodou
    2. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign v kanálu služby Teams
    3. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Slack
    4. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Webex
   6. Vygenerování dohody
    1. Vygenerování dokumentu z formuláře služby Power App a šablony aplikace Word, odeslání k podpisu
    2. Vygenerování dohody ze šablony aplikace Word ve službě OneDrive a získání podpisu
    3. Vygenerování dohody pro vybraný řádek aplikace Excel, odeslání ke kontrole a podpisu
 5. Vlastní pracovní postupy odeslání
  1. Přehled vlastního pracovního postupu odeslání
  2. Vytvoření nového pracovního postupu odeslání
  3. Úpravy pracovního postupu odeslání
  4. Aktivace nebo deaktivace pracovního postupu odeslání
  5. Odeslání dohody pomocí pracovního postupu odeslání
 6. Sdílení uživatelů a dohod
  1. Sdílení uživatele
  2. Sdílení dohod

Integrace s jinými produkty

 1.  Přehled integrací služby Acrobat Sign 
 2. Služba Adobe Sign pro Salesforce
 3. Služba Acrobat Sign pro Microsoft
  1. Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
  2. Služba Acrobat Sign pro Outlook
  3. Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
  4. Služba Acrobat Sign pro Teams
  5. Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
  6. Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
  7. Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics 
  8. Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint 
 4. Další integrace
  1. Služba Acrobat Sign pro ServiceNow
  2. Služba Acrobat Sign pro HR ServiceNow
  3. Služba Acrobat Sign pro SAP SuccessFactors
  4. Služba Acrobat Sign pro Workday
  5. Služba Acrobat Sign pro NetSuite
  6. Služba Acrobat Sign pro VeevaVault
  7. Služba Acrobat Sign pro Coupa BSM Suite
 5. Integrace spravované partnery
 6. Jak získat integrační klíč

Vývojář služby Acrobat Sign

 1. Rozhraní API REST 
  1. Dokumentace metod
  2. Příručka pro SDK/vývojáře
  3. Časté dotazy k rozhraní API    
 2. Webhooky 
  1. Přehled webhooků
  2. Konfigurace nového webhooku
  3. Zobrazení nebo úpravy webhooku
  4. Aktivace nebo deaktivace webhooku
  5. Odstranění webhooku
  6. Certifikáty obousměrného protokolu SSL
  7. Webhooky v rozhraní API

Vítejte ve službě Adobe Acrobat Sign!

Než začnete službu Adobe Acrobat Sign používat, máme pro vás pár základních informací. Účelem této příručky je seznámit vás se službou Acrobat Sign a s funkcemi, které máte jako uživatel k dispozici.

Příručka se věnuje všem důležitým procesům ve službě Acrobat Sign a seznámí vás s uživatelským rozhraním. V případě
potřeby získáte podrobnější informace v systému nápovědy služby Acrobat Sign. Jste-li připojeni k internetu, můžete kliknout na odkazy v šedých políčcích, které začínají textem „Další informace …“, a zobrazit tak související témata nápovědy. 

Poznámka:

Kde to je možné, použijí se funkce specifické pro úrovně služby Business  anebo Enterprise  . Tato příručka dokumentuje vlastnosti a funkce dostupné na nejvyšší úrovni licenční dohody, tedy ve službě Acrobat Sign pro velké podniky. Chcete-li určit svůj typ licence, přejděte do nabídky Můj profil. Máte-li otázky k funkcím, které jsou dostupné v rámci vaší licence, kontaktujte prosím svého manažera CSM (Client Success Manager) nebo podporu služby Adobe Acrobat Sign.

Služba Acrobat Sign je aplikace s rozsáhlými možnostmi přizpůsobení a velkým spektrem funkcí, které můžete využít ve svém podnikání.  Je možné, že správce vašeho účtu nebo skupiny některé popsané funkce deaktivoval. Potřebujete-li využívat funkce, které se vám nezobrazují jako dostupné, kontaktujte svého správce účtu nebo skupiny. Naše služba podporuje různé konfigurace pro různé skupiny, takže i když je nejvhodnější nějakou funkci pro jednu skupinu deaktivovat, je možné ji aktivovat pro skupinu jinou.

 

Na konci této příručky budete mít přehled o všech standardních pracovních postupech „odesílání“ ve službě Acrobat Sign. Budete také vědět, jak spravovat dohody a jak vytvářet zprávy, abyste měli stále přehled o tom, co je dokončeno a co stále čeká na vyřízení.

Přizpůsobte si svůj účet

Při prvním přihlášení do služby Acrobat Sign věnujte chvíli kontrole svých osobních uživatelských údajů. Tyto informace se používají v několika šablonách, takže je důležité zajistit, aby byly správné.

 • Umístěním ukazatele myši na své jméno v pravém horním rohu otevřete nabídku a klikněte na řádek Můj profil.

Na stránce profilu se zobrazí specifické hodnoty, které bude služba Acrobat Sign používat při přizpůsobení všech vašich transakcí. Nejdůležitější položky:

 • Vaše jméno a příjmení – používá se v e-mailové komunikaci a ve vašem výchozím vysázeném podpisu
 • Vaše pracovní zařazení – doplní se do pole pracovního zařazení, pokud je toto pole nabídnuto k vyplnění
 • Název vaší společnosti – uvádí se v e-mailové komunikaci a měl by to být oficiální název společnosti
 • Časové pásmo – razítka času a data budou uváděna ve vašem časovém pásmu pro lepší přehlednost při vytváření sestav.

Potřebujete-li provést změny v kterékoli položce obsahu, klikněte na tlačítko Upravit profil, proveďte potřebné změny, a poté kliknutím na tlačítko Uložit tyto změny uložte.

Úpravy vlastního profilu

Po nakonfigurování osobních údajů si rychle projděte další osobní předvolby, jejichž seznam se zobrazuje na levé straně obrazovky.  Tyto možnosti jsou pro vás jako pro uživatele specifické a mohou obsahovat praktické automatizované postupy:

 • Můj profil – Vaše osobní identifikační údaje.
 • Přístupové tokeny – Jste-li vývojář, zde jsou definovány a uvedeny vaše tokeny API.
 • Integrace služby Twitter – Pošlete tweet po každém dokončení dohody.
 • Moje e-mailové zápatí – Přidejte vlastní zápatí (prostý text) do dolní části šablon svých e-mailů při odesílání nových dohod..
 • Automatické delegování – Jakékoli dohody služby Acrobat Sign, které vám byly zaslány k podpisu, můžete automaticky delegovat určené straně. Jedná se o podobný proces pro dohody Acrobat Sign jako ve stavu „mimo kancelář“.
 • Moje oznámení – Zde můžete konfigurovat, které typy událostí/upozornění vám má služba Acrobat Sign oznamovat a jakým způsobem. Můžete obdržet e-mail v reálném čase nebo zaprotokolovat událost a nastavit výkaznictví na denní nebo týdenní cyklus. (Události fungují jako spouštěče, když k něčemu dojde. Upozornění se spouštějí v případě, že uplyne časový interval a k něčemu nedojde.).
 • Sdílená oznámení – Pokud je s vámi sdílen účet jiných uživatelů, můžete si přizpůsobit, o kterých z jejich upozornění chcete být informováni.
 • Můj podpis – Odesílání obrázku vašeho podpisu a iniciál. Nejlépe fungují soubory ve formátu PNG..
 • Jazykové preference – Pod tímto nadpisem si můžete vybrat ze dvou nastaveních:
  • Moje jazyková preference – Pomocí tohoto nastavení můžete definovat jazyk, který pro vás bude webová aplikace
   Acrobat Sign používat. 
  • Jazyk podepisování – Toto nastavení určuje výchozí jazyk pro e-mailová oznámení a pokyny k podepisování ze strany příjemce.
 • Zobrazit ostatní účty – Potřebujete-li zobrazit dohody v jiném uživatelském účtu, můžete o to požádat zde. Bude uveden seznam všech zobrazených účtů. Jedná se o zobrazení „pouze pro čtení“.
 • Sdílet můj účet – Potřebujete-li sdílet svůj účet s jinou osobou, zde můžete určit, kdo si může zobrazit vaše dohody. Sdílení účtu je určeno pouze pro čtení. Osoba, která si účet zobrazí, nemůže nic podepisovat, rušit ani delegovat..

Přehled stránek

Domovská stránka je první stránka, na kterou se většina uživatelů přihlásí.  (Stránka Odeslat představuje další možnost, která záleží na tom, jakou konfiguraci provede správce vašeho účtu.)

Domovská stránka

Domovská stránka se skládá z následujících částí, které nabízejí rychlé zobrazení a přístup k většině funkcí služby Acrobat Sign:

 • Probíhá – Počítadlo vámi vytvořených dohod, která stále probíhají
  • Kliknutím na počítadlo otevřete stránku Správa s vyfiltrovanými stále probíhajícími dohodami
  • Počítadlo Probíhá nezahrnuje dohody ve stavu Čeká na vás
 • Čeká na vás – Počítadlo, které udává všechny dohody, které právě čekají na vaši akci
  • Kliknutím na počítadlo otevřete stránku Správa s vyfiltrovanými dohodami, které na vás čekají
 • Události a upozornění – Kliknutím na toto počítadlo otevřete stránku Oznámení, která se otevře na kartě událostí.
 • Vyžádat podpisy – Rychlý odkaz na stránku Odeslat s další možností spustit proces pomocí přiložení dokumentu z Knihovny nebo spuštění Vlastního pracovního postupu (je-li ve vašem účtu povolen)
 • Spustit z knihovny – Umožňuje spustit novou dohodu výběrem šablony knihovny nebo pracovního postupu.
 • Další věci, které můžete dělat – Seznam běžných akcí
  • Vyplnit a podepsat dokument – Používá se v případě, že potřebujete k dokumentu připojit svůj podpis a poté podepsaný dokument odeslat jiné straně. Může jít například o vyplňování daňových formulářů nebo povolenek..
  • Publikovat webový formulář Webové formuláře jsou dokumenty nebo formuláře, na které můžete vytvořit odkaz nebo je vložit do své webové stránky. Zákazníkům pak umožňují vytvořit podepsaný dokument. Může se jednat například o přihlášku členství nebo registrační formulář na vaší webové stránce.
  • Hromadné odesláníPracovní postup, který umožňuje odeslat dokument k individuálnímu podpisu stovkám osob. Všechny osoby obdrží vlastní tajnou dohodu se žádosti pouze o jejich podpis. Může se jednat například o výroční dohody týkající se Etického kodexu.
  • Vytvoření opakovaně použitelné šablony – Umožňuje vytvořit dokument nebo šablonu pro opakované použití. Šablony lze ukládat pro osobní použití, použití ve skupinách nebo je zpřístupnit pro celý účet..
  • Správa a sledování všech dohod – Přenese vás na stránku Správa.
  • Rozšiřte možnosti svého účtu – Tlačítko Rozšiřte možnosti svého účtu otevře malé dialogové okno, které se liší v závislosti na nejvyšší úrovni oprávnění uživatele:
   • Uživatelé přejdou na stránku Můj podpis, kde mohou vytvořit svůj podpis.
   • Správci úrovně skupiny přejdou na stránku nastavení účtu, kde mohou odeslat logo pro svoji skupinu.
   • Správci na úrovni účtu přejdou na stránku nastavení úrovně účtu, kde mohou nakonfigurovat název společnosti, název hostitele a logo.
  • Získat nápovědu – Kliknutím na otazník v pravém horním rohu libovolného okna služby Acrobat Sign získají uživatelé přístup k obsahu samoobslužné nápovědy.  Po kliknutí na otazník se otevře dílčí nabídka s těmito možnostmi:
   • Uživatelská příručka – Otevře novou kartu prohlížeče s uživatelskou příručkou služby Adobe Acrobat Sign.
   • Výukové lekce – Otevře novou kartu s videi výukových lekcí služby Adobe Acrobat Sign.
   • Kontaktujte podporu – Otevře portál pro kontaktování podpory, ve kterém lze využít služby podpory prostřednictvím e-mailu, chatu nebo telefonu.
    • Možnosti podpory se liší podle úrovně služby účtu zákazníka.
    • Požadavky na změnu nastavení, změnu účtu nebo prozkoumání určité transakce (nebo jiného uživatelského obsahu) musí podat správce účtu ve službě Acrobat Sign.
   • Poznámky k verzi – Odkaz na aktuální poznámky k verzi
Nabídka Získat nápovědu

Na stránce Odeslat můžete nastavit a odeslat nové dohody ad hoc. Lze nastavit pět částí funkcí:

 1. Položka Odeslat ze skupiny (pouze u účtů se zapnutou funkcí UMG)Výběr skupiny určuje, jaké možnosti nastavení a šablony jsou dostupné při vytváření dohody. Tuto položku nastavte první, protože změnou skupiny dojde k obnovení stránky a odstranění veškerého zadaného nastavení.
 2. Příjemci – Příjemci jsou osoby, které mají pracovat s vaší dohodou. Existuje několik typů „Příjemců“. O dostupných možnostech rozhoduje správce vašeho účtu.
 3. Zpráva – Zde se definuje název dohody a zprávy, kterou chcete doručit příjemcům..
 4. Možnosti – Tyto možnosti napomáhají řízení dohody.
 5. Soubory – Zde vybíráte samotné dokumenty, které chcete odeslat k podpisu.
Stránka Odeslat

Ať už jste vystupovali jako odesílatel, příjemce, nebo dokonce i jako příjemce kopie, a byli jste účastníkem dohody služby Acrobat Sign, bude tato dohoda dostupná na vaší stránce Správa.  Tato stránka slouží jako portál ke všem dohodám vázaným k vašemu uživateli a sleduje dva cíle: najít dohodu, kterou chcete přezkoumat, a provést pro tuto dohodu úlohy správy.

Hlavní tělo stránky obsahuje seznam vašich dohod, filtrovaných podle stavu dohod v levém panelu (Probíhá, Čeká na vás, Dokončeno, Zrušeno, Platnost skončila a Předběžná verze). K dispozici jsou také filtry šablon, těsně pod filtry dohod (Šablony, Webové formuláře a Hromadné odeslání).

Filtry zadaného textu v horní části stránky mohou pomoci vyhledat jednotlivé dokumenty pomocí hledání e-mailu, názvu dohody, jména příjemce (pokud je systém zná), data, poznámek apod.

Stránka Správa

Pravidelně plánované sestavy vám mohou pomoci rychle vyhodnotit postup vašich dokumentů a čemu byste měli věnovat pozornost. Sestavy mohou být přizpůsobené tak, aby se spustily v jakoukoli denní dobu, a zahrnovaly tak všechny dohody nebo například pouze dokumenty s určitým názvem.

Rozhraní stránky Sestavy

Ovládací prvky Vrácené sestavy

Odesílání dohod

Odesílání dokumentů a sběr podpisů a schválení – právě o tom je služba Acrobat Sign! Každý zákazník má jiné požadavky, pokud jde o to, kdo by měl pracovat s dokumentem a v jakém pořadí. Z toho důvodu je v rozhraní stránky Odeslat k dispozici řada funkcí pracovních postupů, s nimiž byste se měli seznámit. 

Stránka Odeslat

Pokud pracujete v účtu, který má zapnutou funkci Uživatelé ve více skupinách (UMG), vyberte skupinu, z níž chcete dohodu odeslat, ještě před dokončením nastavení skupiny.

 • Při nastavení hodnoty Skupina se načtou nastavení na úrovni skupiny a šablony, z nichž si můžete vybrat.
 • Při změně skupiny dojde k obnovení stránky. Veškerý zadaný obsah se v rámci obnovení smaže.

Pokud se v horní části stránky nezobrazuje nabídka Odeslat z, znamená to, že ve vašem účtu není funkce UMG zapnutá.

Výběr ID skupiny

Určete příjemce a pořadí, ve kterém získají přístup k práci s dokumentem.

 • Postup nastavení dohod s více příjemci se neliší od dohod s jedním podepisujícím, pouze je potřeba zadat více příjemců. Jednotlivě je přidejte a nastavte dle potřeby.
 • Do dohody lze přidat stejnou e-mailovou adresu vícekrát (např. pokud je některá osoba vyzvána k úkonům v různých stádiích procesu).

Horní přepínač v části Příjemci požaduje výběr základního pořadí podpisů:

 • Je-li zvolena možnost Dokončit v daném pořadí (viz výše), dodržuje se sekvenční pracovní postup podepisování od jednoho kroku podepisování k druhému. Příjemci jsou očíslováni, což označuje přesné pořadí účasti.
  • Hybridní postupy podepisování začínají jako sekvenční (Dokončit v daném pořadí) pracovní postup.
 • Je-li povolena možnost Dokončit v libovolném pořadí, může proběhnout paralelní postup podepisování. Příjemci nejsou očíslováni, což znamená, že není stanoveno přesné pořadí účasti.

Vpravo od přepínače pořadí podpisu se nacházejí dva odkazy:

 • Přidat mě – Kliknutím na tento odkaz se vložíte do pořadí podepisování jako další příjemce.
 • Přidat skupinu příjemců – Kliknutím na tento odkaz vytvoříte skupinu příjemců, z nichž jeden se musí zúčastnit podepisování jako zástupce celé skupiny. Můžete například vytvořit skupinu pro tým pracovníků personálního oddělení, z nichž ale dokument ve skutečnosti podepíše pouze jedna osoba.
Poznámka:

Chcete-li změnit pořadí příjemců, můžete příjemce přetáhnout na správné místo v pořadí nebo příslušným způsobem upravit pořadová čísla, takže se odpovídajícím způsobem upraví i pořadí samotné.

 

Každý vytvořený příjemce se skládá z pěti prvků:

A. Pořadí účasti – Je-li zvolena možnost Dokončit v daném pořadí, pořadí účasti jasně uvádí, kdy budou jednotliví příjemci pracovat s dohodou.

B. RoleJaká je nejpřiléhavější charakteristika příjemce?

C. E-mailová adresa – Jedná se o identifikační e-mailovou adresu příjemce, která se používá pro veškerou e-mailovou komunikaci s příjemcem, včetně vyžádání podpisu.

D. Metody ověření – Jak má být příjemce prověřován? Chcete použít dvoufaktorové ověřování?

E. Soukromá zpráva (volitelné) – Odesílatel může každému příjemci zadat určité pokyny, které se zobrazí tehdy, když si příjemce začne prohlížet dohodu..

 

Odkaz Zobrazit skrytou kopii, který se nachází pod seznamem příjemců, zobrazí pole, do kterého můžete jako skrytou kopii (CC) zadat e-mailovou adresu, pomocí níž je možné dohodu zobrazit, avšak bez oprávnění k podpisu či schválení.

„Hybridní“ pracovní postup je instance sekvenčního pořadí účasti, ve které jeden nebo více kroků zahrnuje dva nebo více příjemců, kteří k dokumentu získají přístup současně. Sekvenční proces může pokračovat k dalšímu kroku podepisování až poté, co všichni podepisující nebo schvalovatelé tohoto „paralelního“ kroku splní svůj úkol.

Skupiny příjemců jsou užitečné v případě, že potřebujete podpis od týmu nebo organizace, ale nikoli od určitých jednotlivců v této skupině. Každý člen skupiny má oprávnění k podpisu nebo ke schválení jménem celé skupiny.

Část Zpráva obsahuje dvě pole, která mohou výrazným způsobem zlepšit vaši úspěšnost.

Do pole Název dohody můžete zadat libovolný počet znaků pro označení dohody.  Tento řetězec se zobrazí na řádku Předmět e-mailové zprávy příjemce (na následujícím obrázku je zvýrazněn žlutě) a také jako hodnota názvu na stránce Správa. Zadáním jedinečného a smysluplného názvu dohody pomůžete příjemcům rychleji identifikovat váš e-mail a můžete si také v případě potřeby usnadnit vyhledání dohody.

Poznámka:

Pokud před přiložením dokumentu není zadán název dohody, převezme název prvního připojeného souboru. Tuto hodnotu lze upravovat až do odeslání dohody.

 

Pole Zpráva dohody je prosté textové pole, do kterého můžete zadat libovolné potřebné pokyny nebo komentáře (na následujícím obrázku zvýrazněno zeleně). Tato zpráva se zobrazí v e-mailu Podepište prosím, který se odesílá všem příjemcům (na rozdíl od Soukromé zprávy, která se zobrazí pouze v případě, že je pro ni příjemce nakonfigurován).

E-mail Zkontrolovat a podepsat se jménem a zprávou

Šablony zpráv

Zákazníci na úrovni Enterprise budou mít přístup k šablonám pro správu, které konfiguruje váš správce. Šablony zpráv jsou přímo vázány na funkci Jazyk příjemce v částech Možnosti. Pokud tedy z rozevírací nabídky jazyků zvolíte možnost „španělština“, zpřístupní se všechny šablony ve španělštině.

Poznámka:

Pokud jste vybrali jazyk, k němuž se nevážou žádné šablony, možnost Šablona zprávy se na stránce Odeslat nezobrazí.

V části Možnosti můžete dohodu po jejím odeslání lépe řídit:

 • Ochrana heslem – Vyžaduje, aby příjemci zadali heslo k otevření a zobrazení podepsaného souboru PDF.  Toto heslo je definováno odesílatelem a musí být předáno nějakým jiným komunikačním kanálem. Služba Acrobat Sign toto heslo neuchovává, takže jej nezapomeňte!
 • Termín dokončení – Nastavte počet dní, po kterém platnost dohody skončí a nebude ji možné již dokončit.
 • Nastavit připomenutí – Nastavte frekvenci (denní nebo týdenní) odesílání připomenutí až do dokončení dohody. Upozorněni budou pouze aktuální příjemci.
 • Jazyk příjemce – Vyberte jazyk pro použití v e-mailech odeslaných příjemcům a během podepisování.
  • Toto nastavení také definuje viditelné šablony zpráv, pokud je váš účet nakonfigurovaný pro jejich používání.

V části Soubor se k transakci přikládají soubory.

V rámci procesu podepsání služba Acrobat Sign spojí všechny dohody do jediného souboru PDF a vytvoří tento dokument PDF na základě pořadí, ve kterém jsou dokumenty uvedeny. Pořadí dokumentů lze změnit kliknutím a přetažením jednoho dokumentu do nového umístění v seznamu.

Soubory lze přiložit z knihovny služby Acrobat Sign nebo ze služeb Dokumenty Google, Box.net, Dropbox, OneDrive nebo je lze odeslat z místního systému pomocí vyhledání souboru nebo přetažením souborů do pole Soubory.

Povolené typy souborů: Word, Excel, PowerPoint, PDF, JPG, GIF, TIF, PNG, BMP, TXT, RTF, HTML

Soubory

Náhled a přidání polí podpisu

Těsně pod seznamem Soubory se nachází zaškrtávací políčko Náhled a přidání polí podpisu.  Tato možnost umožňuje otevírat odeslané dokumenty a podle potřeby do nich umisťovat pole formulářů.

Měli byste umístit alespoň pole podpisu, ale chcete-li, máte k dispozici i další pole pro vytváření složitých formulářů.

Poznámka:

Pokud neumístíte žádné pole podpisu, služba Acrobat Sign přidá automaticky novou stránku na konec dokumentu, aby bylo možné podpisy připojit.

Odeslání dokumentu pouze jednomu příjemci je jedním z nejběžnějších pracovních postupů v oblasti dohod a představuje skvělý způsob, jak si osvojit základní postup. Potřebujete pouze tyto náležitosti:

 • E-mailová adresa příjemce.
  • Tento e-mail musí být jiný než e-mail, který používáte k přihlášení (nemůžete odesílat dokument sami sobě).
 • Dokument nebo soubor, který chcete podepsat.
Požádat o podpisy

Odeslání více příjemcům

Odeslání dohody více příjemcům dodržuje přesně stejné pořadí kroků, až na dva výrazné rozdíly:

 • Každého příjemce je nutné zahrnout do vlastního řádku v oddílu Příjemci v takovém pořadí, ve kterém mají dohodu podepsat..
 • Při umisťování polí je nutné deklarovat, kteří příjemci by měli mít přístup k danému poli – dvakrát klikněte na pole a nastavte hodnotu Příjemce.

Prostředí podepisování

Vyzkoušet si postup podepisování vám pomůže pochopit konečný výsledek konfigurací, které odesílatel nastaví.

1. Do e-mailové schránky příjemce je doručen e-mail.

○ Řádek předmětu bude začínat slovy Požádáno o podpis dokumentu {název dokumentu}.

2. Otevřete dohodu kliknutím na tlačítko Zkontrolovat a podepsat

E-mail Zkontrolovat a podepsat

3. Dohoda se otevře v novém okně prohlížeče

Další možnosti dostupné na stránce:

A. Možnosti – Tento seznam obsahuje možnosti, které mají příjemci podle svých rolí k dispozici.

○ Přečíst dohodu – Otevře dohodu ve formátu pouze pro čtení

○ Delegování podpisu na jinou osobu– Tato možnost umožňuje příjemci delegovat svou povinnost na jinou osobu. Například na kolegu nebo manažera.

○ Odmítnout podepsání – Tato akce ukončí dohodu

○ Vytisknout, podepsat a nahrát -Tato možnost umožňuje podepisujícímu převést pracovní tok od elektronického podpisu na vlastnoruční fyzický podpis. Podepisující poté nahraje podepsaný dokument.

○ Vymazat data dokumentu – Tato možnost vymaže všechen obsah polí.

Zobrazit historii – Otevře ke čtení aktuální zprávu o auditu

Stáhnout PDF – Stáhne aktuální verzi dohody ve formátu PDF

B. Zpráva – V bublině konverzace se znovu zobrazí zprávy.

C. Počítadlo povinných polí – Toto počítadlo ukazuje počet povinných polí v dokumentu, která ještě nebyla vyplněna. Kliknutím na toto pole služba provede podepisujícího povinnými (nikoli volitelnými) poli, která má k dispozici.

D. Karta Další pole – Pokud procházíte velký dokument, tato žlutá šipka vám může pomoci nalézt další pole.  Tato karta zajistí procházení všech polí, nikoli jen těch povinných.

Možnosti podepisování

Tento dokument má jen jedno pole podpisu, které je povinné (je označené hvězdičkou). V případě dokumentů obsahujících více polí k vyplnění můžete k procházení používat kartu.

 

4. Chcete-li použít podpis, dvojím kliknutím na pole otevřete panel podpisů.

5. Zadejte své jméno do horního pole v panelu podpisu.

Dokončení podpisu lze provést jedním ze čtyř způsobů:

○ Písmo sazby textu (výchozí) – Služba Acrobat Sign použije pro zadané jméno písmo podobné skriptu.

○ Vlastnoručně podepsané – Pomocí myši, stylusu nebo jiného ukazovacího zařízení můžete fyzicky napsat svůj podpis. Použití prstu na tabletu přináší vynikající výsledky..

○ Obrázek – Máte-li obrázek razítka svého podpisu, můžete jej načíst.

Mobilní zařízení – Možnost Mobilní zařízení vám umožňuje zrcadlit panel podpisu ze stolního počítače na mobilní zařízení, abyste mohli využít zařízení, na němž se vám bude podpis lépe realizovat.

Panel Podpis

6. Kliknutím na možnost Použít umístíte svůj podpis do pole podpisu a vraťte se do dokumentu.

7. Jakmile jsou všechna povinná pole vyplněná, klikněte na tlačítko Kliknutím podepsat v dolní části okna (nemůžete ho přehlédnout)..

Další informace o podepisování dohod naleznete zde.

Poznámka:

V dolní části stránky služby Acrobat Sign se nachází panel nástrojů, který obsahuje nástroje k procházení dohody, přiblížení či oddálení a stažení dokumentu. Tento panel nástrojů můžete skrýt kliknutím na symbol X v pravém dolním rohu. Chcete-li skrytý panel nástrojů dočasně zobrazit, podržte kurzor myši v dolní části okna. Ovládací prvky se znovu objeví. 

Další informace o používání ovládacích prvků zvětšení naleznete zde.

Správa dohod

Správa dohod je důležitou součástí práce ve službě Acrobat Sign. Stránka Správa slouží ke sledování, zpracování a přizpůsobování dohod. Ať už se jedná o zrušení dohody nebo nahrazení podepisujícího, tyto procesy vám umožňují ovlivnit postup transakce v systému.

Na stránce Správa se nachází mnoho zajímavých funkcí. Pro zjednodušení ji lze rozdělit na tři funkční oblasti:

A. Filtry

B. Seznam dohod

C. Nástroje dohody

Stránka Správa      sekce

Filtry dohod

Několik „složek“ stavů na klasické stránce bylo sloučeno do praktičtější řady filtrů, které vrací dohody daného typu stavu.  V horní části se nacházejí filtry dohod, které vrací dohody podle jejich aktuálního stavu.

Existují dva stavy „aktivní“. Každý z nich udává v závorkách za názvem stavu počet položek obsahu:

 • Probíhající (N) – Dohody vrácené se stavem Probíhající čekají na dokončení akce účastníkem. Dohody, které čekají na přihlášeného uživatele, navráceny nebudou.
 • Čeká na vás (M) – Dohody, které čekají na přihlášeného uživatele, se nacházejí ve filtru Čeká na vás.  

 

Existují tři „konečné“ stavy:

 • Dokončeno – Dohody, které jsou úspěšně a kompletně vyřešeny.
 • Zrušeno – Dohody, které byly z nějakého důvodu ukončeny. Patří sem:
  • Dohody zrušené odesílatelem
  • Dohody odmítnuté účastníkem
  • Dohody, které byly ukončeny z důvodu opakovaného selhání při ověřování
  • Dohody, u kterých došlo k systémové chybě, která způsobuje jejich nefunkčnost
 • Platnost vypršela – Dohody, jejichž platnost vypršela a které byly automaticky uzavřeny.

 

Existuje zde i stav Koncept, který zahrnuje všechny částečně vytvořené dohody.

 

Spodní část je vyhrazena „nadřazeným“ objektům šablon.  „Podřízené“ dohody, které byly z těchto šablon vytvořeny, jsou vyfiltrovány nahoře ve filtrech stavu dohod.

Nadřazené objekty nejsou dohody, ale slouží k vytváření velkého počtu jednotlivých dohod. Mezi tyto nadřazené objekty patří:

 • Šablony (knihovny) – Všechny šablony dokumentů a polí dostupné ve vaší knihovně dokumentů
 • Webové formuláře – Webové formuláře, dříve nazývané widgety, jsou šablony dohod, které lze doručovat prostřednictvím odkazů nebo vkládat do webových stránek.  Webové formuláře zahajuje podepisující a pro každého účastníka, který webový formulář vyplní, se vygeneruje podřízená dohoda
 • Hromadná odeslání – Šablony Hromadná odeslání jsou navrženy k vytváření velkého objemu jednotlivých dohod, které jsou odesílány a podepisovány jako „běžné“ dohody
Poznámka:

Uživatelé, se kterými je z jiných uživatelských účtů sdílen obsah, mohou tento obsah filtrovat kliknutím na šipku vedle položky Vaše dohody.

V rozevírací nabídce se zobrazí seznam všech uživatelů (a skupin, pokud je povolené rozšířené sdílení), kteří s vámi sdílejí obsah.  Vyberte uživatele a na stránce Správa se načte obsah vybraného uživatele.

Seznamy dohod

Hlavní část stránky obsahuje seznamy dohod, které se vás týkají.  Každá dohoda, která obsahuje vaši e-mailovou adresu, se zobrazí někde v seznamu. Nejedná se tedy pouze o vámi iniciované dohody, ale také o dohody, které vám byly zaslány k podpisu nebo ke schválení, a o všechny dohody, ve kterých jste byli uvedeni ve skryté kopii.

Seznam dohod se vždy filtruje podle výběru stavu dokumentu vlevo.

Jedním kliknutím na záhlaví v horní části seznamů seřadíte obsah jednotlivých jejich částí. Dalším kliknutím seznam uspořádáte v opačném pořadí.

Jednotlivé záznamy obsahují následující informace:

Seznam dohod

 • Příjemce – Hodnota jména bude představovat buď jméno, nebo e-mailovou adresu prvního příjemce, který není odesílatelem..
  • E-mailová adresa se použije v případě, že příjemce prostřednictvím systému Acrobat Sign ještě nikdy nepodepsal žádný dokument.
  • Jakmile dojde v rámci procesu podpisu k zadání hodnoty jména, nahradí se e-mailová adresa tímto jménem
 • Společnost – Pokud první příjemce zadal název společnosti, a to buď prostřednictvím pole podpisu, nebo přihlášením se a aktualizováním profilu, zobrazí se zde název dané společnosti.
  • Pokud do dohod pole Název společnosti nevkládáte, zůstane tento sloupec převážně prázdný.
 • Název dokumentu – Zde je uveden váš název dohody.
 • Stav – Je-li zvolen filtr Probíhá, druhý sloupec představuje Stav, který by měl vždy být Odesláno k podpisu (nebo ke schválení, přijetí apod.).
 • Akce – Při zobrazení filtru Čeká na vás druhý sloupec označuje, že se čeká na akci (a obsahuje i odkaz na otevření dané dohody).
 • Odesílatel – Při zobrazení tří konečných stavů (Dokončeno, Zrušeno a Platnost skončila) označuje druhý sloupec původního odesílatele dohody.
 • Upraveno – Toto datum představuje datum poslední změny, tedy kdy byla dohoda naposledy aktualizována jako událost odeslání nebo událost podepsání či schválení.

Na panelu Nástroje dohody naleznete několik ovládacích prvků umožňujících lepší správu nebo pochopení dohod.

Nástroje dohody

Panel Vyhledávání a doprovodné tlačítko Filtry umožňují zadání přesných vyhledávacích kritérií, která pomáhají vyhledávat dohody, což může snadno obnášet obrovské množství transakcí.

Zde zjistíte více informací o tom, jak funguje vyhledávání >

Filtry vyhledávání

Filtrování vrácených dat

K dispozici jsou čtyři filtry, které můžete použít samostatně nebo v kombinaci a které vám pomohou omezit sadu dat na spravovatelný seznam záznamů.

Filtrování podle data změny

Hodnota Datum změny filtruje nejnovější časové/datumové razítko pro aktualizaci dohody akcí uživatele. Jakmile dohoda dosáhne konečného stavu (Dokončena / Zrušena / Konec platnosti), hodnota Datum změny se uzamkne.

Ikona filtru datum změny otevře možnosti dále omezit datovou sadu výběrem rozsahu dat:

 • Všechna data
 • Posledních 24 hodin
 • Posledních 7 dní
 • Posledních 30 dní
 • Posledních 12 měsíců
 • Vlastní rozsah dat

Filtrování podle hodnot pole

Pomocí vstupního pole Vyhledat (napravo od tlačítka filtry) můžete použít filtr pro jednotlivá pole, který může vyfiltrovat velmi konkrétní a jedinečná data.

Možnosti pole vyhledávání jsou:

 • Všechna pole – výchozí hodnota; tato možnost vyhledá ve všech možnostech pole přesný řetězec v poli vyhledávání a vrátí největší sadu záznamů.
 • Název – omezuje vrácenou sadu dat na záznamy s vyhledávaným řetězcem nalezeným v názvu objektu (např. název dohody).
 • Poznámka – omezuje sadu dat na záznamy, které obsahují vyhledávaný řetězec v osobních poznámkách hledajícího uživatele.
 • Zpráva – omezuje sadu dat na záznamy, které obsahují vyhledávaný řetězec v poli zpráva nebo soukromá zpráva dohody.
 • Původní názvy souborů – vyhodnocuje název souboru původního nahraného dokumentu a vrací pouze shodné záznamy.
 • E-mail – odpovídá e-mailové adrese příjemce.
  • Upozorňujeme, že tento filtr nezachytává pole textu definovaná validací e-mailové adresy.
 • Celé jméno – odpovídá hodnotě jména uvedeného příjemcem při použití podpisu. Pokud je uvedeno pouze jedno jméno, vrátí se všechny záznamy, které souhlasí s touto jednou hodnotou.
  • Upozorňujeme, že hodnoty jména závisejí na tom, co zadal příjemce, a nemusí souhlasit s hodnotami zadanými u předchozích podpisů nebo profilových jmen (pokud uživatel má uživatelský účet služby Acrobat Sign).
 • Název pracovní pozice – vyhledává hodnoty odpovídající hodnotám umístěným v poli název.
 • Název společnosti – vyhledává hodnoty odpovídající hodnotám umístěným v poli společnost.
 • Název Skupiny příjemců – vyhledává název skupiny příjemců (zadaný odesílatelem).
 • Obsah textového pole – vyhledává hodnotu, která přesně souhlasí s hodnotou jakéhokoli vstupního pole pro text. To zahrnuje výchozí hodnoty a jednotlivá slova, která se nacházejí ve větších blocích textu.

Filtrování podle skupin

Účty, které mají zapnutou funkci Uživatelé ve více skupinách, mají přístup k filtru Skupina, jímž z vyhledané sady dat vyberete pouze dohody, které byly odeslány z uvedené skupiny.

Filtrování skrytého obsahu

K dispozici je dodatečná možnost k vyhledávání skrytého obsahu.

Po výběru možnosti Vyhledat skrytý obsah bude do vrácené datové sady zahrnut pouze skrytý obsah

Poznámka:

Po výběru filtru se vedle ikony filtru zobrazí značka.  Libovolný filtr lze po zobrazení datové sady kliknutím odebrat.

Sestavy (pouze firemní nebo podniková úroveň služby)

Funkce Sestavy umožňuje kontrolovat, jak váš účet využívá službu Acrobat Sign. Můžete sestavovat vlastní sestavy a získat úplný přehled o svém procesu podepisování dokumentu a současně zobrazit, jak si vedou jednotlivé skupiny nebo uživatelé.

Chcete-li vytvořit novou sestavu, kliknutím přejděte na stránku Zprávy a poté klikněte na odkaz Vytvořit novou sestavu.

 

Zobrazí se stránka Nová sestava:

Vytvořit novou zprávu

Další informace o vytváření sestav naleznete zde.


Parametry sestavy

Když nastavujete sestavu, je možné nastavit několik parametrů, čímž přizpůsobíte výsledky. K dispozici jsou všechny níže popsané parametry. 

Datum vytvoření

Datum vytvoření představuje časový rámec, který má sestava obsáhnout. Může se jednat o jeden z předem určených časových rámců (tento týden, minulý týden, tento měsíc, minulý měsíc) nebo můžete zadat vlastní rozsah dat.

Uživatelé a skupiny

Tento parametr umožňuje spustit sestavu pro konkrétní uživatele nebo skupiny. V obou případech lze zvolit větší počet uživatelů či skupin, případně můžete spustit sestavu pro všechny uživatele v účtu.

Dokumenty a pracovní postupy

Pomocí této možnosti můžete do sestavy vybrat specifické dokumenty. Dokumenty uvedené v tomto poli jsou dokumenty knihovny používané v celém účtu. Jednotlivé, jednorázové dokumenty zde uvedeny nebudou. 

Název dokumentu

Tento parametr slouží k zahrnutí nebo vyloučení dokumentů, které obsahují nebo neobsahují danou proměnnou. Zadaný řetězec můžete zahrnout či nezahrnout.

Hromadné odeslání

Povolením tohoto parametru dojde k zahrnutí dohod z Hromadného odeslání do výsledných sestav

Hromadné odeslání

Výkonnostní cíle

Pomocí zobrazení Výkonnostní cíle můžete nastavit prahovou hodnotu pro výkonnost. Ve výsledných sestavách se zobrazují ukazatele s informacemi o výkonnosti.

Srovnávací hodnocení

Ve výchozím nastavení je srovnávací parametr pro sestavu zakázán. Kliknutím na odkaz nastavení sestavy ji můžete povolit.

Srovnávací hodnocení nabízí rozšířenou metodu sledování postupu dohod a rychlostí podepisování. 

Grafy dohod podle

Každá povolená možnost (podle Data, Odesílatele, Skupiny, Formuláře, Pracovního postupu a Typu podpisu) poskytuje v sestavě odlišný typ grafu.

Další

Parametry v této části jsou určeny ke změnám v grafice ve výsledné sestavě. Změnou těchto položek z výchozích hodnot parametrů můžete urychlit postup sestavy.

Jakmile kliknete na tlačítko Spustit sestavu, sestava se vygeneruje podle vašich parametrů. V souvislosti se sestavami můžete podniknout několik akcí.

Aktualizace sestavy aktuálními údaji

Kliknutí na tento odkaz se podobá obnovení stránky. Nová sestava bude obsahovat poslední transakce a aktivity.

Uložit sestavu

Uložení sestavy umožňuje ji znovu spustit v budoucnosti.

Sdílet sestavu

Sdílení sestavy umožňuje odeslat výsledky někomu jinému. Je třeba pouze zadat adresu příjemce a odeslat zprávu.

Naplánovat sestavu

Nastavení plánu pro tuto sestavu ji spustí se stejnými parametry tak často, jak určíte.

Exportovat údaje sestavy

Kliknutím na tento odkaz se zobrazí výzva k otevření nebo uložení souboru .CSV. Soubory CSV lze otevřít v aplikaci Excel a veškeré transakční informace pro dohody v sestavě budou rozděleny do kategorií v různých sloupcích.

Verze vhodná pro tisk

Kliknutím na tento odkaz se zobrazí verze sestavy vhodná pro tisk.

Rozhraní pro náhled a vytváření

Prostředí pro vytváření poskytuje funkci pro sestavení formuláře pro službu Acrobat Sign. Kromě umístění pole podpisu můžete zahrnout pole, která automaticky vyplňují obsah, jako jsou například datum nebo hodnoty podpisu podepisujícího (pokud je známa) nebo textová pole, která provádějí ověření obsahu či složité výpočty. K dispozici jsou také jiné běžné typy polí, jako jsou rozevírací seznamy, přepínací tlačítka a zaškrtávací políčka

Prostředí pro vytváření můžete otevřít následujícími způsoby:

 • Na stránce Odeslat odešlete nový dokument a povolte možnost Náhled a přidání polí podpisu.

 

 • Na stránce Správa upravte předběžnou verzi dokumentu.
Úprava konceptu dohody

 

 • Na Domovské stránce vytvořte novou šablonu nebo webový formulář.
Vytvořte webové formuláře a šablony.

 

 

 • Na stránce Správa upravte stávající dokument knihovny nebo webový formulář.

○ Je možné upravovat pouze šablony, které jste načetli. Na následujícím obrázku je zřejmé, že druhá šablona je sdílena jiným uživatelem, takže ji nelze upravovat.

 

Upravit šablonu

Jakmile se spustí Prostředí pro vytváření, věnujte chvíli identifikaci pěti klíčových oblastí:

A. Šablona pole formuláře – Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že jste vytvořili alespoň jedno pole formuláře šablony z knihovny.

B. Uspořádání a zarovnání pole – Tato možnost zobrazuje velikost pole formuláře nebo panel nástrojů zarovnání.

C. Výběr příjemce (role) – Tento rozevírací seznam uvádí příjemce pro danou dohodu.

D. Karty pole formuláře – Z těchto karet můžete vybrat pole a přidat je do dokumentu.

E. Zpět / Reset / Uložit šablonu / Uložit postup:

►Zpět - Tlačítko Zpět uživateli umožňuje vrátit se zpět na stránku Odeslat , aby mohl upravit název a zprávu dohody, e-mailové adresy příjemců a přílohy dohody

Reset odstraní veškeré úpravy šablony od posledního načtení nebo uložení

Uložit jako šablonu  - Pokud je tato možnost zaškrtnuta, šablona je uložena jako diskrétní objekt knihovny jakmile je dohoda odeslána.  Po kliknutí na tlačítko Odeslat je uživatel vyzván k zadání názvu nové šablony

Uložit postup - Kliknutím na tento odkaz uložíte současný stav šablony

Prostředí pro vytváření

Šablona pole formuláře

Pokud jste vytvořili šablonu pole formuláře pro svůj dokument, můžete ji vybrat a použít pomocí sady nástrojů.

V rozevíracím seznamu jsou uvedeny šablony pole formuláře, které jsou pro vás dostupné, a můžete si zvolit, na které stránce šablona začne.  Je možné použít více šablon.

Šablony polí

Další informace o použití šablon pole formuláře naleznete v nápovědě služby Acrobat Sign, do které se dostanete kliknutím sem.

Rozvržení a zarovnání polí

Tato možnost nabídky zobrazuje nástroje pro zarovnání a změnu velikosti polí ve vzájemných souvislostech. Ovládání můžete provádět kliknutím na více polí nebo můžete podržet klávesu Shift, vybrat oblast myší a upravit pole jako skupinu.

Šest ikon na levé straně zarovná pole nahoru, vodorovně na střed, dolů, doleva, svisle na střed a doprava (při pohledu zleva doprava). 

Další tři ikony přepnou všechna pole na stejnou šířku, výšku nebo obojí. 

Zarovnání a velikost závisejí na první vybraném poli.

Výběr příjemce (role)

Nejspíše nejdůležitější prvek sestavování formuláře je přiřazování různých příjemců polím, která mají vyplnit. Výběrem příjemce ze seznamu Příjemci bude každé následující pole, které umístíte do formuláře, automaticky souviset s daným příjemcem. Když příjemce změníte, všechna nově umístěná pole budou souviset s příjemcem novým.

Poznámka:

Je-li vybrán konkrétní příjemce, pole, která jsou mu přiřazena, se v dokumentu zvýrazní. Jedná se o dobrou vizuální pomůcku, která ukazuje souvislost mezi danými poli a vybranými příjemci.

 

Jakmile se pole nachází v dokumentu, můžete upravit příjemce, jemuž je pole přiřazeno – dvojitým kliknutím na pole otevřete jeho nabídku a poté změňte položku v rozevíracím poli Příjemce.

Další informace o rolích účastníků naleznete zde.

Další informace týkající se specificky role předvyplnění naleznete zde.

Nabídky pole formuláře

Všechna pole dostupná ve službě Acrobat Sign můžete nalézt v nabídkách na pravém panelu okna. Tato pole jsou rozdělena do kategorií podle použití a typu pole. U většiny z nich lze upravovat výšku a šířku podle požadavků vašeho formuláře.

Podrobné informace o druzích polí formuláře najdete v článku o druzích polí formuláře.

Uložit jako šablonu

Poté, co do dohody přidáte nová pole formuláře, můžete před odesláním dohody k podepsání uložit kopii do knihovny.

Zaškrtnutím možnosti Uložit jako šablonu v pravé dolní čísti okna pro vytváření před kliknutím na tlačítko Odeslat přidáte upravenou dohodu do své knihovny.

Uložit jako šablonu

 

Dokument se nejprve uloží do knihovny.

 

Poté se dohoda odešle k podpisu.

Lupa, Resetování a Uložit/Odeslat

Tyto zbývající možnosti vám umožňují zvětšovat a zmenšovat dokument, resetovat nebo odstranit všechna pole, která jste umístili, nebo uložit/odeslat dokument v aktuálním stavu.

Uložit jako šablonu uloží formulář jako novou knihovnu po odeslání dohody. Odesílatel bude mít možnost šablonu pojmenovat po vybrání tlačítka Odeslat

Doporučujeme často si postup ukládat. Pokud však přejdete z prostředí vytváření pryč, dokument se uloží automaticky. Můžete se k němu opět vrátit z části Koncepty na stránce Správa.

Nástroje pro odeslání a uložení v prostředí pro vytváření

Šablony knihovny

Šablona knihovny je opakovaně použitelný objekt. Služba Acrobat Sign podporuje dva typy šablon knihovny: šablony dokumentu a šablony pole formuláře.

 • Šablony dokumentů – Šablona dokumentu představuje opakovaně použitelný dokument. Šablony dokumentů lze sdílet s ostatními uživateli ve vašem účtu. Díky tomu může více uživatelů odesílat stejný dokument bez nutnosti provádět změny.
 • Šablony pole formuláře – Šablona pole formuláře představuje opakovaně použitelnou vrstvu, kterou lze použít v jakémkoli dokumentu. Šablony pole formuláře lze také sdílet s ostatními uživateli ve vašem účtu. Šablony pole formuláře jsou ideální pro následující situace:
  • Máte jedno rozvržení pole, které funguje pro více dokumentů.
  • Máte dokument, který lze odeslat několika různými způsoby.
  • Je potřeba revidovat obsah dokumentu, ale pole zůstanou na stejném místě.

Namísto vytvoření nového dokumentu knihovny při každé aktualizaci dokumentu lze použít stejnou vrstvu pole formuláře. Šablony pole formuláře je možné upravovat a lze provádět změny v uspořádání nebo vlastností polí. Opět platí, že všechny nástroje v prostředí pro vytváření jsou při vytváření šablony pole formuláře dostupné.

 

Nejlepším postupem je, když za vytváření a udržování šablon odpovídá jeden uživatel (správce dokumentů). Vytváření přihlášení uživatele Doc Admin (správce dokumentů) odstraňuje zmatky týkající se toho, které šablony se mají používat, a umožňuje řídit verze pro opakovaně použitelné dokumenty.

Pro přihlášení uživatele Doc Admin (správce dokumentů) doporučujeme používat distribuční seznam nebo funkční e-mail. To umožňuje řídit přístup k přihlášení uživatele Doc Admin a současně podle potřeby sdílet odpovědnost.

Další informace o používání nástrojů pro vytváření k vytváření šablon naleznete zde.

1. Klikněte na kartu Domovská stránka. Poté klikněte na možnost Vytvořit opakovaně použitelnou šablonu

Vytvoření šablony dokumentu

 

Zobrazí se stránka Vytváření šablony knihovny.

 

2. Do pole Název šablony zadejte název své šablony. Název lze v případě potřeby později změnit.

3. Kliknutím na tlačítko Procházet přejděte k souboru v místním systému, který chcete použít jako opakovaně použitelnou šablonu. Pokud vytváříte opakovaně použitelný dokument, použije se tento soubor a jeho obsah. Pokud vytváříte opakovaně použitelnou vrstvu formuláře, obsah souboru se do šablony nezahrne.

4.Vyberte příslušnou možnost šablony, buď Vytvořit jako opakovaně použitelný dokument, Vytvořit jako opakovaně použitelnou vrstvu formuláře vrstvu pole nebo obojí.

 

5. vyberte příslušná oprávnění pro sdílení šablony.

Poznámka:

Skupinová oprávnění mohou být udělena pouze skupině, ve které se aktuálně nacházíte. Nemůžete udělit oprávnění jiným skupinám.

 

6. Klikněte na tlačítko Náhled nebo přidání polí. Zobrazí se Prostředí pro vytváření.

Umístit pole

 

 

7. Přetažením z karet polí formuláře umístěte do dokumentu povinná pole, která jsou určena pro konkrétní účastníky.

8. Po dokončení přidávání polí klikněte na tlačítko Uložit.

Šablona se nyní zobrazí v části Šablony na vaší stránce Správa. Pokud jste šablonu sdíleli s jinými uživateli ve své skupině nebo organizaci prostřednictvím udělení oprávnění, šablona se nyní zobrazí v části Šablony na jejich stránkách Správa a daní uživatelé ji mohou odesílat podle vlastního uvážení. 

 

Šablony knihovny

Poznámka:

Šablonu knihovny může upravit nebo odstranit pouze uživatel, který ji vytvořil (pokud není povolené rozšířené sdílení)

Alternativní pracovní postupy pro podpisy

Existuje mnoho pracovních postupů, které lze použít k odeslání dokumentů k podpisu, k výběru podpisů a k odeslání podepsaného dokumentu, a to například:

 • Odesílání pomocí funkce „Vyplnit a podepsat“
 • Odeslání pomocí funkce Hromadné odeslání
 • Používání webových formulářů ke shromažďování podpisů

V následujících částech se těmto procesům budeme věnovat podrobněji.

Další informace o zasílání dohod naleznete zde.

Podle požadavků vaší firmy může v souvislosti s dohodou jednat více příjemců. Můžete například potřebovat podpis od dvou osob a další osoba by měla dokument schválit nebo jej delegovat dalšímu podepisujícímu. Při odesílání většímu počtu příjemců máte také další možnosti směrování dohody: sekvenčně, paralelně nebo pomocí hybridního směrování. 

Další informace o odeslání dohody více podepisujícím naleznete zde.

Název „Vyplnit a odeslat“ přesně tento proces vystihuje. Využívá se v situacích, kdy je pouze potřeba podepsat dokument a odeslat jej jedné nebo více osobám. Například můžete potřebovat odeslat podepsaný formulář W-9 nebo dohodu o mlčenlivosti či obojí jedné či více osobám. Podepsaný dokument můžete odeslat sami sobě, pokud nepoužijete stejnou e-mailovou adresu jako při přihlášení. Důvodem je to, že se uloží kopie podepsaného dokumentu a vy k ní můžete získat přístup pomocí karty Správa. Upozorňujeme, že funkce „Vyplnit a podepsat“ se nachází pouze na Domovské stránce.

Další informace o používání funkce „Vyplnit a podepsat“ naleznete zde.

1. Na Domovské stránce klikněte na možnost Vyplnit a podepsat dokument

Funkce Vyplnit a podepsat na domovské stránce

 

3. Zadejte název dohody.

4. Přetáhněte soubor, který chcete podepsat, nebo klikněte na odkaz Přidat soubory a přiložte dokument z místního systému nebo síťové jednotky.

5. Klikněte na možnost Další.

přidat soubory

6. Načte se stránka Vyplnit a podepsat.

                Umístěte obsah (text, zaškrtnutí, podpisy) podle potřeby.

7. Po dokončení klikněte na tlačítko Hotovo.

8. Zobrazí se stránka po podepsání s možnostmi odeslat dokument, stáhnout kopii, zobrazit dokument na stránce Správa nebo podepsat další dokument.

Po podepsání

Tento proces Hromadné odeslání umožňuje odeslat dokument stovkám osob najednou. Každý podepisující podepíše vlastní kopii dokumentu a tyto jednotlivé dohody se k vám vrátí. Tento proces lze použít k výběru dokumentů NDA, personálních dokumentů nebo povolenek. Odkaz na funkci Hromadné odeslání naleznete na Domovské stránce.

Příjemce hromadného odeslání lze zadat buď přidáním e-mailových adres do pole „Komu:“ nebo pomocí souboru .CSV (Comma Separated Value), který obsahuje informace o příjemcích. Proces .CSV umožňuje předem vyplnit údaje pro každého podepisujícího, což nabízí příležitost k přizpůsobení informací polí pro jednotlivé osoby. Můžete například přizpůsobit zprávu v e-mailech s označením „Prosím podepište…“, které jsou odesílány jednotlivým podepisujícím.

Další informace o používání funkce Hromadné odeslání naleznete zde.

Webové formuláře jsou hostované dokumenty, které může podepsat kdokoli, kdo k nim má přístup. Jsou ideální pro přihlašovací listiny, zřeknutí se odpovědnosti nebo pro jakýkoli dokument, který vyžaduje přístup a online podepsání od několika osob.

Webové formuláře lze generovat ve dvou různých formách, jako soubory JavaScript nebo jako adresu URL. Možnost JavaScript poskytuje potřebný kód k integraci webového formuláře do webu. Možnost Adresa URL poskytuje webovou adresu hostovanou ve službě Acrobat Sign, kterou mohou odesílatelé využít k získání podepsaného dokumentu. Odkaz na funkci Vytvoření webových formulářů naleznete na Domovské stránce.

I když je prostředí podepisování webových formulářů stejné jako běžné prostředí transakcí prostřednictvím služby Acrobat Sign, webový formulář může podepsat pouze jeden podepisující a kontrasignaci může provést kdokoli, koho určíte. 

Mobilní zařízení

Podepisování je jednou z hlavních funkcí služby Acrobat Sign. Kdokoli může podepisovat prostřednictvím e-mailového odkazu, v jakémkoli webovém prohlížeči ve vlastním počítači nebo pomocí mobilního zařízení. Máte-li účet služby Acrobat Sign, můžete podepisovat také pomocí nativní aplikace „Acrobat Sign Manager“ pro systém iOS nebo Android. Můžete také iniciovat podepisování ze stránky Správa. Podepisování je také integrovanou součástí procesu „Vyplnit a podepsat“.

Další informace týkající se funkce mobilní aplikace naleznete zde.

Služba Acrobat Sign podporuje nejnovější webové prohlížeče ve smartphonech a tabletech s operačním systémem iOS nebo Android.

Pomocí intuitivního ovládacího panelu v aplikaci Acrobat Sign Manager můžete otevírat své dokumenty k odeslání a podepsání z mobilního zařízení. Nový ovládací panel dobře funguje i se zařízením iOS 9 a iPad Pro. Vylepšené rozhraní Odesílání zjednodušuje způsob odesílání dokumentů k podpisu. 

Aplikaci si můžete stáhnout zde.

Aplikace Acrobat Sign Manager pro systém Android je lokalizována do 19 jazyků, stejně jako aplikace Acrobat Mobile.

Aplikaci si můžete stáhnout zde.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?