Acrobat Sign pro Salesforce: Obnovení přístupových tokenů

Níže uvedené pokyny vás provedou procesem zrušení přístupových tokenů mezi službami Salesforce a Adobe Sign a následným obnovením vazby integrace a vytvořením nového přístupového tokenu.

Kroky pro opětovné propojení integrace, když jsou správci služeb Acrobat Sign a Salesforce stejní

 1. Přihlaste se k účtu Salesforce pomocí svých přihlašovacích údajů správce a poté vyberte kartu Správce služby Adobe Acrobat Sign.

 2. Ověřte, zda je váš účet Salesforce propojen se stejným účtem Acrobat Sign. 

  V opačném případě se odhlaste a přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů pro propojený uživatelský účet.

 3. V části Nastavení účtu vyberte odkaz Přístup ke konzole pro správu účtu Adobe Acrobat Sign.

  Tím otevřete nabídku Nastavení účtu na nové kartě.

  Obnovení přístupových tokenů pro integraci služby Acrobat Sign pro Salesforce.

 4. Na levém panelu vyberte možnost Osobní předvolby > Přístupové tokeny.

  Zobrazí se seznam přístupových tokenů v účtu Acrobat Sign. S vaším účtem Acrobat Sign může být propojeno více organizací používajících službu Salesforce.

  Důrazně doporučujeme, abyste před odvoláním tokenů určili povahu svého nasazení a všechny organizace SFDC, které mohou být ovlivněny, a zajistili tak, že ostatní organizace nebudou neúmyslně poškozeny.

 5. Vyberte token Adobe Sign pro Salesforce .

  V horní části seznamu tokenů se zpřístupní akce Odvolat.

  Obnovení přístupových tokenů pro integraci služby Acrobat Sign pro Salesforce.

 6. Vyberte možnost Odvolat.

 7. Opakujte kroky 7 a 8 pro každý token identifikovaný jako Adobe Sign pro Salesforce. Po dokončení zavřete kartu nabídky správce služby Adobe Sign.

 8. Po zrušení všech tokenů Salesforce zavřete kartu s nabídkou správy služby Adobe Sign.

 9. Na kartě Správce služby Acrobat Sign pro Salesforce vyberte možnost Odpojit pro uživatele propojeného s účtem Adobe.

 10. Vyberte tlačítko OK pro následně zobrazenou varovnou zprávu.

  Obsah stránky se obnoví a bude informovat, že není propojen žádný účet.

 11. Vyberte možnost Propojit účet.

 12. Na následně zobrazené přihlašovací stránce zadejte své přihlašovací údaje k účtu Acrobat Sign a přihlaste se.

 13. Ověřte se pomocí svého aktuálního ID uživatele. 

  Účty se znovu propojí a vytvoří se nový přístupový token. 

Kroky pro opětovné propojení integrace, když správci služeb Acrobat Sign a Salesforce nejsou stejní

 1. Správce služby Salesforce a správce služby Acrobat Sign musí koordinovat čas, kdy mohou být oba k dispozici, aby obnovili přístupové tokeny. Zajistí tak, že služba nebude přerušena.

 2. Přihlaste se k účtu Adobe Acrobat Sign pomocí přihlašovacích údajů správce.

 3. Přejděte na možnost Účet > Osobní profil > Přístupové tokeny.

 4. Vyberte přístupový token, který je provázán se službou Salesforce. Tím zpřístupníte akci Odvolat.

  Pozor:

  Pokud najdete více přístupových tokenů pro službu Salesforce, je s vaším účtem Adobe Sign zřejmě propojeno více organizací používajících službu Salesforce.

  Důrazně doporučujeme, abyste před odvoláním tokenů určili povahu svého nasazení a všechny organizace SFDC, které mohou být ovlivněny, a zajistili tak, že ostatní organizace nebudou neúmyslně poškozeny.

 5. Vyberte možnost Odvolat.

 6. Jakmile budou přístupové tokeny odvolány, musí se správce služby Salesforce přihlásit ke službě Salesforce, přejít na kartu Správce služby Adobe Acrobat Sign a poté vybrat možnost Propojit účet.

 7. Jakmile se zobrazí přihlašovací stránka služby Acrobat Sign, předejte ovládání správci služby Acrobat Sign, aby provedl ověření pomocí svých přihlašovacích údajů pro účet. 

 8. Vyberte možnost Povolit přístup.

  Účty Salesforce a Acrobat Sign se znovu propojí a vytvoří se nový přístupový token.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online