Vysoké zatížení procesoru způsobené procesem CEPHtmlEngine

Někteří uživatelé mohou po spuštění produktů Adobe zaznamenat vysoké zatížení procesoru. Vysoké zatížení procesoru může způsobit pomalý pohyb kurzoru, výkonnostní prodlevy nebo ještě delší načítání v rámci aplikací.

Pokud je vysoké zatížení procesoru způsobeno procesem CEPHtmlEngine Helper, vyzkoušejte následující řešení:

Řešení 1: Odstraňte složku zásuvného modulu nebo doplňku, který způsobuje vysoké zatížení procesoru

 1. Otevřete Monitor aktivity.

 2. Na kartě s procesy najděte proces CEPHtmlEngine, který způsobuje vysoké zatížení procesoru.

 3. Vyberte proces a dvakrát na něj klikněte. 

 4. Vyberte kartu Otevřené soubory a porty .

 5. V protokolech vyhledejte název zásuvného modulu.

  Zásuvný modul pro aplikaci Adobe Illustrator může vypadat například takto ~/com.adobe.illustrator.OnBoarding.log.

 6. Přejděte do složky rozšíření, která se nachází v umístění ~/Library/Application Support/Adobe/CEP/extensions nebo ${PP}/CEP/extensions.

  Složka rozšíření

 7. Vytvořte záložní kopii souboru.

  Klikněte pravým tlačítkem na složku a zvolte možnost Přesunout do koše.

 8. Restartujte aplikaci.

Pokud tím problém vyřešíte, nahlaste to vývojáři rozšíření, aby ho v příštích verzích opravil.

 1. Otevřete Správce úloh.

 2. Přejděte na kartu Podrobnosti, která se nachází vlevo.

 3. Klikněte pravým tlačítkem na horní sloupec. Vyberte možnost Vybrat sloupce.

 4. Zaškrtněte políčko Příkazový řádek a poté vyberte možnost OK.

  Příkazový řádek

 5. Vyhledejte proces CEPHtmlEngine, který způsobuje vysoké zařízení procesoru.

 6. Stiskněte klávesy Ctrl+C a zkopírujte odpovídající protokoly ze sloupce Příkazový řádek.

  Správce úloh systému Windows

  Vložte je do editoru.

 7. V protokolech vyhledejte název zásuvného modulu.

  Zásuvný modul pro aplikaci Adobe Illustrator může vypadat například takto

  ..\com.adobe.illustrator.OnBoarding.log.

 8. Přejděte do složky rozšíření, která se nachází v umístění C:\Program Files(x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions nebo %AppData%\Roaming\Adobe\CEP\extensions nebo ${PP}\CEP\extensions.

  Složka rozšíření systému Windows

 9. Vytvořte záložní kopii souboru.

  Pravým tlačítkem klikněte na složku a pak vyberte možnost Odstranit

 10. Restartujte aplikaci.

Pokud tím problém vyřešíte, nahlaste to vývojáři rozšíření, aby ho v příštích verzích opravil.

Řešení 2: Kontrola složky souborů protokolů

K tomuto problému může docházet, pokud nemají produkty Adobe přístup ke složce souborů protokolů nebo do ní nemohou zapisovat. Zkontrolujte, zda existuje níže uvedená složka a zda má aktuální uživatelský účet oprávnění ke změně jejího obsahu.

macOS

 • Pomocí příkazu pro otevření složky přejděte do složky ~/Library/Logs/CSXS Creative Cloud Libraries.
 • Ověřte, zda složka existuje a zda máte oprávnění k zápisu do této složky.

Systém Windows

 • Pomocí vyhledávacího pole v nabídce Start přejděte do umístění %temp%.
 • Ověřte, zda složka existuje a zda máte oprávnění k zápisu do této složky.  

Řešení 3: Změna obsahu složky

 1. Ukončete všechny otevřené produkty Adobe, například aplikaci Photoshop, Illustrator, Dreamweaver nebo InDesign.

 2. Zkopírujte obsah ze složky uvedené níže do jiného umístění, abyste jej zálohovali (například do složky na ploše). Cesty ke složkám jednotlivých produktů naleznete níže.

  Poznámka:

  Je třeba přímo vybrat spustitelný soubor produktu a následně na něj kliknout se stisknutou klávesou Ctrl, abyste mohli pomocí příkazu Zobrazit obsah balíčku zobrazit adresáře produktů uvedené níže.

  macOS

  • Photoshop: /Applications/Adobe Photoshop CC 2015/Adobe Photoshop CC 2015.app/Contents/Required/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraryPanel.html/
  • Illustrator: /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator CC 2015.app/Contents/Required/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • InDesign: /Applications/Adobe InDesign CC 2015/Resources/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • Dreamweaver: /Applications/Adobe Dreamweaver/CC 2015/configuration/CEP/extensions/

  Systém Windows

  • Photoshop: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html
  • Illustrator: C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • InDesign: C:\Program Files\Adobe\Adobe InDesign CC 2015\Resources\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Dreamweaver: C:\Program Files\Adobe\Adobe Dreamweaver CC 2015\configuration\CEPExtensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Premiere Pro: C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
    
  Poznámka:

  Pokud při přetahování přidržíte klávesu Alt, můžete vytvořit kopii obsahu složky.

 3. Po vytvoření kopie odstraňte obsah původní složky.

 4. Stáhněte soubor DL224.zip a rozbalte jej do složky uvedené níže (jedná se o stejný obsah, jaký jste v předchozím kroku zálohovali a odstranili).

  Poznámka:

  Přímo vyberte spustitelný soubor produktu a klikněte na něj se stisknutou klávesou Ctrl, abyste mohli pomocí příkazu pro zobrazení obsahu balíčku zobrazit adresáře produktů uvedené níže.

  macOS

  • Photoshop: /Applications/Adobe Photoshop CC 2015/Adobe Photoshop CC 2015.app/Contents/Required/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraryPanel.html/
  • Illustrator: /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • InDesign: /Applications/Adobe InDesign CC 2015/Resources/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • Dreamweaver: /Applications/Adobe Dreamweaver/CC 2015/configuration/CEP/extensions/

  Systém Windows

  • Photoshop: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html
  • Illustrator: C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • InDesign: C:\Program Files\Adobe\Adobe InDesign CC 2015\Resources\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Dreamweaver: C:\Program Files\Adobe\Adobe Dreamweaver CC 2015\configuration\CEPExtensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Premiere Pro: C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
Poznámka:

Technici společnosti Adobe jsou si tohoto problému vědomi a připravují aktualizaci, která jej vyřeší.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.