Při dávkovém exportu se při nastavení výkonu hardwaru zobrazí upozornění

Přečtěte si informace o problému s výkonem hardwaru při dávkovém exportu.

Problém

Pokud v aplikaci Premiere Pro vyberete více souborů nebo sekvencí, z nichž u některých lze použít hardwarovou akceleraci a u jiných nikoli, a budete provádět jejich dávkový export, zobrazí se při pokusu o změnu v nabídce Výkon upozornění.

Popis

Během dávkového exportu několika souborů se v nabídce Výkon v části Video > Nastavení kódování nemusí zobrazovat správné informace o podpoře hardwarové akcelerace u jednotlivých vybraných souborů. Pokud je v nabídce Výkon nastavena možnost Pouze software a vy se pokusíte toto nastavení změnit na možnost Hardware akcelerován, může se zobrazit dialogové okno s upozorněním:

„Hardware vašeho systému nepodporuje hardwarovou akceleraci pro aktuální nastavení.“

Stejné upozornění se vám můžete zobrazit také v aplikaci Adobe Media Encoder, a to když upravujete více výstupů ve frontě nebo při úpravě přednastaveníprohlížeči přednastavení.

Alternativní řešení

Možnost 1

Exportujte jednotlivé soubory nebo sekvence samostatně. Při exportu každého souboru zvlášť bude zajištěno, že v nabídce Výkon bude správně uvedeno, zda je pro příslušný zdroj k dispozici hardwarová akcelerace.

Možnost 2

Pokud používáte dávkový export v aplikaci Premiere Pro, neupravujte nabídku Výkon a vyberte možnost Fronta. Soubory tak budou zpracovány v aplikaci Adobe Media Encoder. V aplikaci Adobe Media Encoder můžete informace o podpoře hardwarové akcelerace pro jednotlivé úlohy zobrazit, když nastavíte ukazatel myši na název přednastavení nebo když pro příslušnou úlohu otevřete okno Nastavení exportu.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.