Od června 2018 by se mohlo stát, že systémy uživatelů, které nejsou kompatibilní s protokolem TLS (Transport Layer Security) 1.2, ztratí přístup k některým službám společnosti Adobe. Zajistěte, aby byly systémy všech klientů do tohoto data s protokolem TLS 1.2 kompatibilní.

Proč se mi tato stránka zobrazuje?

Webová stránka nebo služba společnosti Adobe, ke které se snažíte získat přístup, vyžaduje, abyste v prohlížeči, operačním systému nebo aplikaci používali síťové připojení s vyšším zabezpečením. Je nutné, abyste používali protokol TLS 1.2, který zajišťuje zabezpečenou síťovou komunikaci a výměnu dat mezi systémy uživatelů a webovými službami společnosti Adobe.

Podpora starších verzí protokolu TLS (včetně protokolů TLS 1.0 a 1.1) bude společností Adobe do konce května 2018 ukončena. Technické podrobnosti týkající se protokolu TLS 1.2 najdete v části Časté dotazy.

Jak mohu poskytování služby obnovit?

Moderní prohlížeče protokol TLS 1.2 již podporují. Pro obnovení přístupu k těmto službám obvykle postačí, když si upgradujete prohlížeč. Můžete si stáhnout a nainstalovat jeden z následujících oblíbených prohlížečů:

Pokud používáte jiný prohlížeč, ujistěte se, že podporuje protokol TLS 1.2.

Protokol TLS 1.2 musejí podporovat také architektury operačního systém a aplikací. Pokud se upgradem prohlížeče problém nevyřeší, zkontrolujte, zda používaný počítač splňuje následující požadavky na systém:

Upgradujte si do května 2018 svůj operační systém nebo aplikaci na verzi, která bude podporovat protokol TLS 1.2. Jinak o přístup k této službě přijdete. 

Operační systémy

Windows – serverový systém Windows – počítačový systém Mac OS X
Windows Server 2008 R2 nebo novější Windows 8 nebo novější Mac OS X 10.8 nebo novější

Architektury aplikací

Java .NET OpenSSL
Java 8 nebo novější .NET 4.6 nebo novější OpenSSL 1.01 nebo novější
Java 7 s protokolem TLS 1.2 aktivovaným z aplikace .NET 4.5 s protokolem TLS 1.2 aktivovaným z aplikace  

Časté dotazy

Protokol Transport Layer Security (TLS) je protokol zabezpečení, který zajišťuje ochranu osobních údajů a integritu dat mezi dvěma aplikacemi, které mezi sebou komunikují. Hojně se využívá ve webových prohlížečích a dalších aplikacích, které vyžadují zabezpečenou výměnu dat v síti.

Protokol TLS tvoří podle specifikace dvě vrstvy – protokol TLS Record a protokol TLS Handshake. Protokol Record poskytuje zabezpečení připojení. Protokol Handshake umožňuje vzájemné ověřování serveru a klienta a jejich vyjednávání o šifrovacích algoritmech a kryptografických klíčích před výměnou dat.

Podle standardů společnosti Adobe týkající se dodržování předpisů ohledně zabezpečení je nutné přestat do května 2018 používat starší protokoly a začít používat aktuální verzi TLS 1.2. Pokud váš systém není kompatibilní s protokolem TLS 1.2, může být přístup k některým službám společnosti Adobe zakázán.

Některé služby společnosti Adobe jsou založeny na webu. Můžete s nimi pracovat pouze prostřednictvím zabezpečeného síťového připojení. Protokol TLS pomáhá zajistit, aby bylo připojení mezi používaným webovým prohlížečem a těmito webovými službami zabezpečené a spolehlivé.

V nově vydávaných prohlížečích a operačních systémech jsou standardy zabezpečení upgradovány. Je tak zajištěna vyšší úroveň ochrany osobních údajů a integrity dat. U starších verzí těchto prohlížečů nebo operačních systémů však k aktualizacím na nejnovější standardy nedochází.

S tím, jak se zvyšuje úroveň zabezpečení, se od používání těchto starších, méně zabezpečených verzí prohlížečů a aplikací upouští.

Chcete-li se připojovat k zabezpečeným webům, aktualizujte si operační systém a verze prohlížečů.

Bylo prokázáno, že na protokol TLS 1.0 používající starší metodu šifrování byly cíleny určité útoky a že jsou starší verze vůči útokům zranitelnější než verze TLS 1.2. Další informace najdete v článku Útoky na protokol TLS/SSL.

Společnost Adobe uplatňuje standardy týkající se dodržování předpisů ohledně zabezpečení, na základě kterých je nutné, aby byla podpora starších protokolů ukončena. Jeden takový standard zajišťuje dodržování předpisů uplatňovaných v odvětví platebních karet (PCI). Server pro adaptaci na předpisy uplatňované v odvětví platebních karet je tvořen sadou standardů zabezpečení, jež vyžadují, aby organizace, které přijímají, zpracovávají, ukládají nebo přenášejí údaje o platebních kartách, používaly zabezpečené prostředí.

Na základě předpisů uplatňovaných v odvětví platebních karet je povoleno používat protokol TLS 1.1 nebo vyšší do května 2018.

Většina žádostí o webové služby společnosti Adobe pochází ze systémů uživatelů, které jsou s protokolem TLS 1.2 již kompatibilní. Přenosů ze systémů využívajících protokol TLS 1.1 je málo.

Společnost Adobe plánuje místo čekání na opravy zabezpečení týkající se protokolu TLS 1.1 provést migraci na protokol TLS 1.2, který bude zajišťovat bezpečnější přístup k webovým službám.

Společnost Adobe doporučuje uživatelům, aby přestali starší verze používat a vyhnuli se tak riziku, že se stanou obětí chyb zabezpečení.

Společnost Adobe očekává, že nebudete starší verze protokolu TLS používat déle než do května 2018.

Další informace vám poskytnou pracovníci podpory společnosti Adobe nebo je získáte od vedoucího oddělení zajištění úspěšného využití produktů.

Záleží na tom, jaký prohlížeč používáte. Na používání protokolu TLS 1.2 jsou nakonfigurovány všechny prohlížeče uvedené v seznamu požadavků služeb společnosti Adobe na systém. Pokud používáte prohlížeč nebo verzi, které v tomto seznamu nejsou, proveďte aktualizaci prohlížeče.

Seznam prohlížečů podporovaných službami společnosti Adobe najdete v části Požadavky na systém.

Společnost Adobe nemá nad chybovými zprávami generovanými komunikační vrstvou SSL kontrolu. Tyto zprávy generuje prohlížeč před připojením ke službám společnosti Adobe. Zde jsou příklady některých chyb, ke kterým může docházet:

Prohlížeč Internet Explorer 8 v systému Windows 7:

ie_error

Prohlížeč Internet Explorer 11 v systému Windows 7 (ve výchozím nastavení prohlížeče Internet Explorer 11 je protokol TLS 1.2 zapnutý, ale můžete jej vypnout):

page_can_t_be_displayed

V takovém případě zapněte protokol TLS 1.2 pomocí dialogového okna Upřesnit nastavení, nikoli pomocí jiných možností. Může dojít také k jiným chybám, například k těmto:

  • Nelze se připojit ke službě.
  • Služba je nedostupná.
  • Při připojení došlo k chybě.