Ukončení podpory protokolů TLS 1.0 a 1.1

Společnost Adobe již nepodporuje systémy uživatelů a systémy klientů, které nejsou kompatibilní s protokolem TLS (Transport Layer Security) 1.2. Pokud budete nadále používat starší verze protokolu TLS, můžete potenciálně ztratit přístup ke všem produktům a službám společnosti Adobe.

Proč se mi tato stránka zobrazuje?

Webová stránka, služba nebo aplikace společnosti Adobe, ke které se snažíte získat přístup, vyžaduje, abyste v prohlížeči, operačním systému nebo aplikaci používali síťové připojení s vyšším zabezpečením. Je nutné, abyste používali protokol TLS 1.2, který zajišťuje zabezpečenou síťovou komunikaci a výměnu dat mezi systémy uživatelů a webovými službami a aplikacemi společnosti Adobe.

Společnost Adobe ukončila podporu starších verzí protokolu TLS (včetně protokolů TLS 1.0 a 1.1). Technické podrobnosti týkající se protokolu TLS 1.2 najdete v části Časté dotazy.

Jak mohu poskytování služby obnovit?

Moderní webové prohlížeče protokol TLS 1.2 již podporují. Chcete-li obnovit přístup k těmto službám a aplikacím, upgradujte váš prohlížeč. Můžete si stáhnout a nainstalovat jeden z následujících oblíbených prohlížečů:

Pokud používáte jiný prohlížeč, ujistěte se, že podporuje protokol TLS 1.2.

Protokol TLS 1.2 musejí podporovat také architektury operačního systém a aplikací. Pokud se upgradem prohlížeče problém nevyřeší, zkontrolujte, zda používaný počítač splňuje následující požadavky na systém:

Upgradujte si svůj operační systém nebo aplikaci na verzi, která podporuje protokol TLS 1.2. Jinak o přístup k této službě přijdete. 

Operační systémy

Windows – serverový systém

Windows – počítačový systém

Mac OS X

Windows Server 2008 R2 nebo novější

Windows 8 nebo novější*

Mac OS X 10.8 nebo novější

* Společnost Microsoft nabízí aktualizaci systému Windows, která umožní v systému Windows 7 povolit protokol TLS 1.2.

Architektury aplikací

Java

.NET

OpenSSL

Java 8 nebo novější

.NET 4.6 nebo novější

OpenSSL 1.01 nebo novější

Java 7 s protokolem TLS 1.2 aktivovaným z aplikace

.NET 4.5 s protokolem TLS 1.2 aktivovaným z aplikace

 

Jak mohu povolit protokol TLS 1.2 v systému Windows 7?

Společnost Adobe ukončila podporu protokolů TLS 1.0 a TLS 1.1, a proto by podnikoví správci a koncoví uživatelé měli v zařízeních se systémem Windows 7 povolit protokol TLS 1.2.

 1. Aktualizaci Windows 7 Service Pack 1 můžete nainstalovat prostřednictvím služby Windows Update tak, že budete postupovat podle následujících pokynů. Přečtěte si článek o požadavcích k této aktualizaci.

  • Klikněte na nabídku Start a do vyhledávacího pole zadejte „update“. Následně ve výsledcích vyhledávání vyberte možnost Windows Update.

  • V podokně podrobností klikněte na možnost Zkontrolovat aktualizace a následně počkejte, než systém Windows pro váš počítač dokončí vyhledávání nejnovějších aktualizací.

  • Pokud se na obrazovce zobrazí výzva, že jsou k dispozici důležité nebo volitelné aktualizace (případně že máte zkontrolovat důležité nebo volitelné aktualizace), klikněte na výzvu, načež se zobrazí dostupné aktualizace.

  • V seznamu zaškrtněte políčka u aktualizací, které chcete nainstalovat, klikněte na možnost OK a poté na možnost Nainstalovat aktualizace.

  Aktualizaci Windows 7 Service Pack 1 můžete nainstalovat také jinými způsoby. Další informace.

 2. Přidejte podklíč registru DefaultSecureProtocol tím, že nainstalujete řešení EasyFix.msi.

 3. Restartujte zařízení.

Časté otázky

Protokol Transport Layer Security (TLS) je protokol zabezpečení, který zajišťuje ochranu osobních údajů a integritu dat mezi dvěma aplikacemi, které mezi sebou komunikují. Hojně se využívá ve webových prohlížečích a dalších aplikacích, které vyžadují zabezpečenou výměnu dat v síti.

Protokol TLS tvoří podle specifikace dvě vrstvy – protokol TLS Record a protokol TLS Handshake. Protokol Record poskytuje zabezpečení připojení. Protokol Handshake umožňuje vzájemné ověřování serveru a klienta a jejich vyjednávání o šifrovacích algoritmech a kryptografických klíčích před výměnou dat.

Podle standardů společnosti Adobe týkající se dodržování předpisů ohledně zabezpečení je nutné přestat do května 2018 používat starší protokoly a začít používat aktuální verzi TLS 1.2. Pokud váš systém není kompatibilní s protokolem TLS 1.2, je přístup k některým službám a aplikacím společnosti Adobe omezen.

S některými aplikacemi a službami společnosti Adobe můžete pracovat pouze prostřednictvím zabezpečeného síťového připojení. Protokol TLS pomáhá zajistit, aby bylo připojení mezi používaným webovým prohlížečem a těmito webovými službami a aplikacemi zabezpečené a spolehlivé.

V nově vydávaných prohlížečích a operačních systémech jsou standardy zabezpečení upgradovány. Je tak zajištěna vyšší úroveň ochrany osobních údajů a integrity dat. U starších verzí těchto prohlížečů nebo operačních systémů však k aktualizacím na nejnovější standardy nedochází.

S tím, jak se zvyšuje úroveň zabezpečení, se od používání těchto starších, méně zabezpečených verzí prohlížečů a aplikací upouští.

Chcete-li se připojovat k zabezpečeným webům, aktualizujte si operační systém a verze prohlížečů.

Bylo prokázáno, že na protokol TLS 1.0 používající starší metodu šifrování byly cíleny určité útoky a že jsou starší verze vůči útokům zranitelnější než verze TLS 1.2. Další informace najdete v článku Útoky na protokol TLS/SSL.

Společnost Adobe uplatňuje standardy týkající se dodržování předpisů ohledně zabezpečení, na základě kterých je nutné, aby byla podpora starších protokolů ukončena. Jeden takový standard zajišťuje dodržování předpisů uplatňovaných v odvětví platebních karet (PCI). Server pro adaptaci na předpisy uplatňované v odvětví platebních karet je tvořen sadou standardů zabezpečení, jež vyžadují, aby organizace, které přijímají, zpracovávají, ukládají nebo přenášejí údaje o platebních kartách, používaly zabezpečené prostředí.

Na základě předpisů uplatňovaných v odvětví platebních karet je povoleno používat protokol TLS 1.1 nebo vyšší do května 2018.

Většina žádostí o webové služby a aplikace společnosti Adobe pochází ze systémů uživatelů, které jsou s protokolem TLS 1.2 již kompatibilní. Přenosů ze systémů využívajících protokol TLS 1.1 je málo.

Společnost Adobe provedla migraci na protokol TLS 1.2, aby zajistila bezpečnější přístup ke svým aplikacím a webovým službám.

Společnost Adobe doporučuje uživatelům, aby přestali starší verze používat a vyhnuli se tak riziku, že se stanou obětí chyb zabezpečení. Chcete-li se dozvědět další informace, obraťte se na oddělení péče o zákazníky společnosti Adobe nebo vedoucího oddělení zajištění úspěšného využití produktů.

Záleží na tom, jaký prohlížeč používáte. Na používání protokolu TLS 1.2 jsou nakonfigurovány všechny prohlížeče uvedené v seznamu požadavků služeb a aplikací společnosti Adobe na systém. Pokud používáte prohlížeč nebo verzi, které v tomto seznamu nejsou, proveďte aktualizaci prohlížeče.

Seznam prohlížečů podporovaných službami a aplikacemi společnosti Adobe najdete v části Požadavky na systém.

Společnost Adobe nemá nad chybovými zprávami generovanými komunikační vrstvou SSL kontrolu. Tyto zprávy generuje prohlížeč před připojením ke službám a aplikacím společnosti Adobe. Zde jsou příklady některých chyb, ke kterým může docházet:

Prohlížeč Internet Explorer 8 v systému Windows 7:

Prohlížeč Internet Explorer 11 v systému Windows 7:

Protokol TLS 1.2 je ve výchozím nastavení prohlížeče Internet Explorer 11 povolen, ale pokud je zakázán, můžete jej povolit. V takovém případě povolte protokol TLS 1.2 pomocí dialogového okna Upřesnit nastavení, nikoli pomocí jiných možností. Může dojít také k jiným chybám, například k těmto:

 • Nelze se připojit ke službě.
 • Služba je nedostupná.
 • Při připojení došlo k chybě.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.