Chyba „Při čtení tohoto dokumentu se vyskytnul problém (131)“ | Adobe Reader, Acrobat, LiveCycle ES2 (9.0)

Problém

Když se pokusíte zobrazit dokument v aplikaci Adobe Reader nebo Acrobat, dojde k chybě „Při čtení tohoto dokumentu se vyskytnul problém (131)“. Pomocí nástroje Adobe Reader Extensions jste použili práva k užívání na dokumenty PDF s aktivovanou možností úplného uložení.

Někdy se před výše uvedenou chybou zobrazí následující zpráva s tímto obsahem:

Na této stránce došlo k chybě. Aplikace Acrobat nemusí stránku zobrazit správně. Chcete-li problém vyřešit, obraťte se na osobu, která vytvořila dokument PDF.

Řešení

Zakažte možnost úplného uložení v nástroji Reader Extensions a použijte práva znovu. Zakázáním této možnosti povolíte funkci postupného ukládání v souboru PDF. Funkce postupného ukládání mírně zvětší soubor a urychlí provádění operace ukládání v aplikaci Acrobat nebo Reader, aniž by došlo k poškození souboru. Pokud nepoužíváte webové rozhraní, avšak používáte rozhraní API k použití práv, můžete aktivovat postupné ukládání pomocí objektu PDFUtilitySaveMode. Další informace viz

http://help.adobe.com/cs_CZ/livecycle/9.0/programLC/help/index.htm?content=001005.html

Další informace

Společnost Adobe plánuje vyřešit problém s úplným uložením v nástroji Reader Extensions v budoucí verzi.  Je k dispozici oprava pro službu LiveCycle ES2 SP2, takže pokud požaduje tuto opravu, obraťte se na podporu pro firmy.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.