Základní informace

Šablony pohyblivých grafik jsou typy souboru (.mogrt), které lze vytvořit v aplikaci After Effects nebo Premiere Pro.

Šablony pohyblivých grafik umožňují návrhářům pracujícím s aplikací After Effects zapouzdřit komplexní projekt After Effects (soubor AEP) do jediného souboru se snadno použitelnými ovládacími prvky, které lze využívat a přizpůsobit v aplikaci Premiere Pro.

Tituly a grafiku je možné vytvořit také v aplikaci Premiere Pro a exportovat jako šablonu pohyblivé grafiky (.mogrt) pro pozdější opětovné využití nebo sdílení.  

Formát souboru .mogrt umožňuje návrhářům pracujícím s aplikací After Effects zachovat kontrolu nad stylem kompozic a také umožňuje redaktorům pracujícím s aplikací Premiere Pro přizpůsobit pohyblivou grafiku v kontextu redaktorského projektu.

Autor šablony pohyblivé grafiky může v aplikaci After Effects vytvořit celou řadu vlastností, které budou v šabloně dostupné, například to může být možnost vytvářet dynamické změny textu, barvy a rozložení.

Když v aplikaci Premiere Pro otevřete šablonu pohyblivé grafiky vytvořené pomocí aplikace After Effects, všechny tyto vlastnosti se zobrazí na panelu Základní grafiky. Redaktor může potom obsah upravit v aplikaci Premiere Pro a nemusí ztrácet čas přepínáním mezi aplikacemi. 

 1. Chcete-li přidat šablonu pohyblivé grafiky pomocí panelu Základní grafiky, otevřete panel Základní grafiky a klikněte na kartu Procházet.

 2. Vyberte požadovanou šablonu pohyblivé grafiky a přetáhněte ji do videostopy ve vaší sekvenci.

 3. Šablona pohyblivé grafiky v sekvenci vytvoří položku stopy.

  • Aplikace Premiere Pro může indikovat, že médium je offline, dokud se šablona zcela nenačte.
  • Pokud vámi přidaná šablona vyžaduje písma, která nejsou nainstalovaná, můžete je nahradit dostupnými písmy.
 4. Vyberte požadovanou grafiku na časové ose a upravte ji. Parametry šablony pohyblivé grafiky můžete přizpůsobit na panelu Základní grafiky pod kartou Úpravy.

Poznámka:

Některé šablony pohyblivé grafiky (soubory .mogrt) vyžadují instalaci aplikace After Effects.

Další informace o používání šablon pohyblivých grafik v aplikaci Premiere Pro najdete v článku Použití šablon pohyblivých grafik v aplikaci Premiere Pro.

Šablony pohyblivé grafiky můžete získat následujícími způsoby:
 • Šablony pohyblivé grafiky lze získat zdarma nebo zakoupit prostřednictvím služby Adobe Stock. Šablony pohyblivých grafik lze najít ve službě Adobe Stock prostřednictvím aplikace Premiere Pro, a to následujícími způsoby:
  • Na panelu základních grafik vyberte na kartě pro procházení službu Adobe Stock a potom zadejte hledaný termín. 
  • Otevřete panel knihoven. Zadejte hledaný výraz a zobrazte šablony pohyblivé grafiky zaškrtnutím políčka vedle možnosti Šablony.
 • Navštivte web www.stock.adobe.com, zadejte hledání šablon a zvolením filtru Premiere Pro v možnostech hledání omezte hledání na šablony pohyblivé grafiky.
 • Aplikace Premiere Pro je dodávána také s ukázkovými šablonami pohyblivé grafiky, které byly vytvořené v aplikacích After Effects a Premiere Pro.

Šablony pohyblivé grafiky (.mogrt) jsou dostupné bez ohledu na to, jaký projekt máte otevřený. Je to podobné jako u písem nainstalovaných v počítači, která jsou dostupná bez ohledu na to, na jakém projektu právě pracujete.

Šablony pohyblivých grafik uložené v knihovnách Creative Cloud není nutné za účelem použití instalovat.

 1. Klikněte na tlačítko pro instalaci šablony pohyblivé grafiky umístěné v dolní části panelu základních grafik na kartě pro procházení, případně vyberte možnost pro instalaci šablony pohyblivé grafiky, která je dostupná v nabídce Grafika

  Instalace šablony pohyblivé grafiky pomocí panelu Základní grafiky
  Instalace šablony pohyblivé grafiky pomocí panelu Základní grafiky
 2. Tím se šablona pohyblivé grafiky přidá do složky místních šablon a bude dostupná v rámci projektů Premiere Pro.

Další informace o instalaci a používání šablon pohyblivých grafik v projektech aplikace Premiere Pro najdete v článku Použití šablon pohyblivých grafik v aplikaci Premiere Pro.

Šablony pohyblivých grafik lze vytvářet buď v aplikaci After Effects, nebo v aplikaci Premiere Pro. Více informací o vytváření šablon pohyblivé grafiky najdete na následujících stránkách:

Ano, grafiku můžete vytvářet nativně v aplikaci Premiere Pro pomocí panelu Základní grafiky a potom ji lze exportovat jako šablony pohyblivé grafiky (soubory .mogrt) pro účely sdílení nebo opětovného využití bez nutnosti instalovat aplikaci After Effects. 

Další informace najdete v článku Panel základních grafik.

Při exportu šablony pohyblivé grafiky se můžete rozhodnout, zda ji chcete uložit do knihoven Creative Cloud pro snadnou spolupráci, do složky místních šablon na disku nebo na jiné místo na místní jednotce.

Řešení problémů

Chyba při importu šablony pohyblivé grafiky

Některé šablony pohyblivé grafiky vyžadují instalaci aplikace After Effects, aby bylo možné je přizpůsobit v aplikaci Premiere Pro. Je potřeba mít v počítači nainstalovanou zkušební nebo licencovanou verzi aplikace After Effects. Aby bylo možné používat šablony pohyblivé grafiky v aplikaci Premiere Pro, není třeba aplikaci After Effects kupovat. 

Na panelu Základní grafiky v aplikaci Premiere Pro se u šablon pohyblivé grafiky, které vyžadují instalaci aplikace Adobe After Effects nebo upgrade na určitou verzi aplikace After Effects v počítači, zobrazí následující ikona:

Pokud šablona pohyblivé grafiky, kterou přidáte do sekvence, vyžaduje instalaci aplikace After Effects nebo pokud nemáte nainstalovanou kompatibilní verzi aplikace After Effects, zobrazí se chybová zpráva:

This Motion Graphic template was created in After Effects. To use this template in Premiere Pro, please install After Effects (trial or license) and retry. Learn more at adobe.com/go/mgt_cz. (Tato šablona pohyblivé grafiky byla vytvořena v aplikaci After Effects. Chcete-li ji použít v aplikaci Premiere Pro, nainstalujte si zkušební nebo licencovanou verzi aplikace After Effects a zkuste to znovu. Další informace získáte na adrese adobe.com/go/mgt_cz.)

Pokud se tato zpráva zobrazí, je nutné nainstalovat kompatibilní verzi aplikace After Effects, jinak nebudete moci šablonu pohyblivé grafiky používat. 

 • Pokud máte předplatné služby Creative Cloud, předplatné aplikace After Effects je již součástí plánu. Stáhněte si tuto aplikaci z aplikace Creative Cloud.
 • Jestliže máte licenci pouze k aplikaci Premiere Pro, můžete nainstalovat zkušební verzi aplikace After Effects. Dokud bude aplikace After Effects nainstalovaná, budete moci používat šablony pohyblivých grafik v aplikaci Premiere Pro, a to i po vypršení platnosti zkušební verze.
Chybová zpráva zobrazená při pokusu o použití šablon pohyblivých grafik
Chybová zpráva zobrazená při pokusu o použití šablon pohyblivých grafik

Šablona pohyblivé grafiky je zobrazena jako mediální soubor, který je offline

Pokud máte v počítači nainstalovanou jen aplikaci Premiere Pro, ale ne aplikaci After Effects, zobrazí se vám při pokusu o otevření projektu aplikace Premiere Pro s šablonou pohyblivé grafiky, která byla vytvořena v aplikaci After Effects, upozornění, že je mediální soubor ve stavu offline. Abyste mohli s tímto projektem pracovat, budete si muset nainstalovat aplikaci After Effects (zkušební nebo licencovanou verzi). Postup je uveden výše.

Je to závislé na různých faktorech. Mnoho šablon pohyblivé grafiky nevyžaduje pro jejich úpravy v aplikaci Premiere Pro instalaci aplikace After Effects. V některých šablonách pohyblivých grafik se však používají efekty, které nejsou v aplikaci Premiere Pro nativně podporovány, takže je nutné je vykreslit pomocí aplikace After Effects.

Pokud používáte nejnovější verzi aplikace Premiere Pro, ale v počítači je nainstalována starší verze aplikace After Effects, mediální soubor bude v sekvenci označený jako offline a u šablon pohyblivé grafiky ve složce Základní grafiky se může zobrazit varovná ikona upozorňující na nutnost provedení instalace nebo upgradu aplikace After Effects. Aby bylo možné tyto šablony pohyblivé grafiky použít, podle pokynů níže nainstalujte nejnovější verzi aplikace After Effects (zkušební nebo licencovanou verzi).

 

Instalace zkušební a licencované verze aplikace After Effects

Chcete-li si nainstalovat aplikaci After Effects, přejděte na stránku http://www.adobe.com/cz/products/aftereffects.html

Pokud máte nainstalovanou počítačovou aplikaci Creative Cloud (CC), aplikaci After Effects lze nainstalovat přímo z ní. Jestliže počítačovou aplikaci Creative Cloud (CC) nainstalovanou nemáte, nainstaluje se do počítače nejprve instalační program služby Creative Cloud a pomocí něj pak můžete nainstalovat aplikaci After Effects.

I když máte nainstalovánu aplikaci Premiere Pro, je možné, že jste počítačovou aplikaci Creative Cloud odstranili. Nainstalujte si počítačovou aplikaci Creative Cloud a potom si pomocí ní nainstalujte aplikaci After Effects. 

Ano, šablony pohyblivých grafik vytvořené v aplikaci After Effects, které tuto aplikaci vyžadují, budou i nadále fungovat v aplikaci Premiere Pro za předpokladu, že zkušební verze aplikace After Effects s vypršenou platností zůstane nainstalovaná.