Chyba náhledu nebo chybové ukončení po změně velikosti panelů náhledu

Informace o tom, jak vyřešit chyby náhledu nebo chybová ukončení, ke kterým může docházet při používání aplikace Premiere Pro 15.2 nebo After Effects 18.2 v systémech s ovladači Nvidia.

Problém

Pokud používáte ovladače Nvidia a v ovládacích panelech Nvidia jste povolili možnost Image Sharpening (Zostření obrazu) nebo Antialiasing – FXAA (Vyhlazování – FXAA), může po změně velikosti panelů náhledu docházet k závažné chybě náhledu nebo i chybovému ukončení.

Video, jehož náhled se zobrazuje v jednom okně, se může zobrazit nebo částečně zobrazit v druhém okně.

Pokud například po zobrazení náhledu klipu v monitoru zdroje zobrazíte náhled sekvence obsahující různé klipy v monitoru programu, mohou se tyto snímky ze sekvence zobrazovat také v monitoru zdroje.

Řešení

Možnosti Image Sharpening (Zostření obrazu) a Antialiasing – FXAA (Vyhlazování – FXAA) jsou ve výchozím nastavení zakázány a nejsou pro aplikaci Premiere Pro nebo After Effects vyžadovány. Je však možné, že jste je povolili pro jiné aplikace (některé herní aplikace je mohou vyžadovat). 

Podle těchto pokynů nakonfigurujte ovládací panely Nvidia tak, aby byly tyto dvě možnosti zakázány:

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na plochu a otevřete ovládací panel Nvidia.

  2. V levé části vyberte možnost Manage 3D settings (Spravovat 3D nastavení).

  3. V pravé části vyberte kartu Program Settings (Nastavení programu) a nakonfigurujte nastavení pro konkrétní aplikaci.

  4. V rozbalovací nabídce vyberte cílovou aplikaci Adobe Premiere nebo Adobe After Effects.

  5. Vyhledejte možnosti Image Sharpening (Zostření obrazu) a Antialiasing – FXAA (Vyhlazování – FXAA) a vypněte je.  Poté klikněte na tlačítko Apply (Použít).

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?