Nejčastější dotazy k licenční smlouvě s koncovým uživatelem

Licence povoluje používání softwaru, obsahu a služeb v souladu s určitými podmínkami stanovenými v licenční smlouvě s koncovým uživatelem (EULA). Smlouva EULA představuje právně závazný dokument. Bez uzavření smlouvy EULA nelze legálně používat software, obsah ani službu.

Se zakoupením softwaru si kupujete právo nebo pořizujete licenci k používání softwaru v souladu se smlouvou EULA.

Smlouva EULA přesně vysvětluje, jakým způsobem můžete zakoupený software používat, a určuje konkrétní omezení týkající se vašeho používání softwaru. Pokud porušíte podmínky smlouvy EULA, vystavujete se donucovacím opatřením a sankcím.

Na této stránce jsou uvedeny odpovědi na časté dotazy týkající se smluv EULA.

Můžu nainstalovat jednotlivé součásti sady na různé počítače?

Ne. Sady produktů, například Studio a Creative Suite, se prodávají jako jeden produkt a podle toho je stanovena také jejich cena. Výrazné slevy lze dosáhnout zakoupením jedné sady produktů, spíše než samostatných licencí na každý dílčí produkt. Smlouva EULA výslovně uvádí, že všechny produkty obsažené v sadě je nutné nainstalovat a používat na stejném počítači.

Mohu používat software na dvou počítačích?

Pokud jste vlastníkem nebo primárním uživatelem licence pro jednoho uživatele nebo multilicence k produktu společnosti Adobe, který je nainstalován na počítači v zaměstnání, můžete software nainstalovat a používat také na jednom sekundárním počítači se stejnou platformou doma nebo v přenosném počítači. Software však nemůžete spouštět v primárním i sekundárním počítači současně.

Licenci pro jednoho uživatele k produktu společnosti Adobe může používat maximálně jeden uživatel.

Poznámka: Zákazníci s multilicencemi společnosti Adobe (AVL) musí zakoupit dvě různé licence, aby mohli používat oba operační systémy, i když mají dva různé počítače. Mohou použít stejnou licenci na jiném počítači (nikoli současně) pouze se stejnou platformou doma.

Další informace související se zásadami aktivace produktů společnosti Adobe, včetně posledních změn, najdete v nápovědě k aktivaci a deaktivaci.

Mohu používat software v obou oddílech, pokud používám více systémů současně?

Pokud spouštíte více systémů současně a produkt je nainstalován v obou oddílech, je nezbytné zakoupit samostatnou licenci pro každou instalaci. Předtím než při současném používání více systémů nainstalujete produkt do oddílů systému Mac OS i Windows, pořiďte si samostatnou licenci pro každý produkt.

Proč nemohu software používat v různých platformách?

Společnost Adobe vyvíjí software pro různé platformy (například Mac OS, Windows, Linux) a prodává software vytvořený pro samostatné platformy jako samostatné produkty. Chcete-li používat produkty v různých platformách, je nezbytné zakoupit licenci k softwaru pro každou platformu, kterou používáte. Sériové číslo produktu určeného pro jednu platformu nelze použít pro stejný produkt určený pro jinou platformu.

Mohu po provedení upgradu použít, prodat nebo převést předchozí verze softwaru?

Ne. Zakoupením upgradu produktu dojde k rozšíření existující licence tak, aby se vztahovala na novou verzi softwaru společnosti Adobe. Nezískáte dvě samostatné licence ke staré verzi a nové verzi. Pokud například provedete upgrade z aplikace Adobe Acrobat 6 na aplikaci Acrobat 7, aplikaci Acrobat 6 nelze prodat jinému uživateli.

Pokud místo provedení upgradu starého softwaru zakoupíte novou licenci, máte povolení starou licenci převést, pokud jste tedy nezakoupili původní licenci ve formě multilicence.

Jak zjistím, zda mám nárok na používání vzdělávací verze softwaru?

Chcete-li zobrazit požadavky týkající se zakoupení vzdělávacích verzí softwaru společnosti Adobe, navštivte obchod Adobe Education Store.

Komu mám nahlásit, že společnost používá software nevhodným způsobem?

Porušení smlouvy EULA nebo jakékoli nevhodné či neoprávněné používání softwaru společnosti Adobe můžete nahlásit na adrese piracy@adobe.com, kontaktováním podpory společnosti Adobe nebo zavoláním na číslo 800-343-3325. Společnost Adobe se upřímně vynasnaží zachovat důvěrnost všech identifikovatelných osobních údajů, které od vás shromáždí.

 

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online