Brug af Acrobat eller Reader med udvidet beskyttelsestilstand i Internet Explorer

Hvad er EPM?

Microsoft øgede onlinesikkerheden ved at introducere Udvidet beskyttelsestilstand (EPM) i Internet Explorer 10. Fordi EPM håndhæver visse restriktioner, kan det være nødvendigt at deaktivere EPM for at vise en PDF i IE med Acrobat eller Reader. I nogle versioner af IE var EPM aktiveret som standard. I de aktuelle versioner er EPM deaktiveret som standard.

Acrobat-produkter understøttede kun delvist EPM med 10.1.8 og 11.0.04. Med disse versioner deaktiveres inkompatible tilføjelsesprogrammer automatisk, når EPM er slået til. Hvis du støder på et websted, der kræver et tilføjelsesprogram såsom et Acrobat-plug-in, skal du deaktivere EPM for det pågældende websted. Så kan du bruge webstedet, imens EPM stadig er aktiveret for resten af internettet. Du bør kun deaktivere EPM for websteder, du har tillid til.

 • Du kan deaktivere EPM for et enkelt websted ved at klikke på knappen Deaktiver, når EPM-meddelelseslinjen vises.
 • Hvis du vil deaktivere EPM helt, kan du læse http://support.microsoft.com/kb/2864914

Der er fuld understøttelse på 10.1.9 og 11.0.06.

 • De seneste forbedringer er beskrevet i produktbemærkningerne
 • Ændringer i 11.0.07: Der blev lavet et 64-bit plug-in til IE 11 med Udvidet beskyttelsestilstand på Win 7.

Når du åbner et PDF-dokument, mens Readers Beskyttet tilstand er slået fra, og EPM er slået til i IE 10 eller 11, aktiveres Beskyttet tilstand automatisk. Beskyttet tilstand er også aktiveret, selvom brugerindstillingerne og brugerfladen med præferencer angiver, at Beskyttet tilstand er deaktiveret.

Den aktuelle oplevelse

Hvis du har Acrobat Continuous (abonnement)

Starter med oktober 2016-opdatering til Acrobat Continuous

Du kan altid downloade et PDF-dokument lokalt og åbne det i installerede program.Du kan også åbne et PDF-dokument i IE.

Bemærk: Med Acrobat Continuous (oktober 2016-opdatering eller nyere) er det nemt at åbne et PDF-dokument i IE, uanset om EPM er deaktiveret eller aktiveret.

Hvis du har Acrobat Classic (kun stationære computere), Acrobat XI eller en tidligere version

Du kan altid downloade et PDF-dokument lokalt og åbne det i installerede program. Når et PDF-dokument åbnes i en browser, vises der dog en dialogboks eller meddelelseslinje med muligheder for handling (meddelelsen varierer afhængig af kontekst):

"Denne webside forsøger at køre (Adobe PDF Reader | PDF-browserobjekt | AcroPDF.dll). Hvis du har tillid til webstedet, kan du deaktivere Udvidet beskyttelsestilstand for at få webstedet til at køre objektet".

Denne meddelelse har valgmuligheder såsom: 

 • Kør objekt | Kør ikke
 • Deaktiver | Ignorer altid
 • OK | Annuller

Funktionsmåden er således:

 • Tillades kørslen, indlæses PDF-dokumentet. Meddelelsen vises igen, hver gang PDF-dokumentet åbnes.
 • Tillades kørslen ikke, annulleres indlæsningen af PDF-dokumentet, og denne anmodning vises ikke igen for domænet, medmindre brugeren sletter sin browserhistorik.
 • Udføres der ingen handling, åbnes der en tom webside.
 • Hvis der for LiveCycle-formularer vælges ikke at fortsætte, resulterer det i, at PDF-dokumentet ikke indlæses, og følgende advarsel vises:

Andre problemer

3597910: Kun Windows 8: Elementer i brugerfladen til Web Capture (gem HTML som PDF) vises ikke i IE-brugerfladen.

Løsning til 32-bit-systemer: Hvis du manuelt opretter en mappe med navnet "Low" i cachemappen under %USERPROFILE%\AppData\Local\Packages\windows_ie_ac_001\AC\INetCache, virker det efterfølgende.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online