Problem

Når du åbner hjælpen i Acrobat X, vises der en fejlmeddelelse om, 

at indholdet i onlinehjælpen ikke kan vises, og at du skal kontrollere, at du kan starte din webbrowser, og at du har adgang til internettet.

Løsninger

Løsning 1: Gør indholdet i hjælpen tilgængeligt offline.

  1. Installer Adobe Community Help Client (CHC) fra  http://www.adobe.com/support/chc/chc-5i/da_DK/AdobeHelp.air.

  2. Vælg Start > Programmer > Adobe-hjælpen.
  3. Åbn dialogboksen med indstillinger i CHC.
  4. Vælg Adobe Reader X i ruden med downloadindstillinger.
  5. I ruden med lokalt indhold skal du vælge at bruge Adobe Reader X under funktionen til at downloade/opdatere.
  6. Følg vejledningen i Deaktivering af internetadgang fra CS5 Community Help Client – for systemadministratorer (cpsdi_84992) for at installere det offline indhold fra hjælpen.

I CHC opdateres helpcfg-filerne efter den første installation af CHC. Luk og genstart CHC-klienten en eller to gange for at få funktionen til at downloade Acrobat/Reader X-hjælpen til at fungere.

Løsning 2: Opret adgang til onlinehjælpen direkte i en browser.

Gå til http://help.adobe.com/da_DK/acrobat/pro/using/index.html. Hvis der vises et link med teksten "en_US", fører det til den engelske hjælpefil. Udskift denne tekst med den tilsvarende tekst for dit land for at gå til den pågældende version af hjælpen. Hvis du f.eks. vil gå til den danske version af hjælpen, skal du erstatte en_US med da_DK (http://help.adobe.com/da_DK/acrobat/pro/using/index.html).

Der er en liste over de tilgængelige landekoder under C:\Programmer (x86)\Fælles filer\Adobe\HelpCfg. Mappenavnene i HelpCfg er navnene på de forskellige landekoder.

Løsning 3: Download PDF-versionen af hjælpen.

Download PDF-versionen af hjælpen fra http://help.adobe.com/da_DK/acrobat/pro/using/acrobat_X_pro_help.pdf

Du kan læse mere om, hvordan forskellige sprogversioner downloades, i PDF-filen ovenfor. Hvis du f.eks. vil gå til den danske version af hjælpen, skal du erstatte en_US med da_DK (http://help.adobe.com/da_DK/acrobat/pro/using/acrobat_X_pro_help.pdf).

Løsning 4: Kun på Windows – rettelse i registreringsdatabasen (for 10.1.4).

Opdater til Acrobat/Reader 10.1.4, og opret registreringsdatabaseposterne nedenfor. Ved at aktivere registreringsdatabasen tvinges Acrobat/Reader til at åbne standardsiden for hjælpen i browseren, når der ikke kan oprettes adgang til Adobes hjælpeserver. Hvis Acrobats/Readers internetadgang f.eks. er blokeret af en proxyserver, åbnes standardsiden for hjælpen i browseren (som muligvis har proxyindstillingen og kan oprette adgang til internettet). Fejlmeddelelsen om netværket vises ikke. Ulempen er, at fejlmeddelelsen om netværket ikke længere vises i Acrobat/Reader. Det er en begrænsning, idet det ikke kan afgøres, om internetadgangen er blokeret af en proxyserver, eller om der er et egentligt netværksproblem. Hvis der er tale om et egentligt netværksproblem (f.eks. et frakoblet kabel), vises HTTP 404-fejlen i browseren.

 

Acrobat.
32 bit Machine
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\10.0\FeatureState] 
"3179427"=dword:00000001
64 bit Machine
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\Adobe Acrobat\10.0\FeatureState]
"3179427"=dword:00000001

Reader.
32 bit Machine
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Acrobat Reader\10.0\FeatureState]
"3179427"=dword:00000001
64 bit Machine
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\Acrobat Reader\10.0\FeatureState]         
"3179427"=dword:00000001

Yderligere oplysninger

Acrobat X bruger en ny hjælpeklient til at vise indholdet i hjælpen. Hvis denne klient forhindres i at søge online, vises der en fejl.

En autentificerende proxyserver kan blokere hjælpeklienten. På nuværende tidspunkt er hjælpeklienten ikke kompatibel med autentificerende proxyservere.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online