Håndtering af skrifttyper i Acrobat Distiller når du opretter PDF-filer

Vigtig påmindelse:

Adobe deaktiverer understøttelse af oprettelse med Type 1-skrifttyper i januar 2023. Få mere at vide i Postscript Type 1 End of Support-hjælpeartikel.

Indhold

Skrifttyperne bestemmer dit output, når du konverterer dokumenter til PDF-format i Adobe Acrobat Distiller. Acrobat Distiller er både en funktion i Adobe Acrobat og et særskilt program. Skrifttypen (f.eks. TrueType, PostScript) påvirker det generelle udseende på tekst i PDF-filen og hvorvidt der kan søges eller redigeres i teksten, og om den kan udskrives.

Brug dette dokument til at forstå, hvordan Acrobat Distiller håndterer skrifttyper, og optimer dit PDF-output.

Om skrifttyper i Windows og Mac OS

Acrobat Distiller genkender alle skrifttyper fra Windows og Mac OS. Skrifttypen (f.eks. TrueType, PostScript) påvirker dog, hvordan Acrobat Distiller håndterer oplysninger om skrifttypen.

Skrifttyperne i Windows omfatter: Type 1-skrifttyper (eller PostScript-skrifttyper), Type 3-skrifttyper, Windows bitmap- og vektorskrifttyper, TrueType-skrifttyper og Open Type-skrifttyper fra Adobe (Windows 2000 og XP). Skrifttyperne i Mac OS omfatter: Type 1-skrifttyper, Apple TrueType-skrifttyper, TrueType-skrifttyper og OpenType-skrifttyper fra Adobe.

I tillæg til skrifttypen bruger Acrobat Distiller skrifttypens tegnsæt til at bestemme, hvilke skrifttypeoplysninger, der skal inkluderes i PDF-filen, der oprettes. Tegnsæt for Type 1-skrifttyper kan f.eks. omfatte ét eller flere af tegnsættene ISO Latin 1, Ekspert, Small Capitals & Old Style Figures (SC & OSF), Symbolsk, Kyrillisk og Kanji:

-- ISO Latin 1-tegnsættet (eller standard Type 1-tegnsættet) omfatter standardtegnene i det engelske, franske, italienske og tyske alfabet samt tegnsætningstegn og tal.

-- Ekspert-tegnsæt omfatter brøk- og ligaturtegn til det engelske alfabet.

-- SC & OSF-tegnsæt indeholder specialdesignede bogstaver og tal til at tilpasse et dokuments udseende.

-- Symbol-tegnsæt indeholder ikke-teksttegn i stedet for alfabetiske tegn.

-- Kyrilliske tegnsæt indeholder de alfabetiske tegn fra sprog såsom russisk og ukrainsk.

-- Kanji (Japansk) tegnsæt indeholder japanske dobbeltbytetegn. Se afsnittet om Kanji-skrifttyper i dette dokument for at få oplysninger om, hvornår du kan bruge og se Kanji-skrifttyper i PDF-filer.

Hvordan Acrobat Distiller bruger skrifttyper

Når Acrobat Distiller skal konvertere et dokument til et PDF-dokument, skal det referere til hver skrifttype i det originale dokument via følgende processer, når dokumentet konverteres til først PostScript og dernæst til PDF.

Kontrol af PostScript-navnet

Acrobat Distiller søger efter et PostScript-skrifttypenavn og føjer navnet til PDF-dokumentet. PostScript-skrifttypenavne står som regel i skrifttypens navnetabel. Navnetabellen gemmer skrifttypeoplysninger såsom navn, typografi og copyright. Hvis der ikke kan findes et PostScript-navn, bruger Acrobat Distiller systemets navn til skrifttypen. Hvis det oprindelige dokument f.eks. indeholder en TrueType-skrifttype, der er installeret på systemet, henter Acrobat Distiller BaseFone- og FontName-værdierne fra skrifttypens navnetabel.

Hvis skrifttypen er en Type 42-skrifttype, opretter Acrobat Distiller en navnetabel til skrifttypen fra en matchende systemskrifttype. Type42-skrifttyper omfatter typisk ikke navnetabeller. Læs mere om Type 42-skrifttyper i "TrueType-skrifttyper" under afsnittet "Hvordan skrifttyper påvirker tekst i PDF-filer" i dette dokument.

Tilføj en beskrivelse af skrifttyperne

Acrobat Distiller tilføjer en beskrivelse af Type 1-skrifttyper, der bruger ISO Latin 1-tegnsættet, til hver PDF-fil, der oprettes. Hvis du åbner en PDF-fil på en computer, der har disse skrifttyper installeret, bruger Acrobat de installerede skrifttyper til at vise og udskrive PDF-filen. Hvis skrifttyperne ikke er installeret, bruger Acrobat skrifttypernes beskrivelser til at oprette erstatninger, der minder om de oprindelige skrifttyper.

Integration af skrifttyperne

Hvis integration af skrifttyper er aktiveret, integrerer Acrobat Distiller TrueType- og Type 3-skrifttyper samt Type 1-skrifttyper, der ikke bruger ISO Latin 1-tegnsættet (f.eks. symboler eller eksperttegn). Acrobat Distiller 7.0 kan integrere OpenType-skrifttyper. Programmet, der oprettede originaldokumentet, bestemmer dog, hvilke OpenType-skrifttypeegenskaber der kan integreres. Hvis du integrerer en OpenType-skrifttype, der er baseret på en Type 1-skrifttype, integrerer Acrobat Distiller den som en CFF/Type 2-skrifttype. Acrobat Distiller integrerer OpenType-skrifttyper, der er baseret på TrueType-skrifttyper, som TrueType-skrifttyper.

En skrifttype, der er integreret i en PDF-fil, kan altid ses og udskrives – uanset om den er installeret på systemet eller ej. Du kan dog ikke redigere tekst i PDF-filen, medmindre skrifttypen er installeret. Hvis du forsøger at redigere tekst, der bruger en integreret skrifttype, og skrifttypen ikke er installeret, viser Acrobat en advarsel og bruger en erstatningsskrifttype i stedet.

Skrifttypetilladelser

Acrobat Distiller registrerer og bibeholder de originale skrifttypetilladelser – også selvom en PDF-fil gendestilleres. Skrifttyper med begrænsede tilladelser kan ikke integreres, og de vil få Acrobat Distiller til at vise en fejl under konverteringsprocessen. Hvis du desuden forsøger at integrere skrifttyper, der ikke bruger et tegnkodningsformat, som f.eks. WinAnsi eller MacRoman, vil Acrobat Distiller muligvis returnere en fejl.

Konvertering af skrifttyperne

Hvis Acrobat Distiller ikke kan fortolke eller finde de relevante skrifttypeoplysninger, erstatter det skrifttypen. I sjældne tilfælde konverterer Acrobat Distiller sådanne skrifttyper til bitmap-billeder, hvilket forhindrer søgning og redigering i, samt skalering af, skrifttypen. Acrobat Distiller konverterer typisk PCL-skrifttyper og Windows vektorskrifttyper (kontur) til bitmap-billeder. Se afsnittet "Hvordan PostScript-printerdrivere håndterer TrueType-skrifttyper i Windows" i dette dokument.

Skrifttypebeskrivelser

Acrobat Distiller integrerer en skrifttypebeskrivelse (dvs. oplysninger om skrifttypen) for hver skrifttype, det integrerer. En beskrivelse kan omfatte følgende oplysninger:

Beskrivelse Det, beskrivelsen betyder
Ascent Den maksimale højde over grundlinjen som tegn i skrifttypen når – eksklusive accenttegn.
CapHeight Y-koordinaten for toppen af flade store bogstaver (f.eks. E) målt fra grundlinjen.
Descent Den maksimale dybde under grundlinjen, som tegn i skrifttypen når.
Flags Skrifttypens egenskaber, inklusive fast bredde, serif, symbolsk, håndskrift, kursiv, små versaler, versaler og andre egenskaber.
FontBBox En afgrænsningsramme, der er det mindste rektangel og som kan indeholde alle tegn i tegnsættet, hvis de skrives oven på hinanden.
ItalicAngle Vinklen i grader på de dominerende lodrette streger – som regel negativ.
StemV Bredden på de lodrette stammer i tegn.
AvgWidth (valgfrit) Den gennemsnitlige bredde på skrifttypens tegn.
FontFile (valgfrit) Den fuldstændige kontur på skrifttypesnittet. Kun til stede når skrifttypen eller skrifttypeerstatningen er integreret.
Leading (valgfrit) Det ønskede mellemrum mellem linjer med tekst.
MaxWidth (valgfrit) Den maksimale bredde på skrifttypens tegn.
MissingWidth (valgfrit) Den bredde, der bruges på ikke-kodede tegn (dvs. dem, der ikke er omfattet af tegnsættet).
StemH (valgfrit) Bredden på de vandrette stammer i tegn.
XHeight (valgfrit) Y-koordinaten for toppen af flade, ikke-stigende små bogstaver (f.eks. z) målt fra grundlinjen.
FontFamily (valgfrit) Familien, som skrifttypen tilhører (f.eks. tilhører skrifttypesnittet "Times Bold Italic" familien "Times").
FontStretch (valgfrit) En variation af skrifttypen, der påvirker den vandrette dimension (f.eks. UltraCondensed, SemiCondensed, Normal, Expanded).
FontWeight (valgfrit) Vægten eller tykkelsen på en skrifttype.

Hvordan skrifttyper påvirker tekst i PDF-filer

Den anvendte skrifttype påvirker, hvordan teksten i dine PDF-filer ser ud og udskrives, og hvorvidt der kan søges og redigeres i teksten

Bitmap-skrifttyper

Hvis en PDF-fil indeholder skrifttyper, der er blevet konverteret til bitmap-billeder, vil fremviserne ikke behandle billederne som skrifttyper, men i stedet vise og udskrive billederne som alle andre bitmap-billeder. Der kan dog ikke søges eller redigeres i tekst, der er konverteret til bitmap-billeder.

dFonts (kun Mac OSX)

Disse skrifttyper er integreret i Mac OS X-systemet og er identiske med standard skrifttypefiler, bortset fra at skrifttyperessourcerne er gemt i filens "data fork". Acrobat Distiller håndterer dFonts på samme måde som andre TrueType-skrifttyper i Mac OS.

Kanji-skrifttyper

Du kan oprette PDF-filer, der indeholder Kanji-skrifttyper med både Kanji- og engelsksprogede versioner af Acrobat Distiller. For engelsksprogede versioner af Acrobat Distiller skal du installere den passende skrifttypeunderstøttelsespakke. Acrobat viser automatisk asiatiske skrifttyper, der er integreret i en PDF-fil. Hvis asiatiske skrifttyper ikke er integrerede, kan Acrobat vise dem, når du har installeret den passende skrifttypeunderstøttelsespakke. Du kan læse mere om at installere skrifttypeunderstøttelsespakker i dokumentet "Visning og udskrivning af asiatiske skrifttyper i PDF-filer med romanske Acrobat-fremvisere".

Multiple Master (MM) skrifttyper

Fordi multiple master-skrifttyper (såsom Minion MM) opretter specifikke forekomster af en skrifttype ud fra et dokuments egenskaber, og ud fra hvor skrifttypen anvendes, kan Acrobat Distiller ikke integrere dem. Acrobat Distiller tilføjer i stedet en erstatning for skrifttypen med et unikt skrifttype-id. Fordi MM-skrifttyper genererer disse forekomster dynamisk, kan du ikke integrere skrifttyperne eller redigere dem i Acrobat. Adobe Teknisk support anbefaler, at du ikke bruger MM-skrifttyper, hvis du har brug for at redigere eller integrere skrifttyper i Acrobat. Du kan få flere oplysninger om MM-skrifttyper i dokumentet 328600 , "Generelle oplysninger om Multiple Master-skrifttyper."

OpenType-skrifttyper fra Adobe

OpenType-formatet er baseret Type 1 og kombinerer kontur-, metriske, og bitmap-data i en enkelt skrifttypefil. OpenType-formatet inkluderer avancerede typografifunktioner, som de fleste programmer endnu ikke har gjort brug af. Som resultat genkender og behandler programmerne OpenType-formater som TrueType-skrifttyper. Denne behandling påvirker den måde, hvorpå OpenType-skrifttyper fra Adobe integreres i PDF-filer. Kravene til integration af Type 1-skrifttyper gælder kun for Type 1-baserede OpenType-skrifttyper fra Adobe. Kravene til TrueType-integration gælder for TrueType-baserede OpenType-skrifttyper.

Du kan integrere OpenType-skrifttyper fra Adobe i Acrobat Distiller 7.0, hvis du vælger PDF 1.6-kompatibilitet, men de OpenType-specifikke funktioner vil kun stå til rådighed i Acrobat 7.0 (vælg Indstillinger > Rediger Adobe PDF-indstillinger, klik på fanen Generelt, og vælg Acrobat 7.0 (PDF 1.6) i pop op-menuen Kompatibilitet).

Symbolskrifttyper

Fordi hver symbolskrifttype indeholder unikke tegn og tegnsæt, integrerer Acrobat Distiller altid de pågældende skrifttyper for at forhindre dem i at blive erstattet.

TrueType-skrifttyper

TrueType-skrifttyper med installations- og redigeringstilladelse kan integreres i en PDF-fil af Acrobat Distiller. Hvis skrifttypen ikke inkluderer disse tilladelser, integrerer Acrobat Distiller en erstatningsskrifttype (dvs. kun de af skrifttypens tegn, der bruges i dokumentet).

Bemærk:Acrobat Distiller rapporterer ikke erstatninger for TrueType-skrifttyper i sin logfil. Selvom TouchUp-tekstværktøjet i Acrobat viser skrifttyperne som integrerede i dialogboksen Tekstattributter, kan du ikke redigere en erstatningsskrifttype med dette værktøj, fordi systemet ikke kan genkendte erstatningsskrifttypens unikke skrifttype-id og knytte det til den originale TrueType-skrifttype på systemet. Hvis du redigerer en erstatningsskrifttype med TouchUp-tekstværktøjet, erstatter Acrobat skrifttypen med en sans serif eller tilsvarende serif.

Når du bruger Acrobat Distiller til at oprette PDF-filer, kan der muligvis ikke søges i tekst formateret med TrueType-skrifttyper, afhængigt af hvordan skrifttypeoplysningerne blev skrevet i PostScript-filen. I så fald konverterer PostScript-printere TrueType-skrifttypen til en Type 42-skrifttype, hvilket bibeholder skrifttypens kendetegn bedst, herunder mulighed for søgning. Type 42-skrifttypeformatet eksisterer primært som en måde for PostScript-fortolkere at downloade ikke-PostScript (TrueType)-skrifttyper på. En Type 42-skrifttype består af en "indpakning" af PostScript-sprog omkring en TrueType-skrifttype. En Type 42-skrifttype genereres som regel af en printerdriver for at downloade TrueType-skrifttyper til en PostScript-printer, der har en TrueType-gengiver. Med denne metode fortolkes TrueType-skrifttypen direkte af Acrobat Distiller, hvilket giver den mest nøjagtige beskrivelse af den originale TrueType-skrifttype. Variablerne, som kan påvirke disse skrifttypeoplysninger, omfatter: Programmet der oprettede PostScript-filen, selve skrifttypen, PostScript-printerdriveren og PostScript Printer Description-filen (PPD). Hvis der ikke kan søges i tekst, som er formateret med TrueType-skrifttyper i en PDF-fil oprettet med Acrobat Distiller, skal du ændre en eller flere af disse variabler og dernæst oprette PDF-filen igen.

Oplysningerne skrives til en PostScript-fil enten af programmer, der genererer PostScript-koden, eller PostScript-printerdriveren. Få flere oplysninger i programmets dokumentation eller under "Hvordan PostScript-printerdrivere håndterer TrueType-skrifttyper i Windows" i dette dokument.

Type 1-skrifttyper

Type 1-skrifttyper muliggør pålidelig konvertering til PDF, både hvad angår udseende og søgefunktionalitet. Fordi Type 1-skrifttyper ikke behøver at blive konverteret til et andet format, når skrifttypen (eller en erstatningsskrifttype) integreres i en PostScript-fil, giver det de bedste resultater, når du bruger Acrobat Distiller.

Følgende betingelser skal opfyldes, før Type 1-skrifttyper integreres:

1. I dialogboksen Adobe PDF-indstillinger vises skrifttypen på listen Integrer altid under fanen Skrifttype, og Integrer alle skrifttyper har værdien Sandt.

2. Der bruges ingen symboler (undtagen symbolet for pi).

3. Skriftstørrelsen er inden for et passende område (dvs. CharStrings dict leng-værdien er større end 115 med mindre end 229). Du kan undersøge CharStrings dict leng-værdien i et program til at redigere skrifttyper.

Type 3-skrifttyper

Fordi Type 3-skrifttyper bruger hele PostScript-computersproget til at udtrykke en skrifttype, kan de omfatte specifikationer, som Type 1-skrifttype ikke kan, f.eks. skygger, farve og udfyldning. Type 3-skrifttyper er dog ikke optimeret mht. størrelse eller funktionalitet, så tegn kan virke tykkere end deres Type 1-modstykker.

Type 3-skrifttyper er altid integreret i PDF-filer, så de står altid til rådighed i Acrobat eller Adobe Reader (undtagen i Mac OS X, der ikke understøtter Type 3-skrifttyper). Acrobat og Adobe Reader konverterer Type 3-tegn til bitmapbilleder, inden de vises. Når du udskriver til en PostScript-printer, bruger Acrobat og Adobe Reader din PostScript-printerdriver til at downloade skrifttypen til printeren. Når du udskriver til en ikke-PostScript-printer, udskrives bitmapbillederne. Type 3-skrifttypetegn i ISO Latin 1-tegnsættet konverteres til søgbar tekst i PDF-filer, selvom det ikke sker for tegnene i symboltegnsæt. PDF-filer med integrerede Type 3-skrifttyper har som regel større filstørrelser end dem med integrerede Type 1-skrifttyper.

Sådan håndterer PostScript-printerdrivere TrueType-skrifttyper i Windows

Når TrueType-skrifttyper sendes gennem Adobe PostScript-printerdriveren som kodede Type 42-skrifttyper (kaldet Oprindelig TrueType i Windows 2000 og XP) eller CID-skrifttyper (i tilfælde af dobbeltbyte- eller Unicode-skrifttyper), giver printerdriveren skrifttypetegn specifikke skrifttype-id'er i stedet for standardoplysninger om skrifttype-id, hvorved Acrobat Distiller integrerer en erstatning af skrifttypen i PostScript-filen.

Ved at inkludere en erstatningsskrifttype reducerer printerdriveren filstørrelsen, hvilket igen øger PostScript-filkonverteringshastigheden. Denne proces opstår, uanset hvorvidt jobindstillingerne er sat til Integrer alle skrifttyper.

Hvis du vil integrere hele skrifttypen, når du udskriver til Adobe PDF-printeren, skal du aktivere "Send ikke skrifttyper til Adobe PDF" under fanen Skrifttyper i dialogboksen med Adobe PDF-printerindstillinger.

Adobe PostScript-printerdriveren (AdobePS) til Windows 98 og NT 4.0 inkluderer Send skrifttyper som-indstillinger, der styrer, hvordan TrueType-skrifttyper sendes til en printer eller inkluderes i en PostScript-fil. Pscript5-printerdriveren (pscript5.dll) og senere version til Windows 2000 og senere inkluderer TrueType-downloadindstillinger, der styrer, hvordan TrueType-skrifttyper sendes til en printer eller inkluderes i en PostScript-fil. Du kan ændre indstillingerne i driverens Egenskaber-dialogboks (Windows 98 og NT 4.0) eller i dialogboksen med driverens avancerede indstillinger (Windows 2000 og XP). Indstillingerne varierer afhængigt af funktionerne, som er specificeret i printerens PPD-fil. Microsoft PostScript-printerdriveren til Windows 98 og NT 4.0 inkluderer færre Send skrifttyper som-indstillinger end AdobePS. F.eks. inkluderer Microsoft PostScript-printerdriveren ikke funktioner til at sende TrueType-skrifttyper som Type 42- eller Outline-skrifttyper.

Brug følgende retningslinjer, når du indstiller Send skrifttyper som:

Indstillingen Send skrifttyper som (Windows 98 og NT 4.0) eller Download TrueType-skrifttype (Windows 2000 og XP)

Resultater

Kontur (AdobePS til Windows 98 og NT, pscript5.dll til Windows 2000 og XP)

Med denne indstilling bruger printerdriveren en skrifttypes konturmetrikker til visning og udskrivning. Denne indstilling får teksten til at ligne og fungere som en skrifttype, men teksten bevarer ikke faktiske skrifttypeoplysninger. Denne indstilling bruges ofte, når en skrifttype ikke kan integreres på grund af licensrestriktioner. Der kan ikke søges eller redigeres i konturskrifttyper.

Som bitmap (AdobePS og Windows PostScript-printerdriver, pscript5.dll til Windows 2000 og XP)

Med denne indstilling konverterer printerdriveren TrueType-skrifttyper til Type 3-bitmapbilleder. Hvis du ikke bruger eller ikke kan bruge Type 42 (oprindelig), giver denne indstilling større nøjagtighed ifm. simulering af den originale TrueType-skrifttype. I modsætning til faktiske Type 3-skrifttyper kan der dog ikke søges i Type 3-bitmapbilleder. Brug denne indstilling til tekst, der er formateret med 14 pkt. eller mindre, eller når du udskriver på printere med lav opløsning. Brug ikke denne indstilling til bærbare filer (f.eks. EPS-filer), da det kan øge filstørrelsen.

Oprindelig TrueType (AdobePS og Windows PostScript-printerdriver)

Når du destillerer et dokument, der indeholder en TrueType-skrifttype, genkender Acrobat Distiller ikke skrifttypens kodesprog (fordi det ikke er PostScript) og bruger i stedet en Type 1 PostScript-skrifttype. Når TrueType-skrifttyper sendes som Type 42-skrifttyper, bibeholdes deres udseende, og du undgår, at de udskiftes med Type 1-skrifttyper. Denne indstilling er den bedste til at bevare søgefunktionen i tekst. Vær dog opmærksom på, at andre variabler også påvirker muligheden for at søge i tekst.

Send ikke (AdobePS og Windows PostScript-printerdriver)

Med denne indstilling inkluderer printerdriveren ikke TrueType-skrifttypeoplysninger i PostScript-filen. Denne indstilling anbefales kun for printere eller netværksspoolere, der leverer skrifttyper.

Indstilling for bitmap/kontur-grænse (AdobePS og Windows PostScript-printerdriver)

Denne indstilling angiver, hvor lille en skrifttypes punktstørrelse skal være, inden den sendes som bitmap i stedet for som en kontur. Hvis grænseværdien indstilles til 1, forhindres skrifttyperne i at blive sendt som bitmap-billeder.

Softfont eller enhedsskrifttype (AdobePS til Windows NT og Windows PostScript-printerdriver til Windows NT)

Med Softfont-indstillingen sender printerdriveren beskrivende oplysninger om skrifttypen. Denne indstilling hjælper med at bibeholde udseendet men ikke søgefunktionaliteten. Med indstillingen enhedsskrifttype giver printerdriveren dig mulighed for at tilpasse en skrifttypeerstatningstabel, så den afstemmer hver installeret skrifttype med en skrifttype på printeren. Denne indstilling bibeholder muligvis ikke skrifttypens eksakte udseende, men den bibeholder søgefunktionaliteten.

Yderligere oplysninger

PDF-tiedostoissa olevien aasialaisten kirjasimien tarkasteleminen ja tulostaminen latinalaista tekstiä käyttävillä Acrobat-katseluohjelmilla

328600 : Generelle oplysninger om Multiple Master-skrifttyper.

 

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online