HTML-sider kan indeholde links, der åbner PDF-filer inden i en webbrowser ved at bruge et Adobe Acrobat-ekstramodul (Adobe Acrobat Professional eller Standard, Adobe Acrobat 3D eller Adobe Reader), der er installeret i understøttede versioner af Netscape Navigator, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer eller Safari (Mac OS).

Når du åbner en PDF-fil i en webbrowser, vil den første side i PDF-filen blive vist som standard. Du kan tilføje en streng i HTML-linket, så en PDF-fil åbner og hopper til en specifik side eller indstillet destination. Gør følgende for at bruge en af disse to metoder:

Åbn en PDF-fil på en specifik side

For at målrette et HTML-link på en specifik side i en PDF-fil, tilføj #side=[sidetal] til sidst i linkets URL-adresse.

For eksempel åbner denne HTML side 4 i en PDF-fil, der hedder myfile.pdf:

<A HREF="http://www.example.com/myfile.pdf#page=4">

Bemærk: Hvis du bruger UNC-serverplaceringer (\\servernavn\mappe) i et link, kan du indstille linket for at åbne på en indstillet destination vha. proceduren i det følgende afsnit. Hvis du bruger URL-adresser, der indeholder lokale harddiskadresser (c:\folder\), kan du ikke linke til sidetal eller indstillede destinationer. Med Adobe Acrobat 7.0-produkter virker et link til et sidetal kun, hvis du bruger HTTP- eller HTTPS-placeringer. UNC-serverplaceringer virker kun, hvis du bruger metoden for de indstillede destinationer, som forklares i det næste afsnit.

Åbn et PDF-dokument på en indstillet destination

En destination er slutpunktet for et hyperlink og repræsenteres af tekst i fanen Destinationer. Med destinationer kan du indstille navigationsstier på tværs af en samling PDF-dokumenter. Det anbefales at oprette en kæde til en destination, når der skal oprettes hyperlinks på tværs af dokumenter, fordi et hyperlink til en destination – til forskel fra et hyperlink til en side – ikke påvirkes, hvis du tilføjer eller sletter sider i måldokumentet.

For at indstille en destination i Acrobat 7.0 (Professional eller Standard):

1. Indstil zoom og sideplacering på den måde, som du ønsker det på skærmen.

2. Vælg Vis > Navigationsfaner > Destinationer til at åbne Destinationerfanen.

3. Vælg Valgmuligheder > Ny destination fra Destinationer-fanen.

4. Giv destinationen et navn.

5. Opret et HTML-link, der peger på denne destination ved at tilføje #[destinationsnavn] for enden af linkets URL-adresse.

For eksempel åbner denne HTML-tag en destination, der hedder "ordliste" i en PDF-fil, der hedder myfile.pdf:

<A HREF="http://www.example.com/myfile.pdf#glossary">

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online