PDFMaker fås ikke til Office 2003 og tidligere på Windows

Problem

PDFMaker-ikonet (Konverter til Adobe PDF) og menuen Acrobat mangler i et Microsoft Office 2003-, XP- eller 2000-program (for eksempel Access, Excel eller Word).

Løsning

Vælg en eller flere af følgende løsninger:

Løsning 1: Fjern Adobe PDF fra listen over deaktiverede elementer i Microsoft Office-programmet.

 1. Åbn Microsoft Office-programmet (Word, Excel, Publisher eller Excel).
 2. Vælg Hjælp > Om [programnavn].
 3. Klik på Deaktiverede elementer.
 4. Vælg Adobe PDF på listen, og klik på Aktivér.
 5. Luk Microsoft Office-programmet, og start det igen.

Bemærk: Microsoft Office-programmer deaktiverer tilføjelsesprogrammer som en sikkerhedsforanstaltning, hvis programmet lukkes for tidligt, for eksempel hvis systemet ikke lukkes korrekt, eller hvis programmet bryder ned.

Løsning 2: Kontrollér, at komponenterne til PDFMaker er installeret.

 1. Vælg Start > Kør, skriv appwiz.cpl i tekstboksen Åbn, og klik derefter på OK for at åbne dialogboksen Tilføj eller fjern programmer.
 2. Find derefter Adobe Acrobat 7 eller Adobe Acrobat 8, og klik på Rediger/Fjern.
 3. Klik på Næste, når guiden vises.
 4. Vælg Rediger, og tryk på Næste igen.
 5. Udvid trævisningen af Create Adobe PDF, og klik derefter på pil ned på elementet Acrobat PDFMaker.
 6. Vælg "Denne funktion installeres på den lokale harddisk", klik på Næste og klik derefter på Opdater.

Løsning 3: Aktivér COM-tilføjelsesprogramfilen i Office-programmet.

 1. Start Office-programmet.
 2. Vælg Hjælp > Om [program].
 3. Klik på Deaktiverede elementer.
 4. Se efter PDFMakerOfficeAddin på listen:
  • Vælg den, og klik på Aktivér, hvis den findes på listen. Luk alle dialogbokse, og genstart Office-programmet.
  • Sørg for, at PDFMOfficeAddin.dll er placeret i mappen Acrobat 7.0/PDFMaker/Office (Acrobat 7, Acrobat 3D) eller Acrobat 8.0/PDFMaker/Office (Acrobat 8), hvis den ikke findes på listen. Geninstaller Acrobat, hvis filen mangler.

Løsning 4: Omdøb filen Normal.dot.

Omdøb den globale skabelon (Normal.dot) for at forhindre formateringen, autoteksten og makroerne, der er lagret i den globale skabelon (Normal.dot), i at påvirke funktionaliteten i Microsoft Word og andre programmer. Når du gør dette, kan du hurtigt finde ud af, om problemet skyldes den globale skabelon.

Vigtigt! Når du omdøber skabelonen Normal.dot, bliver flere indstillinger nulstillet til standardindstillingerne, herunder brugerdefinerede typografier, brugerdefinerede værktøjslinjer, makroer og autotekstelementer. Microsoft anbefaler derfor kraftigt, at du ikke sletter filen Normal.dot.

Nogle konfigurationer opretter muligvis flere Normal.dot-filer. Dette problem kan for eksempel opstå, hvis en computer kører flere versioner af Word, eller hvis der findes flere arbejdsstation-installationer på den samme computer.

Sådan omdøbes filen Normal.dot:

Bemærk: Følgende fremgangsmåde er specifik for Microsoft Word, men med små ændringer kan den også bruges med andre Microsoft Office-programmer. Brug ikke /a-kontakten til genstart af Word eller et andet program, efter du har fulgt denne fremgangsmåde.

I Windows 2000:

 1. Afslut alle forekomster af Word, herunder Outlook, hvis Word er dit tekstredigeringsprogram til e-mail.
 2. Vælg Start > Søg > Efter Filer eller mapper.
 3. I feltet Søg efter filer eller mapper med navnet skal du skrive Normal.dot.
 4. Vælg den lokale harddisk i feltet Søg i.
 5. Klik på Søg nu for at søge efter filen.
 6. For hver forekomst af filen Normal.dot, som vises i dialogboksen med søgeresultater, skal du gøre følgende:
  • Højreklik på filen, og vælg Omdøb.
  • Giv filen et nyt navn (eksempelvis GammelNormal.dot eller Normal-1.dot), og tryk derefter på Enter.
 7. Klik på Luk i menuen Filer for at afslutte søgningen, og genstart derefter Word.

På Windows XP:

 1. Afslut alle forekomster af Word, herunder Outlook, hvis Word er dit tekstredigeringsprogram til e-mail.
 2. Vælg Start > Søg.
 3. Vælg Alle filer og mapper under Hvad vil du søge efter.
 4. Skriv Normal.dot i feltet Hele eller en del af filnavnet.
 5. Vælg den lokale harddisk i feltet Søg i (eller en alternativ skabelonplacering, hvis du kører Word fra en netværksserver).
 6. Klik på Søg.
 7. For hver forekomst af filen Normal.dot, som vises i dialogboksen med søgeresultater, skal du gøre følgende:
  • Højreklik på filen, og vælg Omdøb.
  • Giv filen et nyt navn (eksempelvis GammelNormal.dot eller Normal-1.dot), og tryk derefter på Enter.
 8. Klik på Luk i menuen Filer, og genstart derefter Word.

Hvis problemet bliver løst ved at omdøbe den globale skabelon, skyldes problemet, at skabelonen Normal.dot er beskadiget.

Løsning 5: Rediger sikkerhedsniveauet for makroer i Office-programmet.

Hvis COM-tilføjelsesprogramfilen skal kunne indlæses i Windows, skal Adobe Inc. være anført under fanen Udgivere, der er tillid til. I modsat fald skal sikkerhedsindstillingerne redigeres.

I Office 2000-, XP- eller 2003-programmer:

 1. Vælg Makro > Sikkerhed i menuen Funktioner.
 2. Klik på fanen Udgivere, der er tillid til:
  1. Hvis Adobe Inc. er anført, er ingen ændringer nødvendige.

  2. Fortsæt til trin 3, hvis Adobe Inc. ikke er anført.

 3. Vælg en af følgende indstillinger:
  • Indstil sikkerhedsniveauet til Meget højt i fanen Sikkerhed. Vælg Alle installerede tilføjelsesprogrammer og skabeloner er pålidelige i fanen Udgivere, der er tillid til.
  • Indstil sikkerhedsniveauet til Højt i fanen Sikkerhed. Fravælg Alle installerede tilføjelsesprogrammer og skabeloner er pålidelige i fanen Udgivere, der er tillid til.
 4. Luk alle dialogbokse, og genstart programmet.

Løsning 6: Tilføj COM-tilføjelsesprogramfilen i Windows-registreringsdatabasen.

 1. Find COM-tilføjelsesprogramfilen (PDFMOfficeAddin.dll) i Windows Explorer, og notér dens nøjagtige sti, som kan indeholde mellemrum.
 2. Vælg Start > Kør.
 3. Skriv regsvr32 efterfulgt af et mellemrum, og skriv derefter stien, som du noterede i trin 1, i anførselstegn. For eksempel:

  regsvr32 "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\PDFMaker\Office"
 4. Klik på OK, og start derefter Office-programmet.

Løsning 7: Kør Find og ret fejl, mens der ikke kører andre programmer.

 1. Afslut alle programmer og genstart Windows.
 2. Start Adobe Acrobat.
 3. Vælg Hjælp > Find og ret fejl, og følg vejledningen på skærmen.
 4. Når reparationen er gennemført, skal du genstarte computeren.

Løsning 8: Fjern og geninstaller Acrobat med Windows i forenklet tilstand.

Enhedsdrivere og software, der indlæses automatisk med Windows (for eksempel pauseskærme og antivirusprogrammer) kan være i konflikt med installationsprogrammet til Acrobat og forårsage problemer. For at undgå en konflikt kan du geninstallere Acrobat, mens Windows er i en forenklet tilstand. I forenklet tilstand deaktiveres enhedsdrivere og startprogrammer, som ikke er standard.

Sådan fjernes Acrobat:

 1. Flyt eventuelle personlige mapper ud af Acrobat-programmets mappe og dens undermapper.
 2. Vælg Start > Indstillinger > Kontrolpanel, og dobbeltklik på Tilføj eller fjern programmer.
 3. Vælg Adobe [Acrobat-produkt], og klik på Fjern. Følg instruktionen på skærmen for at fjerne programmet.
 4. Genstart computeren.

Sådan geninstalleres Acrobat i forenklet tilstand:

 1. Afslut åbne programmer.
 2. I Windows Stifinder skal du flytte alle ikoner og genveje fra følgende mapper til en anden mappe:
  • Dokumenter og indstillinger/Alle brugere/Startmenu/Programmer/Start
  • Dokumenter og indstillinger/[brugerprofil]/Startmenu/Programmer/Start
 3. Genstart Windows.
 4. Højreklik på proceslinjen og vælg Jobliste.
 5. Klik på fanen Programmer.
 6. Vælg alle kørende programmer, og klik på Afslut job.
 7. Dobbeltklik på filen Setup.exe file på dit installationsmedie, og følg vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen.
 8. Startelementerne kan genaktiveres efter installationen ved at flytte ikonerne og genvejene, som du flyttede i trin 2, tilbage til deres respektive startmapper.

Løsning 9: Fjern makroer fra Word.

 1. Vælg Funktioner > Skabeloner og tilføjelsesprogrammer.
 2. Vælg hvert enkelt element, og klik på Fjern.
 3. Afslut, og genstart Word.  Bemærk:
  Hvis ikonet Konverter til PDF stadig mangler, skal du vælge Funktioner > Skabeloner og tilføjelsesprogrammer og kontrollere, at de fjernede elementer ikke vises. Fjern makroen fra Word, eller fjern programmet, der installerede makroen i Word, hvis fjernede elementer bliver vist.

Løsning 10: Fjern andre COM-tilføjelsesprogramfiler fra Word.

 1. Start Word.
 2. Vælg Funktioner > Tilpas.
 3. Klik på fanen Kommandoer, og vælg Funktioner i listen Kategorier.
 4. Vælg COM-tilføjelsesprogrammer, og træk det til værktøjslinjen i Word.
 5. Klik på menuen COM-tilføjelsesprogrammer på værktøjslinjen i Word.
 6. Vælg og fjern alle tilføjelsesprogrammer undtagen websideguiden og Skrifttypeværktøj i Microsoft Word.
 7. Afslut, og genstart Word.

Løsning 11: Reparer Access (kun Access)

Hvis du har installeret Access 2000, efter du har installeret Office XP eller Office 2003, skal du udføre en reparation af Office for at få vist menuen PDFMaker.

 1. Vælg Start > Indstillinger > Kontrolpanel > Tilføj/Fjern programmer (Windows 2000) eller Start > Kontrolpanel > Tilføj eller fjern programmer (Windows XP).
 2. Vælg Microsoft Office, og klik på Rediger.
 3. Vælg Geninstaller (Office 2003) eller Reparer (Office XP) i installationsdialogboksen, og klik derefter på Næste.
 4. Vælg Find og ret fejl i Office-installationen, og klik derefter på Installer.

Løsning 12: Tilpas værktøjslinjen (kun Access)

 1. Vælg Vis > Værktøjslinjer > Tilpas.
 2. Vælg Funktioner 1 og Menulinje i fanen Værktøjslinjer.
 3. Klik på Egenskaber.
 4. Vælg Tillad visning/skjulning.

Løsning 13: Fjern tidligere versioners PDFMaker-filer fra systemet.

 1. Vælg Start > Søg.
 2. Vælg Alle filer og mapper.
 3. Skriv PDFMaker.* i tekstboksen, der er mærket med "Hele eller en del af filnavnet" .
 4. Klik på Søg.

  Bemærk: Denne søgning kan tage flere minutter afhængigt af systemets hastighed.
 5. Slet alle resultater, der er systemfiler (for eksempel PDFMaker.DOT eller PDFMaker.XLA). Du behøver ikke at slette dokumenter, som du har oprettet og døbt PDFMaker (for eksempel PDFMaker.doc eller PDFMaker.pdf).

Løsning 14: Fjern Microsoft Works.

Adobe har konstateret, at Microsoft Works er i konflikt med Microsoft Word, og forhindrer derfor menuen Konverter til Adobe PDF i at blive vist i Word. Microsoft Works er forudinstalleret på mange computere.

Sådan fjernes Microsoft Works:

 1. Vælg Start > Kør, skriv appwiz.cpl i tekstboksen Åbn, og klik derefter på OK for at åbne dialogboksen Tilføj eller fjern programmer.
 2. Find Microsoft Works, og klik på Rediger/Fjern.
 3. Klik på Næste, når guiden vises.
 4. Vælg Fjern, klik på Næste, og følg resten af vejledningen på skærmen.

Yderligere oplysninger

Acrobat 7.0-8.0 installerer en COM-tilføjelsesprogramfil i mappen Acrobat 7.0/PDFMaker/Office eller Acrobat 8.0/PDFMaker/Office. Denne fil tilvejebringer PDFMaker-ikoner og menukommandoer for Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher og Project. COM-tilføjelsesprogramfilen skal være markeret i Windows-registreringsdatabasen, før den vises i programmer.

PDFMaker-ikoner bliver ikke vist i værktøjslinjen, hvis et Office-program bryder ned og deaktiverer COM-tilføjelsesprogramfilen.

Andre COM-tilføjelsesprogramfiler og -makroer kan være i konflikt med COM-tilføjelsesprogramfilen for PDFMaker og forhindre, at ikonet Konverter til PDF bliver vist i værktøjslinjen.

Hvis værktøjslinjen Funktioner 1 i Access ikke er aktiveret til visning, bliver PDFMaker-ikonerne ikke vist.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online