PDF-ejerskab, når Reader X er installeret sammen med Acrobat

Oversigt

Når Reader X og Acrobat X er installeret på den samme maskine, eller tidligere versioner af Acrobat findes i forvejen, kan du vælge, hvilken fremviser der som standard skal bruges til PDF-filer. Acrobat er det mest alsidige program med flest funktioner, men Reader X har en indbygget beskyttet tilstand, som er mere sikker. (Du kan se sikkerhedsoplysningerne i Vejledning om programsikkerhed.)

Denne funktion er udelukkende til Adobe PDF-filhåndtering: Den giver ikke mulighed for skift til og fra ikke-Adobe-produkter og kan heller kan ikke ændre håndteringen af andre Acobat-understøttede formater; for eksempel ændrer den FDF og XDP, men ikke XFA eller PDX.

Bemærk: I dette dokument beskrives den standardadfærd, brugerne oplever ved programkørsel efter installation. Se Administrator- og it-ressourcer, herunder vedrørende konfiguration for virksomheder.

Hvorfor er PDF-ejerskab vigtigt?

Med Reader X introduceres begrebet beskyttet tilstand, som er en generel foranstaltning mod sikkerhedsbrud. Denne egenskab findes ikke i Acrobat X. Reader X betragtes som langt det sikreste, mens Acrobat fortsat er meget mere funktionsrig. Derfor kan der være god grund til at skifte mellem Reader og Acrobat. 

Med 9.x-produkter vil et dobbeltklik på en PDF-fil medføre, at en åben forekomst af produktet indlæser filen uanset version og produkt. Hvis for eksempel Reader X er standardprogrammet til PDF-filer, og Viewer 9 allerede er åbent, vil et dobbeltklik på en PDF-fil åbne den i Reader X. Da Acrobat og Reader kan køre samtidigt nu, vil et dobbeltklik kunne starte en ny proces eller et angreb på en kørende proces afhængigt af maskinens konfiguration. Af sikkerhedsgrunde skal brugeren have kontrol over, hvilket program der åbner en PDF-fil. Med X-versionen får brugeren mulighed for at vælge det program, der skal åbne PDF-filen, også selv om der allerede er et andet produkt, der kører.

Med version X-produkter er det muligt at skifte mellem alle produkttyper og versioner tilbage til 9.x og nyere.

Adfærd på installationstidspunktet

Hvis der registreres et eksisterende produkt under installationen, bliver brugeren bedt om at vælge standardfremviser. Ved installation af Reader X, er det som standard den mere sikre Reader, der vælges som standardfremviseren. Uanset hvad der vælges, kan brugerne ændre standardfremviser når som helt efter installationen.Som hovedregel er installationsprogrammet mest tilbøjeligt til at lade den mere sikre Reader være standardfremviser, medmindre en egenskab eller et valg ændrer dette.  

Indstilling af en PDF-standardfremviser

 

Konfiguration efter installation

Du kan skifte standardfremviser på følgende måde: 

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Generelt
 2. I programmets startpanel vælges Select Default PDF Handler (Vælg PDF-standardfremviser). Det kræver administratorrettigheder at skifte PDF-standardfremviser. Afhængigt af operativsystemet sker der følgende:

  • Windows XP: Hvis brugeren har administratorrettigheder, er Vælg PDF-standardfremviser aktiveret. Hvis ikke, vil knappen være deaktiveret.
  • Windows 7 og Vista: Brugerkontokontrol skal være aktiveret for brugere, som ikke har administratorrettigheder. Hvis Brugerkontokontrol er deaktiveret, er Select Default PDF Handler (Vælg PDF-standardfremviser) deaktiveret. Hvis funktionen er deaktiveret, og brugeren ikke er logget på som administrator, bliver brugeren bedt om at gøre det, når der trykkes på knappen.
 3. Vælg et program på rullelisten. Den aktuelle standardfremviser findes øverst på listen.

 4. Klik på Anvend.

 5. Genstart browseren, hvis den er åben.
 
Indstilling af PDF-standardfremviser

 

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor er Select Default PDF Handler (Vælg PDF-standardfremviser) deaktiveret?

Knappen kan være deaktiveret af to grunde:

 • Du har ikke administratorrettigheder på en maskine, der kører XP.
 • Brugerkontokontrol er deaktiveret på maskiner, der kører Windows 7 og Vista, hvis brugerne ikke har administratorrettigheder.
 • Knappen er deaktiveret i Citrix-miljøer.

Hvorfor er Vis PDF i browser deaktiveret i Rediger > Indstillinger > Internet?

Du har valgt en anden fremviser som standardfremviser. For eksempel vil indstillingerne i Reader være nedtonet, hvis Acrobat.exe er standardfremviser.

Kan jeg skifte til og fra et Acrobat 8.x-produkt?

Nej. I feltet Vælg Adobe-produkt er der kun 9.x-produkter og nyere.

Hvilke handlinger berøres af dette?

 • Grænsefladehandlinger (dobbeltklikke på en PDF-fil eller åbne en PDF-fil fra en e-mail)
 • Generering af PDF-miniaturebillede
 • PDF-ikoner
 • PDF-forhåndsfremviser
 • PDF-egenskabsark
 • PDF-visning i en browser
 • PDF iFilter til søgning

Administrator- og it-ressourcer

Administratorer henvises til følgende dokumenter fra Enterprise Library med produkterne i Acrobat-familien

 • Hjælp til vejledning i brugertilpasning: Administratorer kan ændre installationsprogrammet til at vælge PDF-standardfremviser forud for virksomhedsdeployeringer.
 • AIM (Administrator's Information Manager): En AIR-applikation, som indeholder Preference Reference (en database med konfigurerbare indstillinger af registreringsdatabase og plist).
 • Vejledning om programsikkerhed: Indeholder oplysninger om beskyttet tilstand i Reader.

Låse funktionen

Brugere kan som standard vælge standardfremviser via brugerfladen. Administratorer kan imidlertid låse funktionen via HKLM\SOFTWARE\Policies\Adobe\<product>\<version>\FeatureLockDown\bDisablePDFHandlerSwitching. Når bDisablePDFHandlerSwitching er indstillet til 1, er brugerfladen deaktiveret, og brugerne kan ikke skifte standardfremviser.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?