Understøtter felterne Billede og Dato i Acroforms

Billedfelter

Formularoprettelse: Den udgave af Acrobat, der blev udgivet i januar 2017, understøtter tilføjelse af et billedfelt med et enkelt klik vha. værktøjet Forbered formular. Dette er ikke en ny type felt. Det er et knapfelt med Javascript, så knappen fungerer som et billedfelt. Der anvendes en eksisterende funktion i Javascript: event.target.buttonImportIcon().

Når billedfelter oprettes på denne måde, føjes _af_image til filnavnene, så de kan identificeres som billedfelter.

Billedfelt

Formularudfyldning: Javascript-funktionen event.target.buttonImportIcon() understøtter nu billedfilformaterne .jpg, .png og .tiff i Reader. Disse billedfiler kan også importeres til Reader. Bemærk, at det ikke har noget med det nye billedfelt at gøre. Det gælder også for eksisterende formularer, som indeholder felter med funktionen event.target.buttonImportIcon().

Import/eksport: Billedfeltet understøtter ikke import eller eksport af data.

Datofelter

Formularoprettelse: Den udgave af Acrobat, der udkom i januar 2017, understøtter udover billedfeltet også tilføjelse af et datofelt med et enkelt klik vha. værktøjet Forbered formular. Dette er heller ikke en ny type felt. Det er et tekstfelt, hvor formatet er indstillet til Dato.

Når datofelter oprettes på denne måde, føjes _af_date til filnavnene, så de kan identificeres som datofelter.

Datofelt

Formularudfyldning: Acrobat- og Reader-udgaven fra januar 2017 understøtter brug af datovælgeren i datofelter. Det har ingen forbindelse med det nye datofelt. I eksisterende formularer, hvor et tekstfelt har formatet Dato, vises ikonet for datovælgeren, når der fokuseres på feltet. Når du klikker på ikonet, åbnes datovælgeren. Når du har valgt en dato, indsættes den i feltet med det format, der er angivet af forfatteren.

Datovælger

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online