Om handlinger

Når du skal anvende en eller flere grupper af kommandoer på filerne, kan du spare tid og tastetryk ved at bruge en handling, som består af en række kommandoer med bestemte indstillinger og i en bestemt rækkefølge, der udføres i ét enkelt trin. Du kan anvende en handling på et enkelt dokument, på flere dokumenter eller på en hel samling af dokumenter. Du kan endda scanne dokumenter og kombinere flere dokumenter til et enkelt PDF-dokument, inden en handling køres.

Acrobat giver nogle prædefinerede handlinger. Du kan også oprette dine egne handlinger. Du kan få adgang til og styre handlingerne ved at klikke på Værktøjer > Guiden Handling.

Med Adobe Acrobat kan du også eksportere og importere handlinger, så du kan dele dem med andre.

Bemærk:

Handlingsgrænsefladen og -arkitekturen erstatter batchscripttilstanden, der er tilgængelig i de tidligere versioner af Acrobat. De fleste af dine Acrobat XI-batchscripts kan importeres som handlinger, men nogle scripts kræver mindre ændringer.

Kørsel af en handling

Acrobat indeholder en række enkle, foruddefinerede handlinger, du kan bruge til at lette dit arbejde. Disse handlinger repræsenterer nogle almindelige opgaver, som du ofte skal udføre med henblik på at forberede filer til distribution. Det er ikke nødvendigt at åbne en PDF-fil, før du begynder at køre disse handlinger.

Bemærk:

Du kan undgå at skulle angive adgangskode, når du kører en sekvens på PDF-filer, der kræver adgangskoder. Automatiser indtastning af adgangskoder, eller angiv en sikkerhedsmetode for disse filer i panelet Guiden Handling i dialogboksen Indstillinger. Hvis du markerer Spørg ikke om adgangskode, vil de PDF-filer, der er beskyttet med adgangskode, ikke blive behandlet.

 1. Vælg Værktøjer > Guiden Handling. Der vises en liste over tilgængelige handlinger under handlingslisten i højre rude.

 2. Vælg en handling på listen. Ruden i højre side ændres og viser alle opgaver, der er medtaget i handlingen, såvel som eventuelle instrukser, som handlingens forfatter har tilføjet.

 3. Klik på Tilføj filer under Filer, der skal behandles for at vælge de filer, som handlingen skal udføres for. Du kan køre handlingen på den fil, der åbnet i øjeblikket, eller tilføje flere filer, mapper eller vedhæftede filer i mails.

 4. Når alle filer, der skal behandles, findes på listen, skal du klikke på Start.

 5. Hvis Acrobat beder dig om det, skal du angive yderligere oplysninger som f.eks. outputplacering og indstillinger.

Status for den aktuelle behandling eller opgave vises i statusindikatoren. Et flueben markerer fuldførte handlinger eller opgaver. Når alle opgaver er udført, vises statussen "Fuldført" i panelet.

Bemærk:

Du kan klikke på Stop i panelet for at stoppe behandlingen af en handling. Acrobat gemmer filer, der allerede er behandlet som defineret i handlingen. Du kan klikke på Fortsæt for at fortsætte handlingen eller klikke på krydsikonet før handlingsnavnet i RHP for at afslutte yderligere behandling af handlingen. 

Oprettelse af en brugerdefineret handling

Hvis du grupperer trin i paneler, tilføjer delelinjer og medtager instrukser, kan du gøre din handling nemmere at følge. Du kan begrænse handlingen til bestemte filer, anvende den på alle filer i en mappe eller lade brugeren vælge en fil fra forskellige kilder som f.eks. en scanner, webside eller Udklipsholder.

 1. Vælg Værktøjer > Guiden Handling.

  Værktøjssættet til guiden Handling vises på den anden værktøjslinje.

  Bemærk:

  Der vises en liste over tilgængelige handlinger under handlingslisten i højre rude.

 2. I den anden værktøjslinje skal du klikke på Ny handling.

  Dialogboksen Opret ny handling vises.

 3. Hvis handlingen for en bestemt fil eller for alle filer i en mappe skal udføres, skal du klikke på Filer eller Mappe under Filer, der skal behandles (i højre side). Gå til filen eller mappen, og klik på Åbn.

 4. Udvid panelerne i Vælg Værktøjer til at tilføje ruder, og dobbeltklik på en opgave for at tilføje den. Du kan tilføje flere opgaver. Opgaverne udføres i den rækkefølge, som de vises i på listen over Viste handlingstrin til højre.

 5. Klik på Angiv indstillinger for at prædefinere en opgaves indstillinger.

 6. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Spørg brugeren, bliver brugeren i forbindelse med handlingen bedt om at vælge indstillinger.

 7. Tilføj andre opgaver efter behov.

 8. Finjuster handlingen ved hjælp af knapperne til højre. Tilføj en ny panelgruppering, instrukser eller en delelinje, eller flyt eller slet elementer på listen.

  Opretter en nye panelgruppering under det aktuelle sæt opgaver. Indtast panelnavn, og klik på Gem, når du bliver bedt om det.

  Tilføj instrukser under den valgte opgave. Indtast instrukser, og klik på Gem, når du bliver bedt om det.

  Tilføjer en delelinje under den valgte opgave.

  Flytter det valgte element op på listen. Du kan flytte en opgave, instrukser, en delelinje eller en hel panelgruppering.

  Flytter det valgte element ned på listen. Du kan flytte en opgave, instrukser, en delelinje eller en hel panelgruppering.

  Sletter det valgte element. Vær forsigtig, når du vælger. Du kan slette en hel panelgruppering.

 9. Klik på Gem.

 10. Angiv et navn på og en beskrivelse af handlingen i dialogboksen Gem handling, og klik på Gem.

Styring af brugerdefinerede handlinger

Brug dialogboksen Administrer handlinger til at redigere, omdøbe, kopiere, slette, omarrangere, importere eller eksportere handlinger.

Redigering af en handling

 1. Vælg Værktøjer > Guiden Handling.

  Værktøjssættet til guiden Handling vises på den anden værktøjslinje.

  Bemærk:

  Der vises en liste over tilgængelige handlinger under handlingslisten i højre rude.

 2. Klik på Administrer handlinger på den anden værktøjslinje.

  Dialogboksen Administrer handlinger vises.

 3. Markér en handling i dialogboksen Administrer handlinger, og klik på Rediger for at ændre opgaverne eller indstillingerne. Du kan også bruge dialogboksen Rediger handlinger til at gennemgå en handling og afslutte uden at gemme ændringerne.

  Bemærk:

  Du kan ikke redigere de handlinger, der er tilgængelige fra start.

 4. Hvis du vil tilføje opgaver, skal du udvide panelerne i ruden Vælg værktøjer for at tilføje, og klik på en opgave.

 5. Klik på Gem.

 6. Rediger om nødvendigt beskrivelsen i dialogboksen Gem handling, og klik på Gem.

Omdøbning af en handling

 1. Vælg Værktøjer > Guiden Handling.

 2. Klik på Administrer handlinger på den anden værktøjslinje.

 3. Markér en handling i dialogboksen Administrer handlinger, og klik på Omdøb.

  Bemærk:

  Du kan ikke omdøbe de handlinger, der er tilgængelige fra start.

 4. Angiv om nødvendigt et navn og en beskrivelse i dialogboksen Gem handling, og klik på Gem.  

Kopiering af en handling

Du kan dublere en handling, og du kan ændre opgaverne i handlingen, inden du gemmer kopien.

 1. Vælg Værktøjer > Guiden Handling.

 2. Klik på Administrer handlinger på den anden værktøjslinje.

 3. Markér en handling i dialogboksen Administrer handlinger, og klik på Kopiér.

 4. Angiv navnet på handlingen og en beskrivelse af den i dialogboksen Gem handling, og klik på Gem.

  Der oprettes en ny kopi af den valgte handling, og den føjes til listen Vælg en handling.

Sletning af en handling

 1. Vælg Værktøjer > Guiden Handling.

 2. Klik på Administrer handlinger på den anden værktøjslinje.

 3. Markér en handling i dialogboksen Administrer handlinger, og klik på Fjern.

  Bemærk:

  Du kan ikke slette de handlinger, der er tilgængelige fra start.

 4. Klik på Ja i bekræftelsesdialogboksen.

Eksport af en handling

 1. Vælg Værktøjer > Guiden Handling.

 2. Klik på Administrer handlinger på den anden værktøjslinje.

 3. Markér en handling i dialogboksen Administrer handlinger, og klik på Eksportér.

 4. Angiv navnet på filen og den placering, hvor handlingen skal gemmes, i dialogboksen Gem som. Handlingsfiler har filtypenavnet .sequ.

 5. Klik på Gem.

Import af en handling

 1. Vælg Værktøjer > Guiden Handling.

 2. Klik på Administrer handlinger på den anden værktøjslinje.

 3. Klik på Importér i dialogboksen Administrer handlinger.

  Bemærk:

  Du kan også dobbeltklikke på en .sequ-fil for at importere en handling.

 4. Vælg den handlingsfil, der skal importeres, i dialogboksen Åben, og klik på Åbn. Handlingsfiler har filtypenavnet .sequ.

 5. Klik på OK i bekræftelsesdialogboksen.

  Bemærk:

  Hvis en handling indeholder JavaScript, vises der en alarmmeddelelse, der angiver, at den valgte handling indeholder JavaScript. Klik på Importér for at fortsætte eller Annuller for at afbryde importprocessen.

Automatisering af adgangskodeangivelse for handlinger

Inden du kører handlinger på PDF-filer, der er krypteret eller adgangskodebeskyttet, kan du angive, at dit digitale id skal angive adgangskoden automatisk.

Bemærk:

 Angiv en sikkerhedsmetode for disse filer i panelet Action Wizard i dialogboksen Indstillinger. Hvis du markerer Spørg ikke om adgangskode, vil de PDF-filer, der er beskyttet med adgangskode, ikke blive behandlet.

 1. Åbn dialogboksen Indstillinger.

 2. Vælg Signaturer under Kategorier til venstre.

 3. Klik på Flere for at gå til Identiteter og pålidelige certifikater.

 4. Åbn Digitale id'er til venstre, og vælg Digitale id-filer.

 5. Vælg et id på listen til højre, og vælg derefter følgende kommandoer på den øverste linje:

  Login

  Logger på med det angivne digitale id. Indtast adgangskoden, og klik på OK.

  Log af

  Logger af ved hjælp af det angivne digitale id, når du er færdig med at køre en handling.

Opret og administrer brugerdefinerede kommandoer

Brugerdefinerede kommandoer giver dig mulighed for at forhåndskonfigurere kommandoer som Vandmærke og Sidehoved og sidefod for at reducere den tid, det tager at konfigurere hver kommando. Dette sparer tid ved monotone opgaver.

Brugerdefinerede kommandoer udføres i ét trin og gælder for det aktuelle dokument, hvorimod handlinger udføres i flere trin og gælder for flere filer.

Opret en brugerdefineret kommando

 1. Vælg Værktøjer > Guiden Handling > Ny brugerdefineret kommando.

 2. Dialogboksen Ny brugerdefineret kommando viser en liste over brugerdefinerbare kommandoer i venstre rude. Vælg en kommando, som du vil brugerdefinere.

 3. Rediger kommandoetiketten og værktøjstippet, hvis du vil. Vælg også, om du vil se kommandospecifikke indstillinger, når kommandoen køres.

 4. Klik på Kommandoindstillinger. Vælg eller angiv passende værdier eller indstillinger i dialogboksen, og klik derefter på OK.

 5. Klik på OK for at gemme den nye brugerdefinerede kommando.

  Kommandoen vises under sektionen Brugerdefinerede kommandoer i højre rude.

Kør en brugerdefineret kommando

 1. Vælg Værktøjer > Guiden Handling.

 2. I højre rude under sektionen Brugerdefinerede kommandoer skal du klikke på kommandoens navn.

Administrer brugerdefinerede kommandoer

Brug dialogboksen Administrer brugerdefinerede kommandoer til at redigere, kopiere, omdøbe, fjerne, omarrangere, importere eller eksportere kommandoer.

 1. Vælg Værktøjer > Guiden Handling.

 2. I dialogboksen Administrer brugerdefinerede kommandoer skal du vælge kommandoen på listen og derefter klikke på den relevante knap. Følg instruktionerne eller pop op-vinduerne på skærmen for at udføre handlingen.

 3. Klik på Luk, når du er færdig.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online