Guiden Handling (Acrobat Pro)

Inden du går i gang

Vi udruller en ny og mere intuitiv produktoplevelse. Hvis den skærm, der vises her, ikke passer til din produktgrænseflade, skal du vælge hjælp til din nuværende oplevelse.

I den nye oplevelse vises værktøjerne i venstre side af skærmen.

Om handlinger

Når du skal anvende én eller flere grupper af kommandoer på filerne, kan du spare tid og tastetryk ved at bruge en handling, som består af en række kommandoer med bestemte indstillinger og i en bestemt rækkefølge, der udføres i ét enkelt trin. Du kan anvende en handling på et enkelt dokument, flere dokumenter eller en samling af dokumenter. Du kan endda scanne dokumenter og kombinere flere dokumenter til et enkelt PDF-dokument, inden en handling køres.

Acrobat giver nogle prædefinerede handlinger. Du kan også oprette dine handlinger. Du kan få adgang til og administrere handlingerne ved at vælge Alle værktøjer > Brug guidede handlinger.

Med Adobe Acrobat kan du også eksportere og importere handlinger, så du kan dele dem med andre.

Bemærk:

Handlingsgrænsefladen og -arkitekturen erstatter batchscripttilstanden, der er tilgængelig i de tidligere versioner af Acrobat. De fleste af dine Acrobat XI-batchscripts kan importeres som handlinger, men nogle kræver mindre ændringer.

Kørsel af en handling

Acrobat indeholder en række enkle, foruddefinerede handlinger, du kan bruge til at lette dit arbejde. Disse handlinger repræsenterer almindelige opgaver, du rutinemæssigt udfører for at forberede filer til distribution. Det er ikke nødvendigt at åbne en PDF-fil, før du begynder at køre disse handlinger.

Bemærk:

Du kan undgå at skulle angive adgangskode, når du kører en sekvens på PDF-filer, der kræver adgangskoder. Automatiser indtastning af adgangskoder eller angiv en sikkerhedsmetode for disse filer i panelet Guiden Handling i dialogboksen Indstillinger. Hvis du markerer Spørg ikke om adgangskode, vil de PDF-filer, der er beskyttet med adgangskode, ikke blive behandlet.

 1. Vælg Alle værktøjer > Brug guidede handlinger. Der vises en liste over tilgængelige handlinger under handlingslisten i højre rude.

 2. Vælg en handling på listen. Den venstre rude ændres til at vise hver opgave, der er inkluderet i handlingen, samt eventuelle instruktioner fra forfatteren af handlingen.

 3. Under Filer, der skal behandles skal du vælge Tilføj filer for at vælge de filer, som du vil køre handlingen på. Du kan køre handlingen på den fil, der er åbnet i øjeblikket eller tilføje flere filer, mapper eller vedhæftede filer i mails.

 4. Når alle filer, der skal behandles, findes på listen, skal du vælge Start fra venstre rude nederst til venstre.

 5. Hvis Acrobat beder dig om det, skal du angive yderligere oplysninger.

Mens handlingerne skrider frem, markeres fuldførte handlinger eller opgaver med et flueben. Når alle opgaver er udført, får du mulighed for at gemme dit arbejde. Du kan vælge at gemme eller annullere pop op-vinduet. Du kan få vist Fuld rapport nederst til venstre eller vælg Udført for at afslutte handlingen.

Bemærk:

Du kan vælge Stop i venstre panel for at stoppe behandlingen af en handling. Acrobat gemmer alle filer, der allerede er behandlet som defineret i handlingen. Du kan vælge Fortsæt for at fortsætte handlingen eller vælge krydsikonet før handlingsnavnet i RHP for at afslutte den videre behandling af handlingen. 

Oprettelse af en brugerdefineret handling

Hvis du grupperer trin i paneler, tilføjer delelinjer og medtager instrukser, kan du gøre din handling nemmere at følge. Du kan begrænse handlingen til bestemte filer, anvende den på alle filer i en mappe eller lade brugeren vælge en fil fra forskellige kilder som f.eks. en scanner, webside eller Udklipsholder.

 1. Vælg Alle værktøjer > Brug guidede handlinger. Der vises en liste over tilgængelige handlinger under handlingslisten i venstre rude.

 2. I den venstre rude skal du vælge Handlinger under TILFØJ OG ADMINISTRER, vælg derefter Ny handling.

  Dialogboksen Opret ny handling vises.

 3. Hvis du vil anvende handlingen på en bestemt fil eller alle filer i en mappe, skal du vælge Fil eller Mappe under Filer, der skal behandles. Naviger til filen eller mappen, og vælg Åbn.

 4. I ruden Vælg værktøjer at tilføje skal du udvide panelerne og dobbeltklikke på en opgave for at tilføje den. Du kan tilføje flere opgaver. Opgaverne udføres, som de vises i Handlingstrin for at vise liste.

 5. Hvis du vil prædefinere indstillinger for en opgave, skal du vælge Angiv indstillinger.

 6. Hvis handlingen skal bede brugeren om at vælge indstillinger, skal du markere afkrydsningsfeltet Spørg brugeren.

 7. Tilføj andre opgaver efter behov.

 8. Finjuster handlingen ved hjælp af knapperne til højre. Tilføj en ny panelgruppering, instrukser eller en delelinje, eller flyt eller slet elementer på listen.

  Opretter en nye panelgruppering under det aktuelle sæt opgaver. Indtast panelnavn, og klik på Gem, når du bliver bedt om det.

  Tilføj instrukser under den valgte opgave. Indtast instrukser, og klik på Gem, når du bliver bedt om det.

  Tilføjer en delelinje under den valgte opgave.

  Flytter det valgte element op på listen. Du kan flytte en opgave, instrukser, en delelinje eller en hel panelgruppering.

  Flytter det valgte element ned på listen. Du kan flytte en opgave, instrukser, en delelinje eller en hel panelgruppering.

  Sletter det valgte element. Vær forsigtig, når du vælger. Du kan slette en hel panelgruppering.

 9. Vælg Gem.

 10. I dialogboksen Gem handling skal du indtaste handlingens navn og beskrivelse og vælge Gem.

Styring af brugerdefinerede handlinger

Brug dialogboksen Administrer handlinger til at redigere, omdøbe, kopiere, slette, omarrangere, importere eller eksportere handlinger.

Redigering af en handling

 1. Vælg Alle værktøjer > Brug guidede handlinger. Der vises en liste over tilgængelige handlinger under handlingslisten i venstre rude.

 2. Vælg Håndtering af handlinger i venstre rude. Dialogboksen Administration af handlinger vises.

 3. I dialogboksen Administrer handlinger skal du vælge en handling og vælge Rediger for at ændre opgaverne eller indstillingerne. Du kan også bruge dialogboksen Rediger handlinger til at gennemgå en handling og afslutte uden at gemme ændringerne.

  Bemærk:

  Du kan ikke redigere de handlinger, der er tilgængelige fra start.

 4. For at tilføje opgaver skal du udvide panelerne under panelet Vælg værktøjer at tilføje og vælge en opgave.

 5. Vælg Gem.

 6. Rediger om nødvendigt beskrivelsen i Gem handling og marker Gem.

Omdøb en handling

 1. Vælg Alle værktøjer > Brug guidede handlinger. Der vises en liste over tilgængelige handlinger under handlingslisten i venstre rude.

 2. Vælg Håndtering af handlinger i venstre rude. Dialogboksen Administration af handlinger vises.

 3. I dialogboksen Administrer handlinger skal du vælge en handling og vælge Omdøb.

  Bemærk:

  Du kan ikke omdøbe de handlinger, der er tilgængelige fra start.

 4. I dialogboksen Gem handling skal du indtaste et nyt navn og en ny beskrivelse, hvis det er nødvendigt, og vælge Gem.  

Kopiering af en handling

Du kan dublere en handling, og du kan ændre opgaverne i handlingen, inden du gemmer kopien.

 1. Vælg Alle værktøjer > Brug guidede handlinger. Der vises en liste over tilgængelige handlinger under handlingslisten i venstre rude.

 2. Vælg Håndtering af handlinger i venstre rude. Dialogboksen Administration af handlinger vises.

 3. Markér en handling i dialogboksen Administrer handlinger, og vælg Kopiér.

 4. Indtast handlingens navn og beskrivelse i dialogboksen Gem handling, og vælg Gem.

  En ny kopi af den valgte handling oprettes og føjes til listen Vælg en handling.

Sletning af en handling

 1. Vælg Alle værktøjer > Brug guidede handlinger. Der vises en liste over tilgængelige handlinger under handlingslisten i venstre rude.

 2. Vælg Håndtering af handlinger i venstre rude. Dialogboksen Administration af handlinger vises.

 3. I dialogboksen Administrer handlinger skal du vælge en handling og vælge Fjern.

  Bemærk:

  Du kan ikke slette de handlinger, der er tilgængelige fra start.

 4. I bekræftelsesdialogboksen skal du vælge Ja.

Eksport af en handling

 1. Vælg Alle værktøjer > Brug guidede handlinger. Der vises en liste over tilgængelige handlinger under handlingslisten i venstre rude.

 2. Vælg Administrer handlinger i venstre rude. Dialogboksen Administrer handlinger vises.

 3. Markér en handling i dialogboksen Administrer handlinger, og vælg Eksportér.

 4. Angiv navnet på filen og den placering, hvor handlingen skal gemmes, i dialogboksen Gem som. Handlingsfiler har filtypenavnet .sequ.

 5. Vælg Gem.

Import af en handling

 1. Vælg Alle værktøjer > Brug guidede handlinger. Der vises en liste over tilgængelige handlinger under handlingslisten i venstre rude.

 2. Vælg Administrer handlinger i venstre rude. Dialogboksen Administrer handlinger vises.

 3. I dialogboksen Administrer handlinger skal du vælge Importer.

  Bemærk:

  Du kan også dobbeltklikke på en .sequ-fil for at importere en handling.

 4. Vælg den handlingsfil, der skal importeres, i dialogboksen Åbn, og vælg Åbn. Handlingsfiler har filtypenavnet .sequ.

 5. I bekræftelsesdialogboksen skal du vælge OK.

  Bemærk:

  Hvis en handling indeholder JavaScript, vises en advarsel om, at den valgte handling indeholder JavaScript. Vælg Importér for at fortsætte eller Annuller for at afbryde importprocessen.

Automatisering af adgangskodeangivelse for handlinger

Inden du kører handlinger på PDF-filer, der er krypteret eller adgangskodebeskyttet, kan du angive, at dit digitale id skal angive adgangskoden automatisk.

Bemærk:

 Angiv en sikkerhedsmetode for disse filer i panelet Action Wizard i dialogboksen Indstillinger. Hvis du markerer Spørg ikke om adgangskode, vil de PDF-filer, der er beskyttet med adgangskode, ikke blive behandlet.

 1. Åbn dialogboksen Indstillinger . Vælg Acrobat > Indstillinger (macOS) eller menuen hamburger   > Indstillinger (Windows).

 2. Vælg Signaturer under Kategorier til venstre.

 3. For Identiteter og pålidelige certifikater skal du vælge Mere.

 4. Åbn Digitale id'er til venstre, og vælg Digitale id-filer.

 5. Vælg et id på listen til højre, og vælg derefter følgende kommandoer på den øverste linje:

  Logon

  Logger på med det angivne digitale id. Indtast adgangskoden, og vælg OK.

  Log af

  Logger af ved hjælp af det angivne digitale id, når du er færdig med at køre en handling.

Opret og administrer brugerdefinerede kommandoer

Brugerdefinerede kommandoer giver dig mulighed for at forhåndskonfigurere kommandoer som Vandmærke og Sidehoved og sidefod for at reducere den tid, det tager at konfigurere hver kommando. Dette sparer tid ved monotone opgaver.

Brugerdefinerede kommandoer udføres i ét trin og gælder for det aktuelle dokument, hvorimod handlinger udføres i flere trin og gælder for flere filer.

Opret en brugerdefineret kommando

 1. Vælg Alle værktøjer > Brug guidede handlinger > Ny brugerdefineret kommando.

 2. Dialogboksen Ny brugerdefineret kommando viser en liste over brugerdefinerbare kommandoer i venstre rude. Vælg en kommando, som du vil brugerdefinere.

 3. Rediger kommandoetiketten og værktøjstippet, hvis du vil. Vælg også, om du vil se kommandospecifikke indstillinger, når kommandoen køres.

 4. Vælg Kommandoindstillinger. Vælg eller angiv passende værdier eller indstillinger i dialogboksen, og vælg OK.

 5. Vælg OK for at gemme den nye brugerdefinerede kommando.

  Kommandoen vises under sektionen Brugdefinerede kommandoer i venstre rude.

Kør en brugerdefineret kommando

 1. Vælg Alle værktøjer > Brug guidede handlinger.

 2. I venstre rude, under afsnittet Brugerdefinerede kommandoer, skal du vælge kommandoens navn.

Administrer brugerdefinerede kommandoer

Brug dialogboksen Administrer brugerdefinerede kommandoer til at redigere, kopiere, omdøbe, fjerne, omarrangere, importere eller eksportere kommandoer.

 1. Vælg Alle værktøjer > Brug guidede handlinger.

 2. I dialogboksen Administrer brugerdefinerede kommandoer skal du vælge kommandoen på listen og derefter klikke på den relevante knap. Følg instruktionerne eller pop op-vinduerne på skærmen for at udføre handlingen.

 3. Når du er færdig, skal du vælge Luk.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?