Find hurtigt ændringer ved at sammenligne to versioner af en PDF-fil. Acrobat DC analyserer filerne og præsenterer en rapport, der viser forskellene på dokumenterne.

Bemærk:

Hvis du har Acrobat DC Continuous (abonnement), kan du se Sammenlign filer herunder. Hvis du har Acrobat DC Classic (kun pc-version), kan du se Sammenlign filer i Acrobat DC Classic herunder.

Sammenlign filer

Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous (abonnement)

Med det helt nye værktøj Sammenlign filer kan du nu hurtigt og nøjagtigt registrere forskelle mellem to versioner af en PDF-fil.

 1. Vælg Værktøjer > Sammenlign filer.

  Vælg de filer, du vil sammenligne
 2. Klik på Vælg fil til venstre for at vælge den ældre filversion, du vil sammenligne. Klik på Vælg fil til højre for at vælge den nyere filversion, du vil sammenligne.

 3. Klik på Skift fil, og vælg derefter en fil, der allerede er åbnet, eller naviger til den ønskede fil. Klik på pileikonet Byt mellem miniaturerne for at bytte om på de gamle og nye filers position.

  Vælg de filer, du vil sammenligne
 4. Hvis forskelle mellem grafiske elementer skal ignoreres, skal du markere afkrydsningsfeltet Sammenlign kun tekst.

 5. Du kan ændre indstillinger ved at klikke på tandhjulsikonet Indstillinger, som åbner følgende dialogbokse.

  Indstillinger for Sammenlign filer
  1. Du kan begrænse sammenligningen til en del af dokumenterne ved at indtaste sidetallene i felterne Gammel fil og Ny fil.
  2. Vælg den type dokumenter, du vil sammenligne, under Dokumentbeskrivelse, eller vælg Automatisk registrering for at lade Acrobat vælge.
   Tip: Hvis indholdet af dit dokument kan tilpasses dynamisk på tværs af sider, skal du vælge rapporter, regneark, magasinlayout og ellers vælge præsentationsbunker. Ved sammenligning af scannede filer skal du vælge Scannede dokumenter, tegninger eller illustrationer.
  3. Du kan anvende dine ændringer ved at klikke på OK.
 6. Klik på Sammenlign.

  Acrobat DC viser resultaterne i et nyt dokument. Den første side giver en oversigt over alle filændringerne, der er nem at gå igennem.

  Sammenlign resultater
  a – Sammenlignings tidsstempel, b – Oplysninger om sammenlignede filer, c – Alle ændringer, d – Fordeling af ændringer, e – Ændringer i formatering, f – Hyperlinket fører dig til den første ændring

 7. Klik på knappen Gå til første ændring for at se hver enkelt forskel mere detaljeret.

 8. Vælg, hvordan du vil gennemgå ændringerne.

  • Side om side-visning: Brug Side om side-visningen (Ctrl+\) til at se en parallelvisning af resultater, hvor forskellene er delt i fremhævede bånd. Den gamle fil vises til venstre, og den nye fil vises til højre, og ændringerne er fremhævet i hvert bånd, der er forbundet på tværs af filerne, så de er nemme at se. Klik på et bånd for at få vist en pop op-meddelelse med alle ændringerne inden for båndet. Du kan også klikke på det fremhævede indhold for at åbne pop op-meddelelsen.
  Side om side-visning

  Højreklik på en ændring eller dens pop op-meddelelse og indstille en relevant status for ændringen.

  Indstil status for ændringen
  • Enkeltsidet visning: Brug knappen Gammel fil eller Ny fil (Ctrl+/) på værktøjslinjen for at se den enkelte fil med alle ændringer fremhævet.
  Enkeltsidet visning
 9. Sådan gennemgår du alle ændringerne:

  • Brug indstillingerne Filtrer og Vis.

  Anmærkninger, formatering og baggrundsforskelle er som standard slået fra. Hvis du vil se disse ændringer i rapporten, skal du vælge disse indstillinger fra menuen Filter på værktøjslinjen. Du kan også filtrere sammenligningsresultater ved at vælge specifikke typer af ændringer i menuen Filter. I menuen Vis kan du vælge en indstilling for at vise eller skjule forklaringer, rækkefremhævninger eller resultater.

  Filtreringsindstillinger
  Vis indstillinger

  • Brug knappen Forrige ændring (Ctrl+.) eller Næste ændring (Ctrl+,) til at gå gennem ændringerne en for en.
  Navigationsknapper

  Knapperne Næste ændring og Forrige ændring er også tilgængelige i de pop op-meddelelser, der beskriver ændringerne.

  Navigationsknapper i pop op-meddelelsen
  • Brug den højre rude. Klik på trekanten i midten af det højre Acrobat-vindue for at åbne ruden i højre side. Denne rude viser alle de ændringer, der kan ses i rapporten Sammenlign resultater. Brug feltet til tekstsøgning for at søge efter en specifik ændring.
  Liste over ændringer, der er fremhævet i højre rude
 10. Gem filen Sammenlign resultater (Filer > Gem). Klik på krydset øverst til højre på værktøjslinjen for at lukke værktøjet Sammenlign filer.

Du kan udskrive en sammenligningsrapport med en oversigt over ændringerne.

 • Klik på ikonet Udskriv  på værktøjslinjen, og klik derefter på Udskriv i dialogboksen Udskriv.

Sammenlign filer i Acrobat DC Classic

Tilgængelig i: Acrobat DC Classic (kun pc-version)

Du kan bruge værktøjet Sammenlign dokumenter til at finde forskellene på de to versionen af PDF-filen. Når de to filer er blevet sammenlignet, viser Acrobat DC en detaljeret rapport over enhver ændring lige fra tekst, skrifttyper, billeder og sågar sidernes rækkefølge.

 1. Vælg Værktøjer > Sammenlign dokumenter.

 2. Vælg de dokumenter, du vil sammenligne. Du kan begrænse sammenligningen til kun at omfatte en del af dokumenterne ved at angive sidetallene i felterne Første side og Sidste side under hvert filnavn.

 3. Vælg typen af dokumenter, du sammenligner, under Dokumentbeskrivelse.
  Hvis forskelle mellem grafiske elementer skal ignoreres, skal du vælge Sammenlign kun tekst. Klik på OK.

  Acrobat DC viser resultaterne i et nyt dokument. Den første side er en oversigt over filens sammenligningsresultater.

  Oversigt over dokumentsammenligning
  a – Forskelle mellem filerne, b – Sammenlignede filer, c – Introduktion-link, der fører dig til den første forskel, d – Flyttede eller slettede sider, e – Nøgle til de symboler, der bruges i rapporten

 4. Vælg, hvordan forskellene skal gennemgås.

  1. Brug panelet Sammenlign i venstre side (standard).
   • Naviger gennem miniaturebilleder i panelet Sammenlign. Et ikon under billedet angiver en forskel. En grøn pil betyder sider, der er flyttet eller slettet. En lilla pil angiver en ændring på siden.
   • Gå tilbage til den første ændring, og klik på Introduktion for at gå til den første forskel.
   • Forskelle fremhæves på hovedskærmbilledet. Hold markøren over det fremhævede for at se detaljer. Farveforklaringen øverst til højre kan bruges som vejledning.
  2. Brug side om side-visning.
   • Klik på ikonet for indstillinger i panelet Sammenlign til venstre, og vælg Vis dokumenter side om side.

   • Forskelle fremhæves på hovedskærmbilledet. Hold markøren over det fremhævede for at se detaljerne.
    Farveforklaringen øverst til højre kan bruges som vejledning.
  Sammenligningsindstillinger i Acrobat
  Sammenligningsindstillingerne giver dig værktøjer til at tilpasse dokumentsammenligningen.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online