Konfiguration af standardindstillinger for billeder i raw-format

Introduceret i Adobe Camera Raw 12.2 (februar 2020-versionen)

Konfiguration af standardindstillinger for raw-dataformatet i Adobe Camera Raw kan være baseret på Adobe-standarder, kamerastandarder eller brugerdefinerede forudindstillinger. 

Hvis du bruger Lightroom Classic, skal du læse Konfiguration af standardindstillinger for billeder i raw-format.

Bemærk:

Standardindstillinger oprettet med Camera Raw er tilgængelige i Lightroom Classic og vice versa.

Konfiguration af standardindstillinger for billeder i raw-format

Standardindstillinger for billeder i raw-format konfigureres på følgende måde:

 1. Klik på knappen Åbn dialogboksen Præferencer i dialogboksen Camera Raw. I Photoshop kan du også vælge Rediger > Præferencer > Camera Raw (Windows) eller Photoshop > Præferencer > Camera Raw (macOS).

 2. Vælg Raw-standardindstillinger i dialogboksen Indstillinger for Camera Raw.

 3. Vælg en af følgende muligheder på rullelisten Master:

  Adobe-standard

  Vælg denne indstilling for at anvende Adobes standardindstillinger på dine raw-billeder.

  Kameraindstillinger

  Vælg denne indstilling for at bevare indstillingerne for det kamera, som blev brugt til at tage raw-billedet.

  Forudindstilling

  Vælg denne indstilling, og vælg den forudindstilling, der skal anvendes på dine raw-billeder.

  Bemærk:

  Hvis du vælger Kameraindstillinger, og der er ingen matchende indstillinger i Camera Raw, anvendes Adobe-standardindstillingerne.

  Konfiguration af raw-indstillinger
  Konfiguration af standardindstillinger for nye billeder i raw-format

Den rækkefølge, som standardindstillinger anvendes i

Hvis du har valgt en forudindstilling som din standardindstilling, anvendes alle indstillingerne i denne forudindstilling på raw-billedet. Hvis der er en indstilling, der ikke er findes i forudindstillingen, kontrollerer Camera Raw kameraindstillingerne, og hvis indstillingen findes der, anvendes den på raw-billedet. Hvis der ikke findes nogen indstillinger der, bruger Camera Raw Adobe-standardindstillingen.

Så hvis raw-standarden er sat til en forudindstilling, anvendes standardindstillingerne i følgende rækkefølge:

 1. Alle indstillingerne i forudindstillingen
 2. Kameraindstillinger bruges til alle de indstillinger, der ikke findes i forudindstillingen 
 3. Adobe-standardindstillinger bruges til alle de indstillinger, der heller ikke findes i kameraindstillingerne.

Konfiguration af raw-indstillinger baseret på kameramodellen

Standardindstillinger for billeder i raw-format kan baseres på en bestemt kameramodel. Du kan endda angive forskellige standardindstillinger for flere kameraer af samme model baseret på kameraets serienummer.

Oprettelse af standardindstillinger

Standardindstillinger, der er baseret på kameramodellen, konfigureres på følgende måde:

 1. Klik på knappen Åbn dialogboksen Præferencer i dialogboksen Camera Raw. I Photoshop kan du også vælge Rediger > Præferencer > Camera Raw (Windows) eller Photoshop > Præferencer > Camera Raw (macOS).

 2. Vælg Raw-standardindstillinger i dialogboksen Indstillinger for Camera Raw.

 3. Vælg Tilsidesæt masterindstillinger for specifikke kameraer under Raw-standarder.

 4. Vælg en kameramodel på rullelisten Kamera. Rullelisten indeholder navnet på alle kameramodeller, som du har importeret raw-billeder fra.

 5. (Valgfrit) Hvis du vil oprette standardindstillinger for et kamera baseret på serienummeret, skal du vælge Vis serienummer. Rullelisten Kamera indeholder nu navnet på kameramodellen samt kameraet serienummer.

  Konfiguration af raw-indstillinger baseret på kameramodellen
  Konfiguration af raw-indstillinger baseret på kameramodellen

 6. Vælg en af følgende muligheder på rullelisten Adobe-standard:

  Adobe-standard

  Vælg denne indstilling for at anvende Adobes standardindstillinger på dine raw-billeder.

  Kameraindstillinger

  Vælg denne indstilling for at bevare indstillingerne for det kamera, som blev brugt til at tage raw-billedet.

  Forudindstilling

  Vælg denne indstilling, og vælg den forudindstilling, der skal anvendes på dine raw-billeder, når de importeres.

  Bemærk:

  Hvis du vælger Kameraindstillinger, og der er ingen matchende indstillinger i Camera Raw, anvendes standardindstillingerne.

 7. Klik på Opret standard.

Redigering af standardindstillinger

For at redigere en standardindstilling, du har oprettet, skal du gøre følgende:

 1. Klik på knappen Åbn dialogboksen Præferencer i dialogboksen Camera Raw. I Photoshop kan du også vælge Rediger > Præferencer > Camera Raw (Windows) eller Photoshop > Præferencer > Camera Raw (macOS).

 2. Vælg Raw-standardindstillinger i dialogboksen Indstillinger for Camera Raw.

 3. Vælg den standardindstilling, du vil redigere, og gør derefter ét af følgende:

  • Klik på menuikonet  ud for standardindstillingen.
  • Højre/venstreklik på standardindstillingen
 4. Vælg en ny indstilling i pop op-menuen.

  Redigering af standardindstillinger
  Redigering af standardindstillinger

Sletning af standardindstillinger

For at slette en standardindstilling, du har oprettet, skal du gøre følgende:

 1. Klik på knappen Åbn dialogboksen Præferencer i dialogboksen Camera Raw. I Photoshop kan du også vælge Rediger > Præferencer > Camera Raw (Windows) eller Photoshop > Præferencer > Camera Raw (macOS).

 2. Vælg Raw-standardindstillinger i dialogboksen Indstillinger for Camera Raw.

 3. Vælg den standardindstilling, du vil slette, og gør derefter ét af følgende:

  • Klik på menuikonet  ud for standardindstillingen.
  • Højre/venstreklik på standardindstillingen
 4. Vælg Slet i pop op-menuen.

  Sletning af standardindstillinger
  Sletning af standardindstillinger

Konfiguration af raw-indstillinger baseret på ISO-værdier

Opdateret juni 2020 (version 12.3)

Standardindstillinger for billeder i raw-format kan baseres på billedernes ISO-værdier. Med virkning fra Adobe Camera Raw version 12.3 kan du hurtigt oprette en ISO-adaptiv forudindstilling og indstille den som standard for dine raw-billeder.

Du kan angive forskellige indstillinger for forskellige ISO-værdier i forudindstillingen. Hvis et billede har en anden ISO-værdi end den værdi, der er angivet i forudindstillingen, udregnes den korrekte værdi af indstillingen baseret på de værdier, du har defineret i forudindstillingen. Hvis du for eksempel opretter en forudindstilling med følgende værdier -

 • ISO 400   Reduktion af luminansstøj 0
 • ISO 1600   Reduktion af luminansstøj 10

og når du så importerer et billede med ISO 800, sættes dets reduktion af luminansstøj til 5.

Konfiguration af standardindstillinger baseret på ISO-værdier:

Opret en forudindstilling baseret på ISO-værdier.

 1. Åbn mindst to raw-billeder med forskellige ISO-værdier. 

 2. Specificer indstillingerne på hvert af billederne.

 3. Vælg de to billeder i filmstrimlen, og klik på ikonet Forudindstillinger. Du kan også trykke på Skift + P.

  Klik på ikonet Forindstillinger, eller klik på Skift + P for at se panelet Forindstillinger
  Tryk på ikonet Forindstillinger, eller tryk på Skift + P

 4. Klik på ikonet med tre prikker for at se flere forudindstillingsmuligheder og vælg Opret forudindstilling.

  Forudindstillinger

 5. Angiv navnet på forudindstillingen, gruppe og indstillinger, som du vil inkludere i den. Kontrollér, at Opret ISO-adaptiv forudindstilling er valgt. Klik på OK.

  Opret forindstilling
  Dialogboksen Ny forindstilling til oprettelse af en forudindstilling

  Du kan finde den oprettede forudindstilling i den forudindstillingsgruppe, som du angav. 

Angiv en ISO-adaptiv forudindstilling som raw-standard

  • I dialogboksen Camera Raw skal du klikke på ikonet åbn dialogboksen Indstillinger i øverste højre hjørne. Du kan også trykke på Kommando + K (macOS)/Control + K (Windows).
  • I Photoshop skal du vælge Photoshop > Præferencer > Camera Raw (macOS) eller Rediger > Indstillinger > Camera Raw (Windows).
 1. Vælg Raw-standardindstillinger i dialogboksen Indstillinger for Camera Raw.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Vælg forudindstilling > Brugerdefinerede forudindstillinger på rullelisten Master, og vælg forudindstillingen baseret på ISO-værdier. 
  • Vælg Tilsidesæt masterindstillingen for specifikke kameraer, vælg en kameramodel, vælg Vælg forudindstilling > Brugerdefinerede forudindstillinger på rullelisten Standard, og vælg forudindstillingen baseret på ISO-værdier.

Placering af standardindstillinger for billeder i raw-format

Hvis du vil flytte dine standardindstillinger for billeder i raw-format fra en computer til en anden eller vil oprette en sikkerhedskopi af indstillingerne, kan du finde standardindstillingerne for billeder i raw-format på følgende placering:

 • macOS: /Brugere/<username>/Bibliotek/Application Support/Adobe/CameraRaw/Defaults
 • Windows: C:\Brugere\<username>\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\Defaults\
Adobe-logo

Log ind på din konto