Der er foretaget adskillige forbedringer af, hvordan du arbejder med fotografier i Adobe Camera Raw (ACR). Denne artikel beskriver forbedringerne og de nye funktioner i ACR 8.1 og ACR 8.2:

Video | Forbedringer i ACR 8.2

Video | Forbedringer i ACR 8.2
Julieanne Kost ser nærmere på forbedringer og finjusteringer af funktionerne i Beskæringsværktøjet, arbejdsforløbsindstillingerne og mulighederne for batch-lagring i Adobe Camera Raw.
Julieanne Kost

Blød korrektur

Dialogboksen ACR er blevet forbedret, så den nu understøtter Blød korrektur. Hvis du vælger en ICC-farveprofil fra pop op-menuen Rum, aktiveres blød korrektur samt afkrydsningsfelterne Metode og Simuler papir og trykfarve automatisk. Hver gang du vælger en ny profil og markerer eller rydder de nye afkrydsningsfelter, opdateres billedvisningen i dialogboksen ACR. Disse ekstra indstillinger svarer til indstillingerne for Blød korrektur i Photoshop (menuen Vis > Korrekturopsætning > Brugerdefineret).

Bemærk:

Gråtone-farveprofiler er kun tilgængelige under behandling af et monokromt billede eller under konvertering af et farvebillede til gråtone.  

Indstillinger for Farverum

Adobe Camera Raw understøtter nu vilkårlige ICC-baserede outputfarverum. Disse farverum inkluderer Gråtone, RGB, Lab og CMYK. Sådan får du vist alle de tilgængelige farverum:

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen ACR:

  1. Klik på linket for farverum nederst i dialogboksen ACR. Dialogboksen for arbejdsforløbsindstillinger vises.
  2. Klik på knappen Gem billede nederst i dialogboksen ACR. Dialogboksen Gem indstillinger vises.
 2. Klik på rullemenuen Rum i afsnittet Farverum.

  En liste over alle tilgængelige farverum vises.

  Bemærk:

  Standardfarverummene fra tidligere Camera Raw-versioner kan ses i starten af listen. Farverummene er Adobe RGB (1998), ColorMatch RGB, ProPhoto RGB og sRGB IEC61966-2.1.

Indstillinger for Tilpasning af billedstørrelse

Dialogboksen ACR har flere fleksible indstillinger for tilpasning af billedstørrelsen. Indstillingerne i dialogboksen Arbejdsforløbsindstillinger, disse indstillinger er placeret i afsnittet Tilpasning af billedstørrelse, lige under afsnittet Farverum.

Bemærk:

Størrelsesforholdet for det originale billede (eller beskæringsrektanglet i et beskåret billede) bevares altid, uanset hvilken indstilling du vælger.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen ACR:

  1. Klik på linket for farverum nederst i dialogboksen ACR. Dialogboksen for arbejdsforløbsindstillinger vises.
  2. Klik på knappen Gem billede nederst i dialogboksen ACR. Dialogboksen Gem indstillinger vises.
 2. I afsnittet Tilpasning af billedstørrelse skal du klikke på afkrydsningsfeltet Skaler og tilpas.

  Bemærk:

  Hvis indstillingen Skaler og tilpas ikke vælges, beholder billedets dets originale størrelse.

 3. I rullelisten for Skaler og tilpas skal du angive, hvordan du vil tilpasse billedstørrelsen. Indstillingerne er:

  • Bredde og højde: Brug denne indstilling til tilpasning af størrelsen vha. bredde og højde for billedet. Bredden på det tilpassede billede begrænses af den værdi, der angives i feltet W, og højden på det tilpassede billede begrænses af den værdi, der angives i feltet H.
  • Dimensioner: Denne indstilling minder om indstillingen Bredde og højde bortset fra, at billedretningen ikke tages i betragtning. Den lange side på det tilpassede billede låses til den højeste af de angivne værdier (B eller H). På samme måde låses den korte side på det tilpassede billede til den laveste af de to angivne værdier (B eller H).
  • Lang side: Brug denne indstilling til tilpasning af størrelsen vha. den lange side af billedet. Hvis du f.eks. angiver 1000 pixel betyder det, at den lange side af det tilpassede billede højst vil have 1000 pixel.
  • Kort side: Brug denne indstilling til tilpasning af størrelsen vha. den korte side af billedet. Hvis du f.eks. angiver 500 pixel betyder det, at den korte side af det tilpassede billede højst vil have 500 pixel.
  • Megapixel: Tilpas størrelsen ved at angive det samlede antal megapixel i billedet, der skal tilpasses. Hvis du f.eks. angiver 2.0 MP, betyder det, at det tilpassede billede maksimalt er på 2 megapixel.
  • Procentværdi: Brug denne indstilling til at tilpasse størrelsen vha. en procentværdi. Procentværdien er i forhold til en af billedets sider (lineær dimension). Hvis du f.eks. angiver 50 %, betyder det, at det tilpassede billede bliver halvt så bredt og halvt så højt som det originale billede eller en fjerdel af det samlede antal pixel.  

  Bemærk:

  Disse indstillinger er kun tilgængelige i dialogboksen Gem indstillinger, når billeder gemmes i filformaterne JPEG, TIFF eller PSD.

 4. Vælg afkrydsningsfeltet Forstør ikke for at undgå forstørrelse af billeder. Det betyder automatisk, at når indstillingen Forstør ikke vælges, kan billedet, der behandles i dialogboksen ACR, kun gøres mindre eller beholde den samme størrelse.  

Forudindstillinger for arbejdsforløbsindstillinger

Dialogboksen ACR kan nu gemme ofte brugte indstillinger som en forudindstilling. Når du anvender den samme forudindstilling på flere sider, kan du nemt replikere handlinger på tværs af billederne. Når du har flere gemte forudindstillinger, kan du nemt skifte mellem forudindstillingerne for at få vist resultaterne af forskellige handlinger på billedet i dialogboksen ACR.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen ACR:

  1. Klik på linket for farverum nederst i dialogboksen ACR. Dialogboksen for arbejdsforløbsindstillinger vises.
  2. Klik på knappen Gem billede nederst i dialogboksen ACR. Dialogboksen Gem indstillinger vises.
 2. I rullelisten under Forudindstilling skal du vælge indstillingen for at oprette en ny forudindstilling.

 3. Angiv et navn for forudindstillingen, og klik på OK.

  Der oprettes en ny forudindstilling. Alle de aktuelt valgte indstillinger, som er forbundet med den nye forudindstilling.

 4. Når du har valgt en brugerdefineret forudindstilling for arbejdsforløb, kan du klikke på rullemenuen for Forudindstillinger for at foretage flere handlinger:

  • Vælg Slet for at slette forudindstillingen
  • Vælg Omdøb for at give forudindstillingen et nyt navn
  • Vælg indstillingen Opdater for at gemme ændringer i indstillingerne for den aktuelle forudindstilling.

  Bemærk:

  Når du højreklikker (Mac: control-klikker) på linket for forudindstillinger nederst i dialogboksen ACR, vises en pop op-menu med de tilgængelige forudindstillinger for arbejdsforløbsindstillinger. Brug denne pop op-menu til skifte forudindstillinger uden at åbne dialogboksen Arbejdsforløbsindstillinger.

Beskær

På grund af det nye arbejdsforløb for Tilpasning af billedstørrelse kan beskæringsværktøjet ikke bruges til at angive faste billedstørrelser (f.eks. 16 tommer x 9 tommer). I stedet bestemmer Beskæringsværktøjet kun størrelsesforholdet (f.eks. 16 x 9). Indstillingen Tilpasning af billedstørrelse i dialogboksene Arbejdsforløbsindstillinger og Gem (og de tilsvarende forudindstillinger) kan bruges til at angive den ønskede, faste billedstørrelse. Du kan for eksempel angive Dimensioner for tilpasningen af størrelsen med B- og H-værdier på henholdsvis 16 tommer og 9 tommer.  

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online