Du kan føje tekst fra dit dokument til Creative Cloud Libraries og derefter dele indholdet med andre brugere og på tværs af programmer. Tekstaktiver i et bibliotek bevarer de tegn- og afsnitstyper og andre attributter, der oprindeligt blev anvendt. Du kan genbruge tekstaktiver i biblioteker på tværs af Illustrator- og InDesign-dokumenter. Du kan finde flere oplysninger i Creative Cloud Libraries – samarbejde, synkronisering og deling af aktiver.

Når du bruger et tekstaktiv fra Creative Cloud Libraries, gengives og oprettes det af det program, hvor du bruger det. Hvis du for eksempel tilføjer et tekstaktiv fra InDesign i Creative Cloud Libraries og bruger det i Illustrator, vil det være Illustrator, som opretter teksten. Derfor kan der være nogle forskelle i kompositionen. Det, du får, er dynamisk tekst, som har nøjagtigt de samme funktioner som i InDesign. Eventuelle InDesign-funktioner, som mangler i Illustrator, springes over eller gengives ikke i Illustrator.

Bemærk:

Du kan tilføje et delt InDesign-tekstaktiv som et grafisk aktiv i Illustrator for at få det samme visuelle udseende. Du tilføjer et tekstaktiv som et grafikelement ved at trykke på Ctrl, mens du tilføjer aktivet.  

InDesign-tekstaktiver i Illustrator: Eksempler på gengivelsesforskelle

Her er nogle eksempler, hvor funktioner og attributter for et tekstaktiv, der er oprettet i InDesign, gengives forskelligt i InDesign og Illustrator, når aktivet bruges.   

Understreg

InDesign har flere understregningsmuligheder end Illustrator. De indstillinger, der ikke er tilgængelige i Illustrator, går tabt, når du bruger tekstaktivet i Illustrator.

ID_underline
White Diamonds-understregning i InDesign
AI_underline
White Diamonds-understregning understøttes ikke i Illustrator

Punkttegn og nummerering

Punkttegn og nummerering understøttes ikke i Illustrator, og derfor går disse attributter tabt, hvis du bruger tekstaktivet i Illustrator.

ID_bullets-numbering
InDesign
AI_bullets-numbering
Illustrator

Tabel

Tabeller understøttes ikke i Illustrator, og derfor går denne funktion tabt, hvis du bruger tekstaktivet i Illustrator.

ID_table
InDesign
AI_table_1
Illustrator

Fodnote

Fodnoter understøttes ikke i Illustrator, og derfor går denne funktion tabt, hvis du bruger tekstaktivet i Illustrator.

ID_footnote
InDesign
AI_footnote
Illustrator

InDesign-tekstaktiver i Illustrator: Eksempler på gengivelsesforskelle (kun japansk)

Følgende funktioner går tabt, hvis du bruger InDesign-tekstaktiver i Illustrator:

Funktioner

  • Ruby
  • Kenten
  • Shatai
  • Rensuuji
Forudindstillinger (usædvanlige forudindstillinger/definitioner af forudindstillinger går tabt)
  • Nogle Mojikumi-forudindstillinger
  • Nogle Kinsoku-forudindstillinger 

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online