Om Creative Cloud Libraries

Et Creative Cloud-bibliotek er en samling designaktiver. Der kan føjes flere typer designaktiver til et Creative Cloud-bibliotek. CC Libraries i InDesign understøtter følgende aktiver: Farver, Farvetemaer, afsnitstyper, tegntyper og grafik

Bemærk:

Penseltype- og lagtypeaktiver understøttes ikke i InDesign.

Hvordan kan et Creative Cloud-bibliotek hjælpe?

Creative Cloud Libraries gør det nemmere at organisere, gennemse og få adgang til kreative elementer. For eksempel kan det være, at du vil oprette et Creative Cloud-bibliotek, der indeholder alle de komponenter, der benyttes mest på et specifikt projekt.

 • Saml. Indhent komponenter fra forskellige dokumenter og projekter.
 • Organiser. Kategoriser komponenter i biblioteker, der passer til dine arbejdsforløb og projekter.
 • Arbejd sammen. Del elementer og komponenter fra dine biblioteker med andre brugere. Tillad andre at arbejde med emner i dine delte biblioteker, eller del dem med flere brugere.
 • Administrer/Vis/Åbn. Brug dine komponenter på tværs af computere og værktøjer. Eksempelvis mellem InDesign og Photoshop eller Illustrator.
 • Genbrug. Brug dine komponenter flere gange, hvor og hvornår du vil.

Oversigt over panelet Biblioteker

Panelet CC Libraries
Panelet CC Libraries

A. Rulleliste for Creative Cloud Library B. Vis elementer som ikoner C. Vis elementer på en liste D. Tilføj aktiver E. Status/synkroniseringsstatus F. Slet aktiv G. Aktiver 

Creative Cloud Libraries vises i panelet CC Libraries i InDesign. Hvis du opretter biblioteker på forskellige computere, mens du bruger det samme Adobe ID, er alle elementerne og bibliotekerne synlige i panelet CC Libraries på tværs af computerne.

Du kan anvende panelet CC Libraries til at:

 • Oprette, vise, omdøbe, fjerne og bruge et Creative Cloud-bibliotek
 • Tilføje, fjerne, redigere og omdøbe elementer i et Creative Cloud-bibliotek
 • Sortér og vis aktiver i et Creative Cloud-bibliotek

Arbejd med et Creative Cloud-bibliotek

Åbn bibliotekspanelet

Sådan åbner du panelet CC Libraries:

 • Klik på Vindue > CC Libraries.

Opret et Creative Cloud-bibliotek

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på rullelisten til panelet Biblioteker, og vælg derefter Opret nyt bibliotek.
  • Klik i øverste højre hjørne af panelet Biblioteker for at udvide pop op-menuen. Vælg derefter Opret nyt bibliotek.
 2. Skriv et navn, og klik derefter på Opret.

Slet et Creative Cloud-bibliotek

 1. Vælg et bibliotek vha. rullelisten til panelet Biblioteker.

 2. Udvid pop op-menuen, og vælg derefter Slet.

Omdøb et Creative Cloud-bibliotek

 1. Vælg et bibliotek vha. rullelisten til panelet Biblioteker.

 2. Udvid pop op-menuen, og vælg derefter Slet.

Bemærk:

Du kan overføre elementer fra InDesign-objektbiblioteker til nye eller eksisterende Create Cloud Libraries. Du kan finde flere detaljer i Overføre aktiver fra et objektbibliotek til CC-biblioteker.

Arbejd med biblioteksaktiver

Farver

Bemærk:

Placer markøren på et tilgængeligt farveaktiv for at vise navnet og farvens hexadecimalkode.

Tilføje farver fra objekter i et dokument

 1. Markere tekst eller et objekt i det aktuelle dokument.

 2. Du kan føje stregfarven til dit CC-bibliotek ved at klikke på ikonet Tilføj stregfarve i panelet CC Libraries.

  Bemærk:

  Ikonet Tilføj stregfarve aktiveres kun, hvis der er anvendt en streg på objektet eller teksten, der er markeret.

 3. Du kan føje fyldfarven til dit CC-bibliotek ved at klikke på ikonet Tilføj fyldfarve i panelet CC Libraries.

Farverne tilføjes som farveprøver i kategorien Farver i panelet CC Libraries.

Tilføje farveprøver fra panelet Farveprøver.

 1. Åbn panelet Farveprøver (Vindue > Farve > Farveprøver).

 2. Markér en eller flere farveprøver fra panelet.

  Hvis du vil føje alle farveprøverne af følgende typer i en gruppe til det aktuelle CC-bibliotek, skal du vælge gruppetitlen i panelet Farveprøver:

  • Proces (CMYK, RGB, Lab)
  • Staffag (CMYK, RGB, Lab)
  • PANTONE, ANPA osv.
 3. Klik på Føj den valgte farveprøve til mit valgte CC-bibliotek .

  Bemærk:

  Hvis du har valgt at tilføje farveprøverne i en gruppe, vises knappen Føj den valgte farveprøve til mit aktuelle CC-bibliotek kun, hvis gruppen indeholder mindst én af de understøttede farveprøver:

  • Proces (CMYK, RGB, Lab)
  • Staffag (CMYK, RGB, Lab)
  • PANTONE, ANPA osv.

Farveprøverne føjes til kategorien Farver i panelet CC Libraries.

Hvis du har valgt en gruppe, føjes alle de understøttede farveprøver i gruppen til det aktuelle bibliotek.

Føj farvetemaer til CC-bibliotek

 1. Opret et farvetema ud fra et billede i det aktuelle dokument ved hjælp af farvetemaværktøjet.

  Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af farvetemaer fra billeder i InDesign-dokumenter under Generere farvetemaer ved hjælp af farvetemaværktøjet.

 2. I værktøjet Farvetema skal du klikke på Føj dette tema til mit aktuelle CC-bibliotek .

Billedtemaet føjes til kategorien Farvetemaer i det aktuelle CC Libraries-panel.

Føj CC-biblioteksfarve eller farvetemaer til panelet Farveprøver

 1. Højreklik på en eller flere farver eller et farvetema i panelet CC Libraries.

 2. Vælg Føj til farveprøver eller Føj tema til farveprøver fra genvejsmenuen.

Anvende farver på objekter og tekst i et dokument

 1. Vælg et objekt eller noget tekst i det aktive InDesign-dokument

 2. Klik på en farve i et bibliotek i panelet CC Libraries. Farven anvendes på den aktive proxy [fyld eller streg]).

 3. Hvis du vil anvende et farvefyld, skal du højreklikke på farven og vælge Indstil farve.

Bemærk:

Brug proxyen for at afgøre, hvad farven anvendes på - på farvens fyld eller stregegenskaber for et objekt eller et stykke tekst.

Redigere farver i et CC-bibliotek

 1. I panelet CC Libraries højreklikker du på en farve, hvorefter du vælger Rediger.

 2. Vælg en farve med dialogboksen Farvevælger, og klik derefter på OK.

Afsnits- og tegntype

Du kan føje InDesign-afsnitstyper eller tegntyper til dine CC Libraries og derefter dele dem på tværs af dokumenter, enheder eller brugere. Du kan tilføje afsnits-eller tegntyper fra tekst i et dokument via panelerne Afsnit eller Tegn eller fra dialogboksene Ny tegntype eller Ny afsnitstype. 

Bemærk:

Teksttyper er blevet omdøbt, og de elementer, der er kategoriseret under Teksttyper, er tilgængelige under kategorien Tegntyper.

Tilføje afsnits- eller tegntyper fra tekst i et dokument

 1. Markér teksten (i det aktuelle dokument), der har den tegn- eller afsnitstype, som du skal føje til det aktuelle CC-bibliotek.

 2. Klik på Tilføj afsnitstype eller Tilføj tegntype i panelet CC Libraries.

Afsnits- eller tegntypen føjes henholdsvis til kategorien Afsnitstype eller Tegntype i panelet CC Libraries.

Tilføje afsnits-eller tegntyper fra panelerne Afsnitstype eller Tegntype

 1. Åbn panelet Tegntyper eller Afsnitstyper:

  • Vindue > Formater > Tegntyper
  • Vindue > Typer > Afsnitstyper
 2. Markér en eller flere typer fra panelet.

  Hvis du vil føje alle typerne i en gruppe til det aktuelle CC-bibliotek, skal du vælge gruppetitlen i panelet Afsnit eller Tegntype.

 3. Klik på Føj den valgte type til mit aktuelle CC-bibliotek .

De markerede afsnits- eller tegntyper føjes til kategorien Tegntyper eller Afsnitstyper i panelet CC Libraries.

Hvis du har valgt en gruppe, føjes alle afsnits- eller tegntyperne til det aktuelle bibliotek.

Tilføje afsnits-eller tegntyper fra dialogboksene Ny afsnitstype eller Ny tegntype

 1. Åbn panelet Tegntyper eller Afsnitstyper:

  • Vindue > Formater > Tegntyper
  • Vindue > Typer > Afsnitstyper
 2. Gå ind i pop op-menuen, og vælg Ny tegntype eller Ny afsnitstype.

 3. I dialogboksen Ny tegntype eller Ny afsnitstype skal du vælge indstillingerne for at skabe et nyt format.

  Yderligere oplysninger finder du i Tilføje afsnits- og tegntyper.

 4. Markér Føj til CC-bibliotek, og vælg det påkrævede CC-bibliotek på rullelisten eller muligheden for at oprette et nyt bibliotek

 5. Klik på OK for at oprette det nye format og samtidig føje det til det valgte CC-bibliotek.

Den nyligt oprettede afsnits- eller tegntype føjes henholdsvis til kategorien Afsnitstype eller Tegntype i panelet CC Libraries.

Anvend en enkelt CC-biblioteksafsnits- eller tegntype i tekst i et dokument

 1. Vælg et tekstobjekt i det aktive InDesign-dokument.

 2. Højreklik på formatet i det valgte CC-bibliotek, og vælg Anvend afsnitstype eller Anvend tegntype.

Tegntyper og Afsnitstyper, der er anvendt fra panelet CC Libraries, føjes til de respektive paneler i InDesign som formater.

Desuden bevares alle typehierarkier. Antag f.eks., at Afsnitstype 2 var baseret på Afsnitstype 1, som havde en indlejret Tegntype 1. I dette tilfælde vil både Afsnitstype 1 og Tegntype 1 blive føjet til deres respektive paneler. Og Afsnitstype 2 vil blive føjet til panelet Afsnitstyper.

Bemærk:

Hvis en tegn- eller afsnitstype ikke har tilknyttet skrifttypen på den lokale computer, vises der et advarselsikon i nederste højre hjørne i formatets miniature i panelet CC Libraries.

Føj CC-bibliotekstyper til panelerne Afsnit eller Tegn

 1. Vælg ét eller flere afsnits- eller tegntyper i panelet CC Libraries.

 2. Højreklik på de markerede typer, og vælg Føj til afsnitstyper eller Føj til tegntyper.

Grafik

Tilføje grafik fra et dokument

 1. Træk og slip InDesign-elementet fra dokumentet til panelet CC Libraries.

  Eller klik på et InDesign-aktiv i dokumentet, og klik på Tilføj grafik  i panelet CC Libraries.

Elementet føjes til kategorien Grafik i panelet CC Libraries som en InDesign-snippet.

Du kan også tilføje grafik fra Adobe Stock til dit InDesign CC-bibliotek. Yderligere oplysninger finder du i Brug af Adobe Stock i InDesign.

Indsæt CC-biblioteksgrafikelementer ved hjælp af træk og slip eller højreklikmenuen

 1. Træk og slip grafikelementet fra panelet CC Libraries over i dokumentet.

  Bemærk:

  Hvis du trækker og slipper et grafikelement, placeres det som standard som et sammenkædet grafikelement. Du skal bruge tastekombinationen Alt + træk-og-slip for at placere det som et indlejret grafikelement.

  Du skal højreklikke på grafikelementet i panelet CC Libraries og vælge følgende for at placere et eller flere grafikelementer i et dokument:

  Placer kopi

  Placer et InDesign-element som en snippet, eller integrer et grafikelement fra et andet Creative Cloud-program (f.eks. Photoshop eller Illustrator).

  Placer sammenkædet

  Placere et grafikelement fra et andet Creative Cloud-program (såsom Photoshop eller Illustrator) som et sammenkædet grafikelement.

  Bemærk:

  Du kan ikke placere et InDesign-element som et sammenkædet grafikelement i et dokument, så indstillingen Placer sammenkædet er ikke tilgængelig, hvis du højreklikker på et element i InDesign.

 2. Hvis du har brugt højreklikmenuen til at placere ét eller flere grafikelementer, bliver grafikelementerne føjet til placegun.

  Brug placegun til selektivt at føje grafikelementerne til dit dokument.

Indsætte et CC-bibliotekeksgrafikelement ved hjælp af menupunktet Placer fra CC Libraries

 1. Vælg Filer > Placer fra CC Libraries.

  Panelet CC Libraries er filtreret til kun at vise kategorien Grafik.

 2. Klik på et grafikobjekt, og klik på Placer.

  Elementet føjes til InDesign-placegun.

 3. Brug af placegun til at placere grafikelementet i dokumentet.

Hvis du indsætter et sammenkædet grafikelement i et dokument, vises grafikelementet i InDesign-panelet Kæder.

Ikonet til højre for hvert grafikelement i panelet Kæder viser, om grafikelementet er sammenkædet  eller indlejret .

Hvis du vil at finde et lænket grafikelement i panelet CC Libraries, skal du højreklikke på grafikelementet og vælge Vis i CC Libraries.

Du kan også markere grafikelementet og vælge Vis i CC Libraries i pop-op-menuen i panelet Kæder.

Redigere et InDesign-element i et CC-bibliotek

 1. Højreklik på elementet og vælg Rediger, eller dobbeltklik på elementet.

  Elementet åbnes i et InDesign-dokumentvindue.

 2. Foretag de nødvendige ændringer, og gem elementet.

  Elementet føjes til InDesign-placegun.

  Ændringerne vises i elementet i CC-biblioteket.

Grafik, der er placeret i InDesign-dokumenter, kan sammenlænkes med grafikelementer i et CC-bibliotek. De placerede grafikelementer kan også sammenlænkes med en grafikfil på den lokale computer.

 1. Du kan sammenlænke et grafikelement til et CC-biblioteksgrafikelement ved at højreklikke på Sammenlænk til CC Libraries.

  Du kan også markere grafikelementet og vælge Sammenlænk til CC Libraries i pop-op-menuen i panelet Kæder.

 2. Du kan sammenlænke til en lokal grafikfil ved at højreklikke på grafikelementet og vælge Sammenlænk igen.

  Du kan også markere grafikelementet og vælge Sammenlænk igen i pop-op-menuen i panelet Kæder.

Tilføj og del tekst-aktiver

Du kan føje tekstobjekter fra dit dokument til Creative Cloud-biblioteker og derefter dele dem med andre brugere og på tværs af programmer. Tekstelementer i et bibliotek bevarer deres tegntyper/afsnitstyper og andre attributter, der oprindeligt blev anvendt på dem. Du kan genbruge tekstelementer i biblioteker på tværs af InDesign eller Illustrator-dokumenter.

Hvis der er anvendt effekter og udseender på et tekstobjekt, skal du føje det til biblioteket som et grafikelement for at bevare dem.

Tilføj et tekstelement

Benyt en af følgende fremgangsmåder i et aktivt, åbent InDesign-dokument:

 • Vælg et tekstobjekt, klik på i panelet CC Libraries, vælg Tekst i menuen, og klik på Tilføj.
 • Træk tekstobjektet ind i panelet CC Libraries. Som standard føjes elementet til Creative Cloud-biblioteket som et tekstelement.
 • For at tilføje tekstobjektet som et grafikelementet skal du trykke på tasten Ctrl (Windows)/Kommando (Mac), mens du trækker tekstobjektet til panelet CC Libraries.
 • Vælg en tekst inde i tekstrammen, klik på i panelet CC Libraries, vælg Tekst i menuen, og klik på Tilføj. Det er kun den valgte tekst der tilføjes.
 • Placer indsættelsesmarkøren i en vilkårlig tekstramme, klik på i panelet CC Libraries, vælg Tekst i menuen, og klik på Tilføj. Derved tilføjes hele tekstenheden på tværs af sammenkædede rammer også.

Brug et tekstelement i et dokument

Vælg en af følgende fremgangsmåder:

 • Højreklik på et tekstelement i panelet CC Libraries, og vælg en af følgende indstillinger:
  • Placer sammenkædet: Opretter en lænke i panelet Lænker, som bevares med aktivet CC Library. Enhver opdatering af aktivet opdaterer det sammenkædede tekstelement i dokumentet. Formateringsoplysninger holdes også intakte sammen med Tegn/Afsnitstype.
  • Placer kopi: Opretter ikke en lænke. En opdatering af tekstelementet i CC Library opdaterer ikke tekstelementet i dokumentet. Formateringsoplysninger holdes også intakte sammen med Tegn-/Afsnitstype.
  • Placer uden formater: Kun teksten sættes ind uden lænke eller formateringsoplysninger.
 • Placer markøren inden i en tekstramme, højreklik på et tekstelement i panelet CC Libraries, og vælg Placer Inline.
 • Træk et aktiv til dokumentet for at oprette et sammenkædet tekstelement.
 • Træk et aktiv med Alt-tasten trykket ned for at oprette et ikke-sammenkædet tekstelement.

Integration med Illustrator

Tekstelementer, der er tilføjet i biblioteker, er også tilgængelige i panelet Biblioteker i Illustrator. Du kan redigere og bruge tekstelementer på tværs af disse to programmer. I Listevisning i panelet Biblioteker angiver ikonet til højre for tekstelementet i panelet Biblioteker, hvilket program det blev oprettet i.

Du kan finde flere oplysninger under Gengivelse af delte tekstaktiver i Illustrator og InDesign.

Rediger et tekstelement

Følg disse trin i panelet CC Libraries:

 1. Dobbeltklik på miniaturen for et tekstelement. Du kan også højreklikke på tekstelementet og derefter vælge Rediger.

 2. Rediger elementet, når den åbnes i et InDesign-dokument. 

 3. Gem dokumentet.

Tekstelementet opdateres i Creative Cloud-biblioteket, og miniaturen opdateres automatisk. Aktivet opdateres også på tværs af alle steder, hvor det er i brug som et sammenkædet aktiv.

Omdøb et tekstelement

 1. Højreklik på tekstelementet, og vælg Omdøb.

 2. Indtast et nyt navn til elementet, og tryk på Enter.

Slet et tekstelement

I panelet CC Libraries skal du højreklikke på et tekstelement og derefter vælge Slet.

Administrere CC-bibliotekselementer

I panelet CC Libraries kan du omdøbe, slette, kopiere, duplikere, kopiere eller flytte på tværs af CC Libraries.

Dublere elementer

 1. Højreklik på et eller flere elementer i panelet CC Libraries.

 2. Hvis du vælger ét element, kan du vælge Dubler.

  Hvis du vælger flere elementer, kan du vælge Dubler markerede elementer.

Kopiere eller flytte elementer fra et CC-bibliotek til et andet

 1. Højreklik på et eller flere elementer i panelet CC Libraries.

 2. Hvis du vælger ét element, kan du vælge Kopier til eller Flyt til.

  Hvis du vælger flere elementer kan du vælge Kopier markerede elementer eller Flyt markerede elementer.

 3. Vælg CC-bibliotek i undermenuen for at kopiere eller flytte elementerne.

Omdøbe elementer

 1. Højreklik på et element i panelet CC Libraries, og vælg Omdøb.

 2. Indtast et nyt navn til elementet, og tryk på Enter.

Slette elementer

 1. Højreklik på et eller flere elementer i panelet CC Libraries.

 2. Hvis du vælger ét element, kan du vælge Slet.

  Hvis du vælger flere elementer, kan du vælge Slet markerede elementer.

Søg i panelet CC Libraries

Søg efter et CC-biblioteksaktiv via navn i panelet CC Libraries. Du kan søge efter aktiver følgende steder:

 • Aktuelle bibliotek (standard)
 • Adobe Stock
 • Alle biblioteker
 1. Vælg det sted, du vil søge i, i rullemenuen Søg.

 2. Skriv aktivnavnet i feltet Søg, og tryk på Enter.

Samarbejd med Creative Cloud-brugere

Du kan dele dine biblioteker med andre brugere for at få vist, redigere, bruge, omdøbe, flytte eller slette indholdet af det delte bibliotek. Hvis en anden Creative Cloud-abonnent har delt et bibliotek med dig, kan du også dele den med andre Creative Cloud-brugere.

Sådan deler du et bibliotek

 1. Vælg et bibliotek vha. rullelisten i panelet CC Libraries.
 2. Klik på pop-op-menuen i panelet CC Libraries, og vælg Arbejd sammen.
 3. Der åbnes en browserside. Angiv en e-mailadresse og evt. en meddelelse til den person, du vil dele biblioteket med.

Acceptér en invitation

 1. Start programmet Adobe Creative Cloud for Desktop, og log på med dine legitimationsoplysninger til Adobe ID.
 2. Hvis et bibliotek er blevet delt med dig, kan du se et banner med opdateringer og anmodninger øverst i programmet Creative Cloud for Desktop. Klik på banneret Opdateringer og anmodninger.
 3. Klik på knappen Accepter, der er tilgængelig for hver invitation til samarbejde om bibliotek, i sektionen Biblioteksinvitationer.

Annuller en deling

 1. Vælg navnet på et bibliotek, som du ikke vil længere dele, på rullelisten i panelet CC Libraries.
 2. Klik på pop-op-menuen i panelet CC Libraries, og vælg Arbejd sammen.
 3. Der åbnes en browserside. Slet navnene på alle brugere, som Creative Cloud-biblioteket deles med.

Forlad et delt bibliotek

 1. Vælg navnet på et bibliotek, som du ikke længere vil samarbejde om, på rullelisten i panelet CC Libraries.
 2. Klik på pop-op-menuen i panelet CC Libraries, og klik på indstillingen Forlad bibliotek.

Slette et delt bibliotek:

Vigtigt: Du kan kun slette et bibliotek, som du ejer

 1. Vælg navnet på et bibliotek, som du vil slette, på rullelisten i panelet CC Libraries.
 2. Klik på pop-op-menuen i panelet CC Libraries, og klik på indstillingen Slet bibliotek.
 3. Klik på Slet for at bekræfte handlingen.

Brug InDesign-objekter i andre CC-programmer

InDesign-objekter, som du føjer til kategorien Grafik i et CC-bibliotek, kan bruges i andre CC-programmer som Illustrator eller Photoshop.

Der gemmes en kopi af alle InDesign-objekter i form af en PDF-fil, når du bruger dette objekt i Illustrator eller Photoshop. Programmerne bruger PDF-gengivelsen af objektet.

Bemærk:

Hvis du bruger en InDesign-tegntype i Illustrator eller Photoshop, forsøger disse programmer at knytte elementets egenskaber sammen med egenskaberne for tegntyper i værtsprogrammet. Alle egenskaber, der er ikke fundet i værtsprogrammet, vil blive ignoreret.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online