Digital Publishing Solution (DPS 2015) er nu en del af Adobe Experience Manager Mobile.

Dette dokument indeholder løsningsforslag i forbindelse med meddelelser, som du kan støde på, når du bruger overførselsværktøjet til konvertering af Digital Publishing Suite-indhold til Experience Manager Mobile.

Fejlmeddelelser, når der klikkes på knappen Overfør

Kontoen findes ikke eller er ikke en programkonto

Detaljer: Folioer kan kun overføres fra en konto, som har en programrolle.

Løsning: Kontrollér, om kontoens Adobe ID er korrekt, og om det er blevet tildelt en programrolle i DPS-dashboardet.

Folioer i denne overførselsanmodning overlapper med en aktiv overførsel

Detaljer: Der er en anden overførselshandling i gang, hvor det forsøges at overføre det samme sæt folioer.

Løsning: Vent, til den igangværende overførsel er færdig, og prøv igen.

Denne overførselsanmodning indeholder for mange folioer – hver anmodning må højst indeholde 25 folioer

Detaljer: Der tillades kun 25 folioer eller fuld gengivelse for hver overførsel.

Løsning: Vælg færre end 25 folioer, eller vælg fuld gengivelse, og prøv igen.

Du har ikke tilladelse til at overføre indhold. Kontakt din projektadministrator.

Detaljer: Du skal have tilladelse til at tilføje indhold og køre en overførsel.

Løsning: Kontrollér, om du har tilladelse til at tilføje indhold.

Der opstod en fejl i forbindelse med overførselsanmodningen

Detaljer: En fejl forhindrede overførselsanmodningen i at starte.

Løsning: Prøv igen senere, eller kontakt Adobes supportteam.

Fejlmeddelelser fra logfiler for overførslen

Folioformatet for "folionavn" er for gammelt. Kun version 1.7.0 og nyere understøttes.

Folioformatet for artiklen "artiklens navn" i folioen "folioens navn" er for gammelt. Kun version 1.7.0 og nyere understøttes.

Detaljer: Overførsler understøtter kun folioer eller artikler for version 1.7.0 eller nyere.

Løsning: Konverter folioen til et nyere format.

Folioen "folioens navn" mangler et af de nødvendige stykker metadata (produkt-id, udgivelsesdato eller manifestXRef) og kan ikke overføres.

Detaljer: Foliodataene er ufuldstændige – en af parametrene mangler. Ved udgivelse fra Folio Producer burde denne fejl ikke forekomme. Hvis den gør, skal du kontakte Adobes support.

Løsning: Ret de manglende data, og prøv igen.

Der opstod et problem med konvertering af folioen "folioens navn."

Der opstod et problem med konvertering af artikel "artiklens navn" i folioen "folioens navn."

Detaljer: For det meste betyder denne fejl, at der er et problem med overførselstjenesten.

Løsning: Kontakt Adobes support.

Folioen "folioens navn" er beskadiget og vil ikke blive overført.

Artiklen "artiklens navn" i "folioens navn" er beskadiget og vil ikke blive overført.

Detaljer: Normalt betyder denne fejl, at foliofilen er beskadiget. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte Adobes DPS-support.

Løsning: Reparer den beskadigede folio, og prøv igen.

"Liggende" retning understøttes ikke for folioen "folioens navn".

"Liggende" retning understøttes ikke for artiklen "artiklens navn" i "folioens navn".

Detaljer: Brugeren valgte den forkerte retning for de folioer, som skal overføres. Brugergrænsefladen forsøger ikke automatisk at registrere den anbefalede retning for dine folioer. Nogle gange er det dog ikke muligt før overførslen, eller også indeholder din gengivelse både folioer i liggende og stående retning.

Løsning: Vælg den rigtige retning, og prøv igen, eller se bort fra denne fejl, hvis den ikke er begrundet.

Folioen "navn på folios" – der opstod et problem under kommunikationen med distributionstjenesten, og handlingen mislykkedes efter fem forsøg.

Der opstod et problem under kommunikationen med distributionstjenesten, og handlingen mislykkedes efter fem forsøg.

Detaljer: Denne fejl betyder, at der er et problem med kommunikationen med den gamle distributionstjeneste.

Løsning: Prøv igen efter lidt tid. Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte Adobes support.

Folioen "folioens navn" blev ikke fundet i Distribution Service.

Detaljer: Denne fejl betyder, at der er en uoverensstemmelse i de data, som distributionstjenesten returnerer.

Løsning: Prøv igen. Hvis problemet ikke løses, skal du kontakte Adobes support.

Folioen "navn på folio" – der opstod et problem under kommunikationen med serveren, og handlingen mislykkedes efter fem forsøg.

Der opstod et problem under kommunikationen med serveren, og handlingen mislykkedes efter fem forsøg.

Detaljer: Denne fejl betyder, at der er et problem med at kommunikere med Producer-tjenesten.

Løsning: Vent lidt, og prøv så igen. Hvis problemet ikke løses, skal du kontakte Adobes support.

Intern serverfejl under overførsel af folioen "folioens navn" – kontakt Adobes support.

Detaljer: Normalt betyder denne fejl, at der er et alvorligt problem med overførselstjenesten.

Løsning: Kontakt Adobes support.

Fejl i forbindelse med id-genereringen under overførsel af folioen "folioens navn" – kontakt Adobes support.

Detaljer: Denne fejl betyder, at en folio ikke kunne overføres, fordi navnet i det nye system er i konflikt med et eksisterende navn.

Løsning: Kontakt Adobes support.

Artiklen "navn på artikel" i "navn på folio" indeholder en ugyldig fil og vil ikke blive overført.

Detaljer: Denne fejlmeddelelse betyder, at en fil i en angivet artikel har et ugyldigt filnavn. Tegnene ";" og "?" kan ikke bruges i filnavne.

Løsning: Opdater folioen, og fjern de ugyldige tegn.

Advarsler fra logfiler for overførslen

Folioen "navn på folio" med id'et "folio-id" er en ugyldig gengivelse af folioen med id'et "navn på folio" og kan ikke overføres.

Detaljer: Denne meddelelse er ikke tegn på et faktisk problem. Din konto indeholder dublerede folioer for den samme gengivelse. Normalt er disse folier ikke tilgængelige fra Folio Producer, og du kan ikke slette dem. Det afhænger af forskellige parametre hvorvidt de kan vises i fremvisere. Hvis dublerede folioer ikke er et problem, skal du kontrollere, at den overførte folio er komplet og korrekt, og ignorere denne fejl. 

Løsning: Hvis den forkerte folio er overført, skal du kontakte Adobes DPS-support for at få fjernet ugyldige folioer fra din gamle DPS-konto og foretage overførslen igen.

Der er "201" artikler i folioen "folioens navn". Det maksimale antal overførte artikler er "200" i den foreløbige version. Den oprettede samling er ufuldstændig.

Detaljer: Denne begrænsning er midlertidig og fjernes snart. 

Løsning: Ingen løsning.

Oplysningsmeddelelser fra logfiler for overførslen

Samlingen "samlingens navn" blev oprettet fra folioen "folioens navn"

Detaljer: Denne meddelelse er en bemærkning, som forbinder gamle folioer med samlinger (den er et link til en samling i AEM Mobile).