Hvad er Publish Online?

Med Publish Online kan du nu omstrukturere dine dokumenter til udskrivning, da du kan udgive dem online. Du kan udgive en digital version af et InDesign-dokument, der virker på alle enheder og i alle moderne browsere, uden at skulle installere en plug-in.

Hvis du ønsker en endnu flottere visuel oplevelse, kan du udgive et interaktivt InDesign-dokument, der indeholder knapper, diasshows, animation, lyd og video ved hjælp af de interaktive oprettelsesfunktioner i InDesign CC.

Når du har publiceret dine dokumenter, kan du angive onlinedokumentets webadresse, så alle kan få vist dokumentet i en smuk og enkel online læseoplevelse på alle enheder og platforme. Du kan endda dele onlinedokumentet på sociale netværk som f.eks. Facebook og Twitter eller via e-mail med et enkelt klik. Dokumentet kan også integreres på et websted eller en blog ved hjælp af den integrationskode, der angives, når du klikker på indstillingen Integrer, når layoutet vises.

Her er to interaktive eksempeldokumenter, der er udgivet ved hjælp af InDesign CC 2015.

Flere sideopslag

Du kan oprette et InDesign-dokument, der indeholder opslag med mere end to sider. Det publicerede dokument viser flere sider i et opslag på samme måde, som siderne vises på i InDesign.

Publicer dokumenter med flere sidestørrelser

Publicer dokumenter, der indeholder sider med forskellige størrelser. Det publicerede dokument bevarer størrelsen på de enkelte sider og viser indholdet på siderne korrekt.

Teksthyperlinks

Hyperlinks, der er oprettet i tekst, understøttes i et publiceret dokument. InDesign bevarer alle former for hyperlinks i det publicerede dokument:

 • Webadresser
 • E-mails
 • Sidedestinationer
 • Mærker i indholdsfortegnelsen
 • Indeksmærker
 • Krydshenvisninger

Billedopløsning

Billedopløsningen på det publicerede output understøtter 96 PPI og er standardværdien for billeder i bedre kvalitet i output.

Mobil- og tabletoplevelse Du får en god mobilvisningsoplevelse af dine publicerede InDesign-dokumenter.

 • Jævnere sideovergange med forbedringer til swipe-håndbevægelse
 • Dialogboksen Del vises på hele skærmen
 • Mobiloptimeret layout af miniaturer sikrer bedre visning og hjælp til handicappede

Visning på tablets indeholder en brugervenlig miniaturevisning med rullefunktion.

Mobil- og tabletvisninger
Mobil- og tabletvisninger

Delingsmuligheder

Du kan vælge at dele dine publicerede dokumenter på Twitter og via e-mail. Du kan også give brugerne mulighed for at downloade dokumentet som PDF.

Delingsmuligheder

Du kan vælge at dele dine publicerede dokumenter på Twitter og via e-mail.

Gennemsigtighedseffekt

De publicerede online-dokumenter understøtter gennemsigtighed og andre effekter med blandingstilstande. De eneste undtagelser er tekstrammer, grupper, knapper, objekter med animation og objekter med flere tilstande, der overlapper med objekter, der indeholder gennemsigtighed.

Opdater publicerede dokumenter

Du kan opdatere et publiceret dokument ved at opdatere kilden og publicere det igen.

Udgivelse af et InDesign-dokument online

 1. Når du vil publicere det aktuelle dokument online, skal du klikke på knappen Publish Online på App-panelet eller vælge Filer > Publish Online.

  Dialogboksen Indstillinger for Publish Online vises.

 2. Angiv følgende oplysninger i dialogboksen Generelt i dialogboksen Publish Online:

  Titel

  Onlinedokumentets titel.

  Dette navn vises som browsertitel i det publicerede output.

  Titlen vises også i menuen Sidst publiceret (FilerSidst publiceret) og på dashboardet Publish Online.

  Beskrivelse

  Beskrivelse af onlinedokumentet.

  Dette vises i dashboardet Publish Online og på Facebook, hvis du deler dokumentet der.

  Sider

  Vælg, om du vil eksportere alt eller bestemte sider i det aktuelle dokument.

  Eksportér som

  Angiv, hvordan siderne skal vises online i en webbrowser.

  Enkelt

  Viser én side ad gangen i browseren

  Opslag

  Viser to sider ad gangen i webbrowseren.

  Giv brugerne mulighed for at downloade dokumentet som PDF-fil (tryk)

  Vælg denne indstilling, hvis du ønsker, at brugerne skal kunne downloade dit dokument i PDF-format (tryk).

  Skjul indstillingerne for Del og Integrer i det udgivne dokument

  Vælg denne indstilling, hvis du ikke ønsker, at brugerne af dokumentet skal se knapperne til deling eller integrering på dit udgivne dokument.

  Hvis du publicerer et eksisterende dokument igen. Klik på Opdater eksisterende dokument, og vælg den relevante dokumenttitel fra rullelisten Vælg et eksisterende dokument, der skal opdateres. Rediger indstillingerne for onlineudgivelse efter behov.

 3. Angiv følgende oplysninger under fanen Avanceret:

  Vælg miniature

  Vælg forside til det publicerede dokument. Dette miniaturebillede vises i dialogboksen Publish Online med titel og beskrivelse under overførslen. Dette miniaturebillede vises også, når du deler dokumentet på Facebook.

  Første side

  Angiv, at den første side i InDesign-dokumentet bruges som forsideminiaturebillede

  Valgt side

  Vælg en side med det InDesign-dokument, der skal bruges som forsideminiaturebilledet

  Vælg billede

  Vælg et eksternt billede som forsideminiaturebillede

  Billedindstillinger

  Angiv, hvordan billederne i dokumenterne skal eksporteres

  Automatisk **anbefales**

  InDesign bestemmer, hvordan dokumentbillederne skal eksporteres, og tager optimering af ydeevnen i betragtning. De tilgængelige valgmuligheder er JPEG, GIF og PNG.

  Opløsning

  Angiv billedernes opløsning. De tilgængelige indstillinger er Standard (InDesign-optimeret) og HiDPi (InDesign-optimeret for høj opløsning).

  Bemærk: HiDPI-billeder kan give en markant forøgelse af den tid, det tager at indlæse siderne, og den mængde data, brugerne skal downloade.

  JPEG-billedkvalitet

  Når Billedformat er indstillet til JPEG, giver denne indstilling flere muligheder for billedkvalitet.

  Palet med GIF-indstillinger

  Når Billedformat er indstillet til GIF, giver denne indstilling flere paletter for GIF-gengivelse.

 4. Klik på Udgiv for at udgive dokumentet online.

  Dialogboksen Publish Online vises:

  • Miniaturebilledet, titlen og beskrivelsen vises i venstre side af dialogboksen.
  • Processen vises i højre side.
  Dialogboksen Publish Online
  Dialogboksen Publish Online

 5. Klik på Annuller overførsel i dialogboksen Publish Online for at stoppe og tilbagerulle overførslen.

 6. Klik på Luk for at minimere denne dialogboks til knappen Publish Online på App-linjen.

  Bemærk:

  Minimering af dialogboksen Publish Online stopper ikke onlineudgivelsesprocessen. Du kan dog fortsætte med at arbejde i det aktuelle InDesign-dokument eller andre.

 7. Klik på Publish Online på App-linjen for at åbne dialogboksen Publish Online.

 8. Når dokumentet er publiceret online, kan du vælge følgende indstillinger i dialogboksen Publish Online:

  Et dokument, der er blevet udgivet
  Et dokument, der er blevet udgivet

  Vis dokument

  Åbn det dokument, der er online, i din standardwebbrowser.

  Kopiér

  Kopier webadressen til det dokument, der er online.

  Del på Facebook

  Del dokumentets webadresse på din Facebook-side.

  Del på Twitter

  Tweet dokumentets webadresse.

  Send webadressen via e-mail

  Du kan dele dokumentet via din standard-e-mailklient.

Output af onlinedokument

Det publicerede onlinedokument indeholder en række muligheder for visning og deling.

Visnings- og delingsindstillinger
Visnings- og delingsindstillinger for et udgivet onlinedokument

A (slå miniaturebilleder til/fra)

Vis/skjul de forankrede miniaturevindue, der viser miniaturebilleder af alle siderne i det publicerede output.

B (zoom ind)

Zoom ind på den aktuelle side.

C (zoom ud)

Zoom ud på den aktuelle side.

D (fuldskærm)

Vis den aktuelle side i fuldskærmstilstand.

E (del)

Åbn dialogboksen Del publikation. Denne dialogboks indeholder delingsindstillinger, så det aktuelle dokuments webadresse kan kopieres (og deles via e-mail), eller dokumentet kan deles på Facebook.

F (Integrer)

Kopiér den kode, der skal bruges til at integrere output på dit websted. Du kan også angive en startside for dit dokument, og det integrerede output åbnes på det valgte sidetal. Vælg Deaktiver fuld skærm for integreringsvindue, hvis du ikke ønsker, at brugerne skal se dokumentet i fuld skærm.

Bemærk:

(E og F) Indstillingerne for Del og Integrer er ikke tilgængelige, hvis du har valgt indstillingen Skjul indstillingerne for Del og Integrer i det udgivne dokument, da du udgav dokumentet. 

G (Download PDF)

Download output i PDF-format (tryk).

H (slå lyden FRA)

Slå lyden fra i al lyd og video i det aktuelle dokument.

I (rapportér misbrug)

Åbn dialogboksen Rapportér misbrug. Denne dialogboks indeholder indstillinger for misbrugstype og dine oplysninger.

Sidst publicerede dokumenter

Menuen Sidst publiceret viser listen over de senest fem publicerede dokumenter.

Klik på et dokument på denne liste for at åbne det publicerede output i din standardbrowser.

 1. Du kan åbne listen over sidst publicerede dokumenter ved at vælge Filer > Sidst publiceret.

Brug af dashboardet Publish Online

InDesign indeholder et Publish Online-dashboard, hvorfra du kan få adgang til dine publicerede dokumenter. Du kan åbne InDesign-dashboardet Publish Online ved at vælge Filer > Publish Online. Der er to faner i dette dashboard.

Publikationer

Fanen Publikationer viser en liste over de dokumenter, du har udgivet.

Dashboardet Publish Online
Dashboardet Publish Online

Del

Åbn dialogboksen Del publikation. Denne dialogboks indeholder delingsindstillinger, så det aktuelle dokuments webadresse kan kopieres (og deles via e-mail), eller dokumentet kan deles på Facebook.

Integrer

Kopiér den kode, der skal bruges til at integrere output på dit websted. Du kan også angive en startside for dit dokument, og det integrerede output åbnes på det valgte sidetal. Vælg indstillingen Deaktiver fuld skærm for integreringsvindue under indstillingerne for Integrer, hvis du ikke ønsker, at brugerne skal se dokumentet i fuld skærm.

Slet

Slet det publicerede dokument.

Analyser

Oversigt

Denne fane giver oplysninger om alle de dokumenter, du har udgivet.

Publish Online-analyser
Analyser

Visninger

Antal gange, dine publicerede dokumenter er blevet vist.

Læsere

Antal brugere, der har set dine publicerede dokumenter.

Gennemsnitlig læsetid

Gennemsnitligt tidsforbrug, som en bruger har brugt på at interagerer med dit publicerede dokument pr. visning.

Samlet læsetid

Samlet tidsforbrug for alle brugere, mens de aktivt har set dine publicerede dokumenter.

Visninger på enheder

Fordeling af det samlede antal visninger på tværs af stationære enheder, mobilenheder og tabletenheder.

Dokumenttendenser

Denne fane giver analyser for individuelle dokumenter, du har udgivet.

Dokumenttendenser
Dokumenttendenser

Visninger

Antal gange, dit publicerede dokument er blevet vist.

Læsere

Antal brugere, der har set dit publicerede dokument.

Deaktiver eller aktiver Publish Online

Publish Online er som standard tilgængelig, når du installerer InDesign 2015. Du kan dog fjerne referencer til denne funktion i InDesign-brugergrænsefladen.

 1. Hvis du vil åbne dialogboksen Indstillinger, skal du vælge Rediger > Indstillinger > Generelt.

 2. Gå til fanen Publish Online i dialogboksen Indstillinger.

 3. Fjern markeringen i Publish Online, og klik på OK for at fjerne henvisningerne i brugergrænsefladen.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online