Brugerhåndbog Annuller

Publish Online

 1. Brugerhåndbog til InDesign
 2. Lære InDesign at kende
  1. Introduktion til InDesign
   1. Nyheder i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Almindelige spørgsmål
   4. Brug af Creative Cloud Libraries
  2. Arbejdsrum
   1. Generelt om arbejdsrum
   2. Værktøjspanel
   3. Angiv indstillinger
   4. Touch-arbejdsrum
   5. Standardtastaturgenveje
   6. Dokumentgendannelse og fortryd
   7. Capture-udvidelse
 3. Oprette og layoute dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opret dokumenter
   2. Arbejd med overordnede sider
   3. Arbejde med dokumentsider
   4. Angiv sidestørrelse, margener og beskæring
   5. Arbejde med filer og skabeloner
   6. Opret bogfiler
   7. Tilføj grundlæggende sidenummerering
   8. Nummerer sider, kapitler og sektioner
   9. Konverter QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Del indhold
   11. Forstå et grundarbejdsforløb med styrede filer
   12. Gem dokumenter
  2. Linjenet
   1. Linjenet
   2. Formatér linjenet
  3. Layouthjælpemidler
   1. Linealer
 4. Tilføj indhold
  1. Tekst
   1. Tilføj tekst i rammer
   2. Sammenkæd tekst
   3. Arabiske og hebraiske funktioner i InDesign
   4. Opret tekst på en kurve
   5. Punktopstilling
   6. Glyffer og specialtegn
   7. Tekstombrydning
   8. Tekstvariabler
   9. Opret QR-koder
   10. Rediger tekst
   11. Juster tekst
   12. Ombryd tekst omkring objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Sammenkædet indhold
   15. Formatér afsnit
   16. Formatér tegn
   17. Find/Erstat
   18. Stavekontrol og sprogordbøger
  2. Typografi
   1. Brug af skrifttyper i InDesign
   2. Knibning og spatiering
  3. Formatering af tekst
   1. Formatering af tekst
   2. Tabulatorer og indrykninger
  4. Gennemse tekst
   1. Spor og gennemse ændringer
   2. Tilføj redigeringsnoter i InDesign
   3. Importér PDF-kommentarer
  5. Tilføj referencer
   1. Opret en indholdsfortegnelse
   2. Fodnoter
   3. Opret et indeks
   4. Slutnoter
   5. Billedtekster
  6. Formater
   1. Afsnits- og tegnformater
   2. Objektformater
   3. Uncialer og indrykkede formater
   4. Arbejde med formater
   5. Linjeafstand
  7. Tabeller
   1. Formatér tabeller
   2. Opret tabeller
   3. Tabel- og celleformater
   4. Markér og rediger tabeller
   5. Tabelstreger og -fyld
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlinks
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bogmærker
   4. Knapper
   5. Formularer
   6. Animation
   7. Krydshenvisninger
   8. Strukturer PDF-filer
   9. Sideovergange
   10. Film og lyde
   11. Formularer
  9. Grafik
   1. Forstå kurver og former
   2. Tegn med blyantværktøjet
   3. Tegn med penneværktøjet
   4. Anvend stregindstillinger 
   5. Sammensatte kurver og former
   6. Rediger kurver
   7. Fritlægningskurver
   8. Ændring af hjørneudseende
   9. Juster og fordel objekter
   10. Sammenkædet og integreret grafik
   11. Integrer AEM-aktiver
  10. Farve og gennemsigtighed
   1. Anvend farve
   2. Brug af farver i importeret grafik
   3. Arbejde med farveprøver
   4. Bland trykfarver
   5. Nuancer
   6. Forstå staffage- og procesfarver
   7. Bland farver
   8. Forløb
   9. Samkopiér gennemsigtig grafik
   10. Tilføj gennemsigtighedseffekter
 5. Del
  1. Del og samarbejd        
  2. Del til gennemgang
  3. Gennemgå et delt InDesign-dokument
  4. Administrer feedback 
 6. Udgiv
  1. Eksportere og udgive
   1. Publish Online
   2. Eksportér indhold til EPUB
   3. Indstillinger for Adobe PDF
   4. Eksportér indhold til HTML
   5. Eksportér til Adobe PDF
   6. Eksportér til JPEG-format
   7. Eksportere HTML
   8. Oversigt over DPS og AEM Mobile
  2. Udskriv
   1. Udskriv hæfter
   2. Printermærker og beskæringer
   3. Udskriv dokumenter
   4. Trykfarver, separation og rasterfrekvens
   5. Overprint
   6. Opret PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollér filer inden aflevering
   8. Udskriv miniaturebilleder og store dokumenter
   9. Klargør PDF-filer til prepress-bureauer
   10. Forbered udskrivning af separationer
 7. Udvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Datafletning
   2. Ekstramoduler
   3. Capture-udvidelse i InDesign
   4. Script
 8. Fejlfinding
  1. Løste problemer
  2. Bryder sammen ved opstart
  3. Problem, der skyldes, at mappen med indstillinger er skrivebeskyttet
  4. Udfør fejlfinding af problemer med filer
  5. Det er ikke muligt at eksportere PDF
  6. Genoprettelse af InDesign-dokumenter

InDesigns Publish Online-funktion gør det muligt at ændre formålet med dine udskriftsdokumenter ved at oprette en digital version af dem. Du kan udgive og dele ethvert InDesign-dokument – lige fra en simpel pdf til et dokument, der indeholder knapper, diasshows, animation, lyd og video.

Her er to eksempler på interaktive dokumenter:

Her er en liste over de understøttede layout, formater og funktioner til Publish Online-funktionen i InDesign:

Flere sideopslag

Du kan oprette et InDesign-dokument, der indeholder opslag med mere end to sider. Det publicerede dokument viser flere sider i et opslag på samme måde, som siderne vises på i InDesign.

Publicering af dokumenter med flere sidestørrelser

Du kan udgive dokumenter, der indeholder sider med forskellige størrelser. Det publicerede dokument bevarer størrelsen på de enkelte sider og viser indholdet på alle sider korrekt.

Teksthyperlinks

Du kan føje hyperlinks til din tekst. Her er nogle hyperlinktyper, der understøttes af InDesign:

 • Webadresser
 • E-mails
 • Sidedestinationer
 • Mærker i indholdsfortegnelsen
 • Indeksmærker
 • Krydshenvisninger

Billedopløsning

Du kan tilføje billeder med den publicerede outputopløsning på 96 PPI, hvilket er standardværdien for billeder i bedre kvalitet.

Mobil- og tabletoplevelse

Mobil- og tabletvisninger

Du får en god mobilvisningsoplevelse af dine publicerede InDesign-dokumenter.

 • Jævnere sideovergange med en swipe-håndbevægelse.
 • Visning af dialogboksen Del på hele skærmen
 • Mobiloptimeret miniaturelayout sikrer bedre visning og hjælp til handicappede.

Visning på tablets indeholder en brugervenlig miniaturevisning med rullefunktion.

Delingsmuligheder

Du kan vælge at dele dine publicerede dokumenter på Facebook, Twitter og via e-mail. Du kan også give brugerne mulighed for at downloade dokumentet som PDF.

Gennemsigtighedseffekt

Du kan tilføje gennemsigtighed og andre effekter med blandingstilstande. De eneste undtagelser er tekstrammer, grupper, knapper, objekter med animation og MSO'er, der overlapper med objekter, der indeholder gennemsigtighed.

Opdater publicerede dokumenter

Du kan opdatere et publiceret dokument ved at opdatere kilden og publicere det igen.

Publicering af et InDesign-dokument online

 1. Åbn et InDesign-dokument, og vælg Fil > Publish Online.

  Du kan se dialogboksen Publish Online.

 2. På fanen Generelt i dialogboksen Publish Online skal du angive følgende oplysninger:

  Titel

  Onlinedokumentets titel. Dette navn vises som browsertitel i det publicerede output.

  Titlen vises også i menuen Sidst publiceret (Filer > Sidst publiceret) og dashboardet Publish Online.

  Beskrivelse

  Beskrivelse af onlinedokumentet.

  Dette vises i dashboardet Publish Online og på Facebook, hvis du deler dokumentet der.

  Sider

  Vælg, om du vil eksportere alt eller bestemte sider i det aktuelle dokument.

  Eksportér som

  Angiv, hvordan siderne skal vises online i en webbrowser.

  Enkelt

  Viser én side ad gangen i browseren

  Opslag

  Viser to sider ad gangen i webbrowseren.

  Giv brugerne mulighed for at downloade dokumentet som PDF (print)

  Tillader, at brugere kan downloade dit dokument i PDF-format til print.

  Skjul indstillingerne for Del og Integrer i det publicerede dokument

  Giver dig mulighed for at dele eller integrere knapper på dit publicerede dokument.

  Hvis du publicerer et eksisterende dokument igen. Klik på Opdater eksisterende dokument, og vælg den relevante dokumenttitel fra rullelisten Vælg et eksisterende dokument, der skal opdateres. Rediger indstillingerne for onlinepublicering efter behov.

 3. Angiv følgende oplysninger under fanen Avanceret:

  Vælg miniature

  Vælg forside til det publicerede dokument. Dette miniaturebillede vises i dialogboksen Publish Online med titel og beskrivelse under overførslen. Dette miniaturebillede vises også, når du deler dokumentet på Facebook.

  Første side

  Angiv, at den første side i InDesign-dokumentet bruges som forsideminiaturebillede

  Valgt side

  Vælg en side med det InDesign-dokument, der skal bruges som forsideminiaturebilledet

  Vælg billede

  Vælg et eksternt billede som forsideminiaturebillede

  Billedindstillinger

  Angiv, hvordan billederne i dokumenterne skal eksporteres

  Automatisk **anbefales**

  InDesign bestemmer, hvordan dokumentbillederne skal eksporteres, og tager optimering af ydeevnen i betragtning. De tilgængelige valgmuligheder er JPEG, GIF og PNG.

  Opløsning

  Angiv billedernes opløsning. De tilgængelige indstillinger er Standard (InDesign-optimeret) og HiDPi (InDesign-optimeret for høj opløsning).

  Bemærk: HiDPi-billeder kan give en markant forøgelse af den tid, det tager at indlæse siderne, og den mængde data, brugerne skal downloade.

  JPEG-billedkvalitet

  Når Billedformat er indstillet til JPEG, giver denne indstilling flere muligheder for billedkvalitet.

  Palet med GIF-indstillinger

  Når Billedformat er indstillet til GIF, giver denne indstilling flere paletter for GIF-gengivelse.

 4. Vælg Publicer for at publicere dokumentet online.

  Dialogboksen Publish Online vises med:

  • Miniaturebilledet, titlen og beskrivelsen i venstre side.
  • Processen i højre side.

  Klik på Annuller upload for at stoppe og tilbagerulle uploaden.

  Klik på Luk for at minimere denne dialogboks til knappen Publish Online på App-linjen.

   Minimering af dialogboksen Publish Online stopper ikke onlinepubliceringsprocessen. Du kan dog fortsætte med at arbejde i det aktuelle InDesign-dokument eller andre.

 5. Klik på Publish Online på App-linjen for at åbne dialogboksen Publish Online.

 6. Når dokumentet er publiceret online, kan du vælge følgende indstillinger i dialogboksen Publish Online:

  Vis dokument

  Åbn det dokument, der er online, i din standardwebbrowser.

  Kopiér

  Kopiér URL'en til det dokument, der er online.

  Del på Facebook

  Del dokumentets webadresse på din Facebook-side.

  Del på Twitter

  Tweet dokumentets webadresse.

  Send URL'en via e-mail

  Du kan dele dokumentet via din standard-e-mailklient.

Output af onlinedokument

Det publicerede onlinedokument indeholder en række muligheder for visning og deling.

Visnings- og delingsindstillinger for et publiceret onlinedokument

Slå miniaturebilleder til/fra

Vis/skjul det forankrede miniaturevindue, der viser miniaturebilleder af alle siderne i det publicerede output.

Zoom ind

Zoom ind på den aktuelle side.

Zoom ud

Zoom ud på den aktuelle side.

Fuld skærm

Vis den aktuelle side i fuldskærmstilstand.

Del

Åbner dialogboksen Del publikation, der har indstillinger til at kopiere URL-adressen for det aktuelle dokument eller dele dokumentet på Facebook, Twitter eller via e-mail.

Integrer

Åbner dialogboksen Integrer på dit websted. Du kan kopiere koden fra sektionen Integrer kode for at integrere et bestemt dokument på dit websted. Du kan også angive en startside for dit dokument, og det integrerede output åbnes på det valgte sidetal. I indstillingen Indstillinger for integrer kan du markere Deaktiver fuld skærm for integreringsvindue, hvis du ikke ønsker, at brugerne skal se dokumentet i fuld skærm.

Hent PDF

Hent output i PDF-format (tryk).

Slå lyden FRA

Slå lyden fra i al lyd og video i det aktuelle dokument.

Rapportér misbrug

Åbn dialogboksen Rapportér misbrug. Denne dialogboks indeholder indstillinger for misbrugstype og dine oplysninger.

 Indstillingerne for Del og Integrer er ikke tilgængelige, hvis du har valgt indstillingen Skjul indstillingerne for Del og Integrer i det publicerede dokument, da du udgav dokumentet.

Sidst publicerede dokumenter

Menuen Sidst publiceret viser listen over de fem senest publicerede dokumenter.

Klik på et dokument på denne liste for at åbne det publicerede output i din standardbrowser.

 1. Du kan åbne listen over sidst publicerede dokumenter ved at vælge Filer > Sidst publiceret.


Du kan se dine publicerede filer og analyseoplysninger for dine onlinedokumenter i dashboardet Publish Online. Vælg Filerdashboardet Publish Online, for Dokumenter og Analyse.

Dokumenter i dashboardet Publish Online

Se listen over publicerede dokumenter samt oplysninger om deres navn, deling og ændringsdato. Du kan sortere dine dokumenter efter deres navn og ændringsdato.

Oversigt over dokumenter i dashboardet Publish Online
Dokumenter i dashboardet Publish Online

Sortér      

Sortér dine dokumenter efter den valgte indstilling: Navn eller Ændret. Du kan også vælge Omvendt rækkefølge for at skifte mellem stigende og faldende rækkefølge af dit valg.

Miniature-/listevisning  

Klik på denne for at skifte mellem miniaturevisning eller listevisning af de publicerede dokumenter.

Del  

Åbner dialogboksen Del publikation, der har indstillinger til at kopiere URL-adressen for det aktuelle dokument eller dele dokumentet på Facebook, Twitter eller via e-mail.

Vis analyser   

Åbner dialogboksen Publiceringsanalyse, der giver analysedata for de enkelte dokumenter.

 

Du kan se dataene for de seneste 30 dage. Du kan imidlertid vælge at se dataene for de seneste 7 dage, 30 dage, 90 dage, 6 måneder, 1 år og siden publiceret.

Flere indstillinger  

Angiver indstillingerne Integrer og Slet.

Integrer: Åbner dialogboksen Integrer på dit websted. Du kan kopiere koden fra sektionen Integrer kode for at integrere et bestemt dokument på dit websted. Du kan også angive en startside for dit dokument, og det integrerede output åbnes på det valgte sidetal. I Indstillinger for integrer kan du markere Deaktiver fuld skærm for integreringsvindue, hvis du ikke ønsker, at brugerne skal se dokumentet i fuld skærm.

Slet: Sletter et bestemt dokument.

Hold markøren over ethvert dokument for at se et afkrydsningsfelt i venstre side. Du kan markere flere dokumenter til massesletning.

Analyse i dashboardet Publish Online

Se antallet af publicerede dokumenter og indsigt for alle dokumenterne.

Du kan se dataene for de seneste 30 dage. Du kan imidlertid vælge at se dataene for de seneste 7 dage, 30 dage, 90 dage, 6 måneder, 1 år og siden publiceret.

Fanen Analyse i dashboardet Publish Online
Analyse i dashboardet Publish Online

Visninger

Antal gange, dine publicerede dokumenter er blevet vist.

Besøgende

Antal brugere, der har set dine publicerede dokumenter.

Gennemsnitlig læsetid

Gennemsnitligt tidsforbrug, som en bruger har brugt på at interagerer med dit publicerede dokument pr. visning.

Samlet læsetid

Samlet tidsforbrug for alle brugere, mens de aktivt har set dine publicerede dokumenter.

Visninger på enheder

Fordeling af det samlede antal visninger på tværs af stationære enheder, mobilenheder og tabletenheder.

 Dashboardet Publish Online er nu synkroniseret med computerens tema.

Deaktiver eller aktiver Publish Online

Publish Online er som standard tilgængelig, når du installerer InDesign 2015. Du kan dog fjerne referencer til denne funktion i InDesign-brugergrænsefladen.

 1. Hvis du vil åbne dialogboksen Indstillinger, skal du vælge Rediger > Indstillinger > Generelt.

 2. I dialogboksen Indstillinger skal du gå til fanen Publish Online.

 3. For at fjerne henvisningerne i brugergrænsefladen skal du fjerne markeringen i Publish Online og klikke på OK.

Publish Online er nu mere sikkert!

Ved brug af integreret HTML-indhold i InDesign-dokumenter understøtter InDesign nu udvalgte websteder ved udgivelse af disse dokumenter online.

HTML-indhold, der ikke understøttes, vises som blokeret i det udgivne dokument.


Relaterede emner

Tal med os

Vi vil meget gerne høre fra dig. Del dine tanker med Adobe InDesign Community

Adobe-logo

Log ind på din konto