Digital Publishing Solution (DPS 2015) er nu en del af Adobe Experience Manager Mobile.

Der kan opstå en forsinkelse under oprettelse af et projekt, mens Report Suite-analyserne behandles. Når der opstår en forsinkelse, kan projektet få statussen "afventende" under behandlingen. I et afventende projekt kan Report Suite give anledning til problemer ved brug af appen, indtil behandlingen er færdig.

Hvis projektet har statussen "afventende", er der sket en fejl under oprettelse af projektet. Du kan færdiggøre oprettelsen af projektet på følgende måder:

  • Vent. Oprettelsen af projektet kan fortsætte i baggrunden og bliver muligvis gennemført efter et stykke tid. Vent omkring 10 minutter, og opdater webbrowser-vinduet for at se, om projektets status ændres.
  • Tving oprettelsesprocessen til at blive genoptaget. Du kan tvinge projektoprettelsesprocessen til at blive genoptaget ved at redigere projektet. Hvis du vil tvinge oprettelsesprocessen til at blive genoptaget, skal du markere projektet, klikke på ikonet Rediger projekt og derefter klikke på Gem. 

Hvis du ikke kan løse problemet med ovenstående fremgangsmåder, skal du kontakte Adobes support.